Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto (STUL ry) kokoaa yhteen noin 3 000 sähköistysalan yritystä ja yhteisöä.

STUL tukee sähköurakoitsijoita ja edistää alaa

www.stul.fi

 

STUL ry tarjoaa sähköurakoitsijoille monenlaista tukea. Arvostetun liiton jäsenyys toimii myös merkkinä ammattilaisuudesta ja yhteiskuntavastuullisuudesta.

Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto (STUL ry) kokoaa yhteen noin 3 000 sähköistysalan yritystä ja yhteisöä. Liiton varsinaiset jäsenet – so. sähkö- ja teleurakoitsijat, joita on noin 1 800 – vastaavat liikevaihdollisesti mitattuna valtaosasta maassamme tehdyistä sähköasennusalan töistä.

Varsinaisten jäsenyritysten ohella STUL ry:n piiriin kuuluu 14 sähköalaan läheisesti liittyvää järjestöä sekä niiden jäsenet. Yhteistoimintajäsenten kategoriaan lukeutuu mm. teollisuus-, tukkukauppa- ja tietotekniikkayrityksiä, suunnittelutoimistoja ja sähkölaitteistotarkastajia. Jäsenyyden piirissä on lisäksi satakunta alan oppilaitosta.

Yksi jäsenyys – monta hyötyä

STUL ry:n jäsenyys tarjoaa sähköurakoitsijalle runsaasti etuja, joista useimmat ovat myös konkreettisesti rahassa mitattavissa.

– Jäsenyritykset saavat merkittäviä alennuksia erilaisista alalla käytettävistä tietotuotteista, ohjelmistoista sekä Sähköinfo Oy:n puitteissa järjestämistämme koulutuksista, kertoo STUL ry:n järjestöpäällikkö Toivo Lötjönen.

– Koska ala vaatii jatkuvaa täydennyskouluttautumista ja pätevyyksien pitämistä ajan tasalla, jäsenmaksupanostus on helposti kuitattavissa jo parin koulutuksen alennuksilla, Lötjönen lisää.

Koulutusten ohella STUL ry:n jäsenet voivat pitää itsensä ajan tasalla mm. heille jäsenetuna jaettavien Sähköala ja Sähkömaailma lehtien avulla. Alan ykköstyökaluna puolestaan toimii Sähkötietokortisto – verkossa jatkuvasti päivittyvä sähköinen tietopankki, jonka jäsenet saavat alennettuun hintaan käyttöönsä. Tukea niin teknisiin kuin juridisiin kysymyksiin antavat liiton tekniset- ja lakiasiantuntijat, joiden puoleen jäsenet voivat kääntyä milloin tahansa.

– Urakoitsijayrityksille on tarjolla myös liiketoimintaan ja mm. verotukseen liittyvää puhelinneuvontaa, joka sisältyy jäsenmaksun hintaan. Yhteistyössä vakuutusyhtiön kanssa on lisäksi räätälöity alan yrittäjille sopiva vakuutuskokonaisuus, Lötjönen kertoo.

Vahva jäsenkunta lisää liiton vaikutusmahdollisuuksia

STUL ry on arvostettu liitto, jolla on maassamme paljon painoarvoa. Lötjönen haluaa kuitenkin muistuttaa kaikkia alan toimijoita siitä, että mitä vahvempi jäsenkunta liitolla on, sitä tehokkaammin se voi vaikuttaa esimerkiksi alan lainsäädäntöön ja muuhun säätelyyn, koulutukseen, oppisisältöihin ja opetusmetodeihin liittyvissä kysymyksissä.

– Asiantuntijoitamme on mukana useissa viranomaisten työryhmissä, standardointikomiteoissa sekä muutenkin laajasti ottaen kiinteistö- ja rakennusalan yhteisöissä, joissa edistämme sähköisen talotekniikan asemaa ja sujuvia työmaakäytäntöjä, Lötjönen sanoo.

– Voisi ajatella, että liittoon kuuluminen on alan yrittäjälle jo yksi osa yhteiskuntavastuullista toimintatapaa. Jäsenyys on myös merkki siitä, että yritys harjoittaa liiketoimintaansa ammattimaisesti, järjestöpäällikkö tiivistää.

Liity jo tänään!

Lötjönen suosittelee STUL ry:n jäsenyyttä kaikille alan toimijoille.

– Mukaan kannattaa hypätä heti kun on perustanut sähkö- tai telealan yrityksen. Suhteessa etutarjontaan jäsenmaksu on varsin kohtuullinen, ja liiton kautta sähköurakoitsija saa runsaasti eväitä menestyksekkään liiketoiminnan pyörittämiseen, järjestöpäällikkö summaa.

STUL ry:n jäseneksi päästäkseen yrityksen tulee täyttää tietyt kriteerit.

– Varsinaisen jäsenyyden piiriin hakeutuvan urakoitsijan toiminnan tulee olla päätoimista. Toimintahistorian pitää olla moitteeton, Lötjönen luettelee.

Jäsenyys ei kuitenkaan vaadi yritykseltä sen kummempaa ponnistelua.

– Emme edellytä jäseniltämme aktiivista järjestötoimintaan osallistumista, vaan pyrimme tarjoamaan heille ennen kaikkea hyvän yhteisön, jossa voi verkottua alan muiden toimijoiden kanssa. Mitä paremmat verkostot etenkin pienellä yrityksellä on, sitä helpompi sen on vastata eri sidosryhmien yhä kasvaviin vaatimuksiin. STUL ry järjestää jäsenilleen paljon tapahtumia, ja esimerkiksi vuosittaiset Sähköurakoitsijapäivät ovat hyvä paikka tavata ympäri maan tulevia kollegoita, Lötjönen vinkkaa.