Priima_yhtiöt_solid_house_2_300_CMYK

Suomen tulevaisuus vaatii toiminnallista tehostamista

Rakennusalan palveluja tuottava Priima-Yhtiöt on luonut ainutlaatuisen konseptin liittyen julkisen- ja sosiaalisektorien hankkeiden toteuttamiseen.

Priima-Yhtiöiden tavoitteena on toimia sekä rakennus- että kiinteistöalan monipuolisena kehittäjänä ja edelläkävijänä. Yritysryhmä koostuu useasta erillisestä osakeyhtiöstä, joiden toimintaa yhdistämällä on onnistuttu luomaan asiakkaille kokonaispalvelua tarjoava organisaatio. Palvelutarjonta koostuu tarvekartoituksesta, tonttien haun ja mahdollisten rahoitusjärjestelyn kautta toteutukseen. Ajatusmallina on että jokainen osakeyhtiö pystyy toimimaan itsenäisenä yrityksenä, mutta kokonaisratkaisuissa yritykset hyödyntävät toistensa osaamista. Näin ollen asiakas saa valmiin palvelukokonaisuuden ja neuvottelukumppanikseen yhden vastuutahon.

Yhtiön toimintasektori on erittäin laaja, käsittäen sekä sosiaalisektorin hankkeet, asuntorakentamisen, että toimitilarakentamisen. Tällä hetkellä ajankohtaista on Priima-Yhtiöiden kehittämä suunnattu uusi tuotekonsepti, josta puhutaan nimellä Priima-Monitoimikeskukset. Keskuksilla tavoitellaan julkisensektorin ja yksityissektorin entistä tiiviimpää yhteistyötä ja kiinteistöratkaisuja tämän yhteistyön mahdollistamiseksi. – Kun palveluita järkeistetään, saavutetaan synergiaetuja, toiminnot tehostuvat ja kustannuksia säästyy, pohtii yhtiön hallituksen puheenjohtaja Jari Rastas.

Vuonna 2012 avattiin Lietoon Priimakeskus

Toimijoina kiinteistössä ovat mm. Liedon kunta, Mehiläinen hoiva- ja lääkärikeskustoiminnoillaan sekä Liedon Seurakunta. Hankkeen ideoijana ja koostajana on toiminut Priima-Yhtiöt yhteistyössä Liedon kunnan kanssa. Hankkeen perustana on ollut Liedon kunnan ikäpoliittinen strategia, jonka tehokkaaseen toteuttamiseen todettiin tarvittavan asianmukaiset ja nykyaikaiset toimitilat. Liedon Priimakeskus on hyvä esimerkki monitoimikeskuksesta, jossa yhdistyy vanhustyö, viriketoiminta, ruokailu, kuntoutus, hyvinvointi, terveyspalvelut sekä yhteisöllinen toiminta. Monitoimikeskuksen yhteyteen on suunnitteilla myös terveydenhuollon toimitalo sekä Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin että Liedon kunnan käyttöön. Kun keskukset sijaitsevat ydinkeskustassa, voidaan tehostaa myös kotihoitopalveluita.

– Tulevaisuudessa tarpeet tulevat kasvamaan nopeammin kuin taloudelliset resurssit, siksi onkin tärkeää miettiä toimintojen jatkuvaa tehostamista.

Kiinteistöpääomarahasto yhdessä LähiTapiolan kanssa

Priima-Yhtiöt oli mukana perustamassa Lounais-Suomeen uutta kiinteistöpääomarahastoa yhdessä Varsinais-Suomen ja Satakunnan LähiTapiolan alueyhtiöiden kanssa. Rahaston ensimmäinen sijoitus on Liedon Priimakeskuksen II-rakennusvaiheen aloittava terveydenhuollon toimitalo. – Tulevaisuuden tavoitteena on löytää ja hankkia rahaston omistukseen vastaavan tyyppisiä hankkeita, kertoo Priima-Yhtiöiden kaupallinen johtaja Olli Saha.

Suomen väestön ikäjakauma on tänä päivänä paljon puhuttu aihe. Vuoden 2030 jälkeen neljännes väestöstä on iältään yli 65-vuotiaita. – Tulevaisuudessa tarpeet tulevat kasvamaan nopeammin kuin taloudelliset resurssit, siksi onkin tärkeää miettiä toimintojen jatkuvaa tehostamista. Me Priima-Yhtiöissä haluamme olla mukana kehittämässä tätä, kertoo Rastas. Keskittäessä palveluita samalle alueelle, voidaan mahdollistaa pidempään kotona asumista, jolloin palvelut sijaitsevat lähellä ja helppojen kulkuyhteyksien varrella.

PriimaHoiva ensimmäisenä Saloon

Tämän vuoden elokuussa valmistuu Saloon ensimmäinen PriimaHoiva 30. PriimaHoiva 30 on tuotteistettu palvelukonsepti hoivakotien toteuttamiseen. Se on valmis konsepti, joka mahdollistaa nopean, parhaimmillaan selvästi alle vuoden mittaisen rakennusajan, ollen kuitenkin ratkaisuissaan joustava. – PriimaHoiva 30 on helposti laajennettavissa, joten tulevaisuuteen on hyvä varautua riittävällä tonttimaalla, kertoo Olli Saha.

Priima-Yhtiöillä katse tulevaisuudessa

Hankkeet ovat usein erittäin pitkiä ja hitaita, joten yhtiö pyrkii kehittämään nopeampaa rakentamista ja vastaamaan sen avulla kokoajan kasvavaan tarpeeseen. Myös omaa tonttihankintaa hyödyntämällä yhtiö voi taata valmiiden rakennustonttien löytymisen tarpeiden ilmaantuessa. – Meillä on kokoajan vireillä kaavoituksia ja suunnittelua eri paikkakunnilla, lopettaa Rastas.