Se yhdistävä tekijä

www.resourcefactory.fi

 

Resource Factory Oy:n toimitusjohtaja Tapio Väänänen tietää, miten eri alojen asiantuntijat saadaan yhteen. Kiertotaloudessa työ kohtaa aina tekijänsä, jolloin turhat lomautukset ja irtisanomiset vältetään.

Tapio Väänänen, mistä Resource Factory Oy:n liikeideassa on kyse?

Liikeideassani on kaksi puolta, joista toinen on perinteinen asiantuntijavuokraus teollisuuden eri aloille ja toinen taas uusi, Suomessakin paljon puhuttuun kiertotalouteen perustuva ajatus asiantuntijuuden kierrättämisestä. Resource Factoryn tapauksessa se tarkoittaa alustaa, jonka kautta työntekijöitä voidaan välittää erilaisiin määräaikaisiin projekteihin esimerkiksi työnjohtajiksi, valvojiksi tai projektipäälliköiksi.

Otetaan esimerkki: jos vaikka kaupungilla on asiantuntijoiden lomautustarve, voivat he ottaa yhteyttä minuun ja tarjota työntekijöitään ikään kuin lainaksi. Minä käyn läpi omat verkostoni ja etsin lomautettavalle asiantuntijalle töitä määräajaksi jostain toisesta yrityksestä. Näin päästään win-win-tilanteeseen, josta kaikki hyötyvät. Ketään ei tarvitse lomauttaa, asiantuntija pysyy töissä ja kerää itselleen uutta kokemusta, ja vuokraava yritys puolestaan saa tarvitsemaansa määräaikaista apua esimerkiksi tietyn tuotantolinjan käynnistämiseen.

Mistä ajatus yrityksen perustamiseen syntyi?

Liikeidea perustuu hyvin pitkälti omiin henkilökohtaisiin kokemuksiini. Olen työskennellyt monilla eri teollisuudenaloilla niin Suomessa kuin ulkomaillakin ja ollut päättävässä asemassa yrityksissä, jotka tekevät paljon projekteja ja tarvitsevat niihin määräaikaisia asiantuntijoita. Viidentoista viime vuoden aikana olen havainnut, että näiden määräaikaisten asiantuntijoiden löytäminen on erittäin hankalaa. Koska olen työskennellyt niin telakka-, öljynjalostus-, energia-, kuin rakennusteollisuudenkin parissa, ovat verkostoni hyvin laajat. Yritykseni avulla haluan helpottaa sekä pienempien että suurempien yritysten resurssitarpeita tarjoamalla heille hyvän alustan, jonka kautta asiantuntijoita voi löytää.

Entä miten asiantuntijatason työntekijä hyötyy palvelustasi?

Asiantuntijat hyötyvät Resource Factory Oy:stä työllistymisen kautta eikä palvelu maksa heille mitään. Mikäli työntekijää uhkaa lomautus tai irtisanominen, kannattaa hänen heti olla yhteydessä Resource Factoryyn ja selvittää, millaisia töitä verkostoillani olisi hänelle tarjota. Rakennusalalla ja teollisuudessa on koko ajan käynnissä erikokoisia projekteja, joissa tarvitaan esimerkiksi työnjohtajia ja -valvojia. Omalla aktiivisuudella ja yhteydenotolla töitä kyllä löytyy.

Miksi työntekijät ja -antajat eivät silti aina kohtaa?

Asiantuntijatason työntekijät eivät välttämättä hakeudu yleisiin työnhakutoimistoihin, vaan työntekijän ja -antajan kohtaaminen perustuu kokemukseni mukaan tuttavuuksiin. Jos tällaista tuttavuutta ei ole, ei työsuhdettakaan synny. On olemassa myös paljon asiantuntijoita, jotka hakevat töitä, mutta eivät ole siinä itse tarpeeksi aktiivisia, mikä on mielestäni erittäin valitettavaa.

Usein varsinkin teollisuudessa ajatellaan myös hyvin yksioikoisesti, että esimerkiksi putkitöiden asiantuntijan pitää tulla juuri kyseiseltä alalta. Oman kokemukseni mukaan ihminen voi olla aivan eri teollisuuden alalta lähtöisin, mutta ymmärtää silti erittäin hyvin projektin hallintaa ja tuoda sitä kautta jopa enemmän lisäarvoa toisella teollisuudenalalla toimivalle yritykselle.

Nykyisellä lainsäädännöllä työntekijän palkkaamiseen liittyy paljon riskejä, mutta vuokratyövoiman käyttö tarjoaa pienemmillekin yrityksille mahdollisuuden päästä kiinni asiantuntijoihin, joita heillä ei välttämättä olisi vara pitää omilla kirjoillaan.

Miten toimintanne on lähtenyt käyntiin ja onko tarve Resource Factoryn kaltaiselle yritykselle osoittautunut todelliseksi?

Resource Factory Oy on yrityksenä vielä uusi, mutta jo nyt ihmisiä on kauttamme töissä. Työnantajaverkostooni kuuluu kymmeniä yrityksiä ja asiantuntijaverkostossakin on tällä hetkellä jo parikymmentä ihmistä. Teollisuus on piristymässä ja uusia erikokoisia projekteja lähtee käyntiin koko ajan, jolloin myös asiantuntijatason työntekijöille on tarvetta.

Osalle vakituisesta työpaikasta lähteminen on suuri kynnys, mutta jos haluaa tehdä projektiluontoisia tehtäviä, on minun tehtäväni varmistaa, että töitä löytyy jatkuvasti. Jos kausivaihtelut, lomautus tai irtisanominen uhkaa, on Resource Factory Oy helppo tapa päästä uusiin töihin. Aloitimme toimintamme Varsinais-Suomesta, mutta tarkoituksena on siirtyä vahvasti myös pääkaupunkiseudulle ja Tampereelle, koska teollisuus on keskittynyt suuriin kaupunkeihin ja niistä myös löytyvät parhaat verkostoni.