sähköpori_solid_house_300_CMYK

Sähköalan edelläkävijä

Sähkö Pori Oy on sähköasennusten monipuolinen osaaja ja edelläkävijä. 

Sähkö Pori Oy on perustettu vuonna 2003. Yhtiön toiminta on kasvanut muutaman miehen yrityksestä ja tänä päivänä yhtiö työllistää jo 25 sähköalan ammattilaista. ”Pääasiallisesti teemme asunto- ja liikerakennusten sähköistyksiä uudisrakentamisen tarpeisiin ja saneerauskohteisiin sekä tele- ja paloilmoitinjärjestelmiä. Toimialueemme kattaa koko Satakunnan”, Teemu Leino kertoo.

Uusia tuulia alalla

Sähkö Pori kulkee vahvasti kehityksen kärjessä, joten on luonnollista kysyä heiltä, mikä on uusinta uutta esimerkiksi asunto-, julkisen ja liikerakentamisen sähkötöiden saralla ”Asuntorakentamisessa uutta on se, lähes kaikki valaisimet ovat tänä päivänä led-valaisimia. Julkisella ja liikerakentamisen puolella viimeisintä kehitystä edustavat valaistuksen ohjaukset. Se tarkoittaa, että valonlähteitä käytetään huomattavasti kohdennetummin kun ulkopuolelta tuleva luonnonvalo väylitetään rakennuksen sisälle. Näin keinovalaistus voi olla päiväsaikaan pienemmässä roolissa. Kun ulkona hämärtyy, valaistustaso nousee. Valaistus ja niiden ohjausjärjestelmätkin kehittyvät vinhaa vauhtia. Kun volyymit kasvavat, niiden hinta tulee alas ja kohteiden energiankulutus pienenee”, Leino toteaa.

Saneerauskohteen turvallisuus paranee

Saneerauskohteet ovat sähkötöiden osalta oma lukunsa. ”Kun 60 -70-luvun kohdetta lähdetään päivittämään nykypäivään, niihin vedetään uudet nousujohdot ja sähköliittymät muutetaan kolmivaiheisiksi. Turvallisuus paranee olennaisesti kun kohteeseen saadaan nykyaikaiset suojalaitteet ja valaistustaso paranee. Samalla kohenee olennaisesti myös asumisviihtyvyys. Linjasaneerausten yhteydessä asukkaat harvemmin näkevät, kuinka paljon valmiiden pintojen alla on tehty uudistustyötä. Siksi hintalappu saattaa putkiremonteissa tuntua kalliilta”, Juho Valtonen muistuttaa.

Sähkö Pori on ollut mukana myös lukuisissa hoivakotiprojekteissa. ”Niissä on normaaliin asuntotuotantoon verrattuna enemmän turvajärjestelmiä. Ovet ovat sähköisiä, kohteessa on paloilmoitinlaitteisto, turvavalaistus ja hoitajakutsujärjestelmä. Näin iäkkäiden asukkaiden turvallisuus paranee”.

Paloilmoitinjärjestelmä minimoi riskit

Yhtiö on erikoistunut myös paloilmoitintöihin, joka sisältää automaattisen paloilmoitinlaitteiston, suunnittelun, toteutuksen ja käyttöönoton. ”Paloilmoitinjärjestelmän avulla voidaan pienentää henkilö- ja materiaalivahinkojen riskiä, sillä järjestelmä havaitsee palon hyvin aikaisessa vaiheessa. Järjestelmän toiminta perustuu lämpö- ja paloantureihin, jotka hälyttävät automaattisesti palokunnan paikalle. Järjestelmiä asennetaan tyypillisesti kouluihin, vanhainkoteihin ja kauppakeskuksiin. Olemme asentaneet sellaiset esim. Puuvillaan ja Kutomon liiketiloihin. Hoidamme myös huoltotoimenpiteet” kertoo Marko Vähätalo.