amsecurity

Talotekniikka tekee asumisesta helpompaa

Hyvin suunniteltu taloteknillinen järjestelmä antaa kiinteistölle omat aivot. Talotekniik­ka huolehtii kiinteistön energiankäytön tehokkuudesta ja ympäristövaikutuksista, sekä tilojen viihtyvyyteen ja käyttömukavuuteen liittyvistä tekijöistä. Valvontajärjestelmät kuten mm. paloilmoitin- ja rikosilmoitinjärjestelmät tuovat turvallisuusetuja. Uusi laki tiedonantovelvollisuudesta mahdollistaa harmaan talouden kitkemisen kulunvalvontajärjestelmien avulla rakennustyömailla.

AM Security Oy on seitsemässä toimipisteessä toimiva turvallisuusalan yritys, jonka Turun pääkonttorin yhteydessä toimii Pohjoismaiden suurin lukitusalan varasto. Yritys toimittaa lukitus- ja lukkosepänpalveluiden lisäksi kulunvalvonta-, kameravalvonta, paloilmoitin- ja rikosilmoitinjärjestelmiä, ovi- ja porttiautomatiikkaa sekä opasteita erinäisiin tarpeisiin. Yritys viettää 30-vuotis juhlavuotta tänä vuonna ja on kehittänyt toimintaansa aktiivisesti nopeasti kehittyvän alan mukana. Toimitusjohtaja Pentti Korhonen kertoo sähköisen työn kiilanneen perinteisen mekaanisen lukkosepän työn ohi.

– Alan sähköinen puoli on kasvanut vuosi vuodelta ja valvontatekniikka kehittyy säännöllisesti. Yrityksen sisällä reagoimme nopeasti alan kehitykseen voidaksemme olla ajan hermoilla järjestelmien suunnittelussa, ylläpidossa ja huollossa.

amsecurity2Toimivasta talotekniikasta säästöä

Kiinteistö toimii erinäisten taloteknillisten ratkaisujen avulla, jotka tuottavat tiloissa tapahtuville toiminnoille hallitut olosuhteet. LVI- ja sähkötekniikka muodostavat keskeisen osan tästä tekniikasta. Taloteknilliset järjestelmät voivat toimia itsenäisesti, mutta parhaan lopputuloksen saa integroimalla ne samaan IP-verkkoon. AM Securityn tekninen päällikkö Klaus Tuominen kertoo kehityksen jatkuvasti menneen positiiviseen suuntaan ja integroidun järjestelmän helpottavan kiinteistön ylläpitoa huomattavasti. Hän havainnollistaa toimivaa taloteknillistä järjestelmää konkreettisella esimerkillä.

– Kiinteistöjen lämmitys- ja jäähdytysjärjestelmät ovat erinomainen esimerkki siitä, kuinka tärkeä järjestelmien yhteistyö on. Jos huoneistossa lämpötila koetaan liian lämpimäksi, luonnollinen reaktio on avata ikkuna. Normaalitapauksessa lämpöelementin termostaatin havaitessa, että huoneistoon virtaa viileää ilmaa se nostaa lämpötilaa entisestään. Nykyaikainen ja fiksusti suunniteltu järjestelmä tunnistaa ikkunan avaamisen käskynä laskea lämpötilaa.

Toimiva talotekniikka mahdollistaa selvän säästön energiakulutuksessa esimerkiksi toimivan lämmön- ja ilmastointiohjauksen sekä hyvien valaistusratkaisujen myötä. Valaistuksen ohjauksessa suosittu ratkaisu on liikeilmaisimen kytkeminen järjestelmään, jolloin valot syttyvät ainoastaan liikkeestä, mikä tuo merkittävää energiansäästöä.

Kulunvalvonta kamppailussa harmaata talotta vastaan

Uusi laki rakentamiseen liittyvästä tiedonantovelvollisuudesta astui voimaan 1.7. 2014 ja koskee kaikkia rakennustyömaalla työskenteleviä henkilöitä. Lakimuutoksella pyritään kitkemään harmaata taloutta. Veronumerolain seurauksena työturvallisuuslakiin on syntynyt muutoksia, jotka velvoittavat rakennustyömaan tekijöitä pitämään kuvallista henkilökorttia, josta näkyy henkilökohtainen veronumero.

Kulunvalvonta on suuressa roolissa uudistuksessa, sillä rakennusliikkeiltä vaaditaan ajan tasalla oleva listaus kaikista työntekijöistä, jotka juuri sillä hetkellä ovat työmaalla. Kulunvalvontajärjestelmällä on helppo seurata, kuka on rekisteröitynyt työmaalle tai poistunut työmaalta päivän aikana. Järjestelmä antaa nopeasti tiedon paikalla olevista työntekijöistä, jolloin verottaja voi helposti pistokokeen yhteydessä tarkistaa läsnäolotilanteen.