”Teemme maalämpöinvestoinnin puolestanne”

www.st1maalampo.fi

 

Maalämpöön siirtyminen on nyt helpompaa kuin koskaan ja se onnistuu myös ilman suuria pääomakuluja.

Maalämpöön siirtymistä jarruttaa monen kohdalla sen korkeat investointikulut. St1 Lähienergian lanseeraaman palvelumallin myötä asiakas voi nyt kuitenkin nauttia positiivisesta kassavirrasta investoimatta itse järjestelmään. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että St1 Lähienergia Oy omistaa energiaa tuottavan lämpölaitoksen kunnes sen kerryttämät säästöt kattavat investointikulut ja laitos voi siirtyä veloituksetta asiakkaan omistukseen.

Kaksi palvelumallia

St1 Lähienergia tarjoaa maalämpöön siirtyville asiakkailleen kahta hinnoittelutavaltaan erilaista palvelumallia sen mukaan, kuinka nopeasti investointikulut halutaan kattaa.

Ensimmäisessä vaihtoehdossa eli St1 Lähilämpö-palvelussa sopimus tehdään elinkaarimallilla, mikä tarkoittaa käytännössä kiinteää kuukausimaksua järjestelmän käytöstä. – St1:n investoima lämpölaitos tuottaa tietyn verran säästöä asiakkaan aiempaan lämmitysjärjestelmään verrattuna ja näillä säästöillä katetaan laitteiston investointi- ja ylläpitokulut sekä korot, selventää St1 Lähienergia Oy:n toimitusjohtaja Kristian Savela.

St1 Energia-sopimuksessa tavoitellaan asiakkaalle puolestaan heti maksimaalista kassavirtaa, jolloin myös sopimusaika on pidempi. – Asiakkaalla on saattanut olla aiemmin esimerkiksi kaukolämpösopimus jossa energiasta on maksettu vaikkapa 80€/MWh. Me laskemme hänelle uuden tarjouksen ja myymme maalämmöllä tuotettua energiaa esimerkiksi 70€/MWh, jolloin asiakas saavuttaa 10€ säästön ilman omaa investointia. Koska kyseisen mallin hinnoittelu perustuu megawattitunteihin, on asiakkaalla alusta alkaen tiedossaan vain yksi hinta, Savela kertoo.

Lisäpalvelut helpottavat arkea

St1 Lähienergian tarjoaman palvelumallin soveltuvuus varmistetaan aina tarkalla kohdekartoituksella. Parhaimman edun se tuottaa kuitenkin alueilla, joilla kaukolämmöstä joudutaan maksamaan yli 90€ megawattituntia kohden. – Rakennamme lämpölaitoksen asiakkaan tontille, jolloin laitoskoko on 20–500 kW. Maalämmön apuna voidaan käyttää myös erilaisia lämmöntalteenottolaitteita ja aurinkopaneeleja. Parhaimmillaan asiakkaalle voidaan tuottaa jopa 40 % positiivista kassavirtaa, ja lopulta säästöt maksavat investoinnin pois ja laitteisto siirtyy asiakkaan omistukseen, Savela tiivistää.

Koska sopimusajat voivat olla pitkiäkin, täytyy järjestelmän toimia kaikissa mahdollisissa olosuhteissa, ja silloin maalämpöpumppu on ehdottomasti varmin valinta. Varsinaisen lämmitysjärjestelmän yhtey­teen voidaan lisätä myös muita asiakkaan arkea helpottavia digitaalisia palveluita. – St1 Nukkumo-nimisessä palvelussa huoneistoon asennetaan erilaisia olosuhdetietoja kuten lämpötilaa ja ilmapainetta mittaava anturi. Kun kyseiset tiedot syötetään yhdessä sääennusteen ja pörssisähkön hinnan kanssa tekoälyjärjestelmään, voidaan lämpöpumpun käyttöä optimoida näiden parametrien perusteella, Savela kertoo. – Tällöin sekä maalämpölaitteisto että kiinteistö ovat meillä etävalvonnassa ja saamme ilmoituksen aina kun tietyt raja-arvot ylittyvät. Pilvipalvelun kautta myös asukkaat itse pääsevät käsiksi huoneistokohtaisiin tietoihin.

St1 uskoo uusiutuvaan energiaan

Maalämpö sekä muut uusiutuvan energian ratkaisut ovat vahvasti tätä päivää. – Sekä öljyn että suoran sähkön käyttö lämmitysratkaisuna tulee luultavasti loppumaan muutaman kymmenen vuoden kuluessa, sillä ne ovat kalliita vaihtoehtoja sekä taloudellisesti että luonnon kannalta ajateltuna. Kehityssuunta, johon me St1 Lähienergia Oy:ssä uskomme, liittyy digitalisaation tuomiin etuihin lämmitysjärjestelmien ja kiinteistön ohjauksessa. Energiansäästö on aina kannattavaa ja palveluillamme pyrimme myös helpottamaan asiakkaidemme arkea, Savela linjaa.

St1 Lähienergia Oy on osa St1:n uusituvan energian yksikköä, joka tunnetaan Suomessa oman alansa pioneerina. Jälleenmyyjäverkostonsa avulla valtakunnallisesti toimiva St1 Lähienergia Oy tarjoaa energiapalveluita lähinnä kiinteistöasiakkaille, kuten taloyhtiöille, kiinteistön omistajille, yrityksille ja kunnille.