Magazine_300_CMYK

Sähköinen E-PASS-työkalu auttaa arvioimaan nopeasti rakennuksen korjaustoimenpiteiden vaikutuksia

Teknologian tutkimuskeskus VTT on kehittänyt ilmaisen, sähköisen työkalun joka auttaa pieniä sekä keskisuuria suunnittelu- ja arkkitehtitoimistoja sekä taloyhtiöitä arvioimaan energiakorjaustoimenpiteiden vaikutuksia.

VTT:n kehittämällä E-PASS-työkalulla voi arvioida korjausrakentamisen tarpeita ja kannattavuutta. – E-PASS sopii hyvin pk-yritysten, kuten rakentajien, arkkitehtitoimistojen ja energiakonsulttien käyttöön, mutta sitä voivat hyödyntää myös taloyhtiöiden hallitukset ja jopa omakotikorjausrakentajat, johtava erikoistutkija Tarja Häkkinen VTT:ltä kertoo.

Lähtökohtana oli Häkkisen mukaan helpottaa pk-yritysten pääsyä korjausrakentamisen markkinoille ja tarjota tietoa korjausrakentamisen palveluista taloyhtiöille ja omakotiasukkaille. – Pohdimme, millaista työkalua tarvitsevat yritykset, joilla ei ole omia resursseja energiatehokkuusanalyysien tekoon. Tällaisissa yrityksissä käytetään myös kohtuullisen vähän ammattimaisia palveluja. Tulimme siihen tulokseen, että kyseiset yritykset tarvitsevat yksinkertaisen työkalun, jolla on mahdollista tehdä helposti ja nopeasti alustavia arvioita siitä, mihin suuntaan esimerkiksi asunto-osakeyhtiössä kannattaa energiakorjaustoimenpiteiden suhteen lähteä etenemään. Tavoitteena oli luoda helppokäyttöinen työkalu, joka perustuu käyttäjän valintoihin.

Helppo työkalu

Lopputuloksena syntyi työkalu, jonka avulla rakennuksen nykytilan arviointi on todellakin helppoa. – Riittää, että käyttäjä tuntee muutaman rakennuksen avainarvon, kuten esimerkiksi rakennustyypin, pinta-alan ja iän, minkä jälkeen työkalun avulla voi laskea rakennuksen nykyisen energia-arvion ennen korjaustoimia. Tämän jälkeen työkalu listaa korjaustoimet. Ehdotukset voivat sisältää esimerkiksi lämmitystavan muutoksia, julkisivun tai ikkunoiden korjauksia, tiimipäällikkö Jari Shemeikka
kertoo.
Shemeikan mukaan työkalu avaa pienille ja keskisuurille yrityksille mahdollisuuden lähestyä esimerkiksi asunto-osakeyhtiön hallitusta ja pitää analyysituokio, jossa voidaan yhdessä kartoittaa kiinteistön nykytila sekä erilaisten korjaustoimenpiteiden vaikutukset kohdekiinteistössä. – Työkalun avulla on mahdollista vertailla vaihtoehtoisten korjaustoimien investointikustannuksia, energiansäästöä ja hiilijalanjälkeä. Korjaustoimien vaikuttavuuden avaintunnusluvut (kWh/m2, kg (CO2)/m2, energiakustannukset) ovat myös työkalussa nähtävissä.

Suomen asuntorakennuskanta on mallinnettu

Energiatehokkuus on VTT:lle osa-alue, josta löytyy runsaasti osaamista. – Meillä on pitkä historia ja olemme tehneet laskentatyökaluja jo aiemmin, joten emme luonnollisesti aloittaneet E-PASS-työkalun suhteen tyhjältä pöydältä. Siksipä E-PASS pohjautuu suomalaisen rakennuskannan mallinnukseen, mikä tarkoittaa, että työkaluun on mallinnettu vuosikymmenittäin ja energiamääräysten muutokset huomioiden suomalaiset rivitalot, omakotitalot ja kerrostalot. Koska mallinnus on tehty nimenomaan korjausrakentamisen näkökulmasta työkaluun valmiiksi, käyttäjän tarvitsee tehdä vain perusvalinnat, Häkkinen valottaa.

E-PASS-arviointityökalu: http://cic.vtt.fi/epass/vtt