Prosessiautomaatio-Janne-Seppälä_solid_house_300_CMYK

Tarpeenmukainen ilmanvaihto riittää

Prosessiautomaatio tekee LVI-tekniikkaan liittyviä rakennusautomaatiojärjestelmiä erityisesti puhdastiloihin. Yritys toteuttaa järjestelmiä ympäri Pohjois-Eurooppaa mm. kouluihin, marketteihin ja teollisuusrakennuksiin, mutta yrittäjä Janne Seppälä toivoo niiden tulevaisuudessa myös nostavan päätään enemmän asuinrakentamisessa.

Prosessiautomaation järjestelmillä saa tarkemman lämpötilan säädön ja tarpeenmukaisen ilmanvaihdon, joiden avulla asumisolosuhteet paranevat ja energiankulutus minimoituu. Tarpeenmukainen ilmanvaihto mitataan hiilidioksidianturilla, joka laskee ihmisten hengityksen tuottamaa hiilidioksidia huoneessa, ja sääntelee ilmanvaihtoa sen mukaan. Energiatehokkuuden kannalta on kuitenkin myös tärkeää, että käyttöliittymä on kunnossa, jotta kiinteistön tilannetta voi seurata tarkasti ja pitää optimaalisena. Prosessiautomaation tarjoama kalibrointi ja huolto ovat näin ollen tärkeitä tukipalveluita järjestelmän ylläpidossa.

Seppälä kertoo, että järjestelmät aiemmin olivat laitevalmistajakohtaisia, jolloin kiinteistössä käytetty järjestelmä aina oli sidottu tiettyyn valmistajakohtaiseen väylään. Nykyään ne kuitenkin ovat avoimia, joten yhtä järjestelmää kohti voi yhdistää monia väyliä. Seppälä kokee kuitenkin urakkarajojen olevan kehityksen esteenä. – Niihin toivoisin enemmän väljyyttä, jotta kaikki kiinteistön automaatiotoiminnot saataisiin samaan keskukseen. Uudiskohteiden suunnitelmissa näkee harvemmin yhteen keskukseen keskitettyä sähköä ja automatiikkaa.