aspro

”Saneerausala on pitkäaikainen työllistäjä”

Rakennusalalla verkostoituminen on kaikki kaikessa, mutta onnistuakseen luomaan hyviä suhteita on todistettava olevansa luottamuksen arvoinen. Aspro Oy on hallitusti rakentanut toimintaansa hyvän maineensa pohjalta ja toiminut malliesimerkkinä hyvästä yhteistyökumppanista.

aspro2Saneerausalan tilanne on säilynyt vilkkaana taloudellisesta tilanteesta huolimatta. Aspro Oy on vastannut markkinatilanteeseen esimerkillisesti ja on henkilöstömääränsä puolesta jatkuvasti ollut kilpailukykyinen niin pienissä kuin isoissa urakoissa. Alihankkijoiden palvelut jopa tuplaavat päivittäisen kapasiteetin. Yrityksen kattava toiminta koostuu kolmesta pääryhmästä; taloyhtiöiden linjasaneerauksista, teollisuuden uudis- ja korjausrakentamisesta, sekä jokapäiväisestä liiketila- ja myymäläsaneerauksesta. Yrityksellä on valmiudet toteuttaa urakat alusta loppuun saakka.

Linjasaneeraukset ovat merkittävä osa toimintaa, jonka yhteydessä yritys on vastannut 1500 huoneiston saneeraustöistä. Liiketilaremontit Skanssissa ja Myllyssä työllistävät yritystä jatkuvasti. Yrittäjä Janne Suikkari kertoo hyvän maineen mahdollistaneen laajan verkostoitumisen niin tilaajiin kuin aliurakoitsijoihin. Taloyhtiöt, teollisuus ja kiinteistösijoittajat ovat merkittäviä asiakkaita ja juuri yrityspuolella erikoistuminen on Suikkarin mukaan mahdollistanut toiminnan kasvun.

– Verkostoituminen on elinehto ja pyrimme hyviin suhteisiin joka suuntaan. Toivon mukaan positiivinen ja hallittu kasvu jatkuu tulevaisuudessakin.

Monipuolisuus on ehdoton valtti, joka näkyy henkilökunnan laajassa erikoisosaamisessa. Yrityksellä on jokaista urakkaa kohden luotettavat työnjohtajat, jotka johtavat tiimiä vahvalla osaamisella. Pitkä historia vuodesta 1999 asti sisältää monia referenssejä ja laajan yhteistyöverkoston, mitkä helpottavat työtilannetta sekä pitävät sen vakaana.
– Saneerausala on pitkäaikainen työllistäjä, sillä huoltoa tarvitaan aina. Tulevaisuudessa jatkamme roolissamme paikallisena toimijana, joka vastaa paikallisiin tarpeisiin.aspro4