Tietoa pientalojen ilmalämpöpumppujen energiansäästö­mahdollisuuksista

Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy tutki ilmalämpöpumppujen (ILP) energiankulutusvaikutuksia vanhoissa, uusissa ja tulevissa lähes nolla­energiapientaloissa. Nyt on ensimmäistä kertaa luotettavasti pystytty laskennallisesti määrittämään ilmalämpöpumpun energiansäästöpotentiaalit Suomen olosuhteissa.

Ilmalämpöpumppu (ILP) on pientaloissa yleisesti käytössä täydentävänä lämmitysjärjestelmänä, joka ottaa lämpöä ulkoilmasta ja lämmittää huoneilmaa. Se ei lämmitä käyttövettä eikä sitä liitetä vesikiertoiseen lämmönjakojärjestelmään, ja sen rinnalle tarvitaan päälämmitysjärjestelmä, joka on tavallisimmin sähkö, öljy tai puu.

Ilmalämpöpumput Suomen energiansäästöpotentiaalina ja vähentämässä kasvihuonekaasuja

Energiansäästöpotentiaali ja uusiutuvan energian käyttö niin vanhoissa kuin uusissakin rakennuksissa on nykyaikaisilla ilmalämpöpumpuilla 35–40 % tilojen ja ilmavaihdon lämmöntarpeesta. Tulosten perusteella ilmalämpöpumput kattoivat rakennuksen tilojen ja ilmanvaihdon lämmöntarpeesta 40–60 % yhdellä lämpöpumpulla. Kaksikerroksisessa rakennuksessa kahdella lämpöpumpulla katettiin noin 90 % lämmöntarpeesta.

– Ilmalämpöpumppuja myydään vuosittain noin 50 000 kappaletta, mikä kertoo siitä, että kuluttajat ovat jo havainneet niiden tehokkuuden, asumisviihtyvyyden lisääntymisen ja kannattavuuden. On todella tärkeää, että tämän yhteisprojektin tuloksena saatiin säästöille laskentamalli sekä luotettavat ja hyvät tulokset käytettäväksi myös tulevissa rakentamisen määräyksissä, kertoo Suomen Lämpöpumppuyhdistys SULPU ry:n toiminnanjohtaja Jussi Hirvonen.

Yli puoli miljoonaa ilmalämpöpumppua

SULPU ry:n tilastojen mukaan Suomessa on yli 550 000 ilmalämpöpumppua, joiden lukumäärä on kymmenkertaistunut viimeisen kymmenen vuoden ajan, ja kasvu jatkuu yhä. Niiden merkitys yksityistalouksien energiansäästössä, kansallisen uusiutuvan energiankäytön edistämisessä ja kasvihuonekaasujen vähentämisessä on huomattava. Ilmalämpöpumppujen osuus Suomen koko rakennuskannan energiansäästöpotentiaalista on 3 TWh, ja tämä muodostaa 5 % Suomen asuinrakennusten lämmityksestä.

Ilmalämpöpumppuja asennetaan pääasiassa sähkö- ja öljylämmitteisiin pientaloihin, ja näiden pumppujen vaikutus hiilidioksidipäästövähennyksiin on noin 0,7 megatonnia.

Tutkimuksesta poimittua:

Käyttäjän vaikutukset energiankulutukseen ovat merkittävät. Energiankulutukseen vaikuttavat, paitsi valittu ilmalämpöpumpun huonelämpötilan asetusarvo, jota tässä tutkimuksessa on tarkasteltu, myös laitteen muut asetukset ja päälämmitysjärjestelmän huonesäätimien asetukset.

Talvella lämmityskäytössä ilma-ilmalämpöpumpun asetukseksi kannattaa valita lämmitystoiminto (eng. heating) eikä automaattitoimintoa. Automaattiasetuksella laite välillä lämmittää ja välillä myös jäähdyttää, lisäten näin energiankulutusta. Kesällä jäähdytettäessä kannattaa valita jäähdytysasetus(eng.cooling)javälttäämyöställöinautomaattiasetusta.

Energiankulutukseen vaikuttaa myös sisäyksikön puhallustehon valinta. Energiatehokkain valinta on automaattiasetus, jolloin laite valitsee kulloiseenkin tilanteeseen sopivan optimaalisen puhallusnopeuden. Tällöin laitteen aiheuttama melu ja huoneen ilmavirtaukset saattavat ajoittain nousta epämiellyttäviksi. Ilmailmalämpöpumpun energiansäästöä voidaan lisätä asettamalla esimerkiksi makuuhuoneiden lämmityspattereiden huonelämpötilan asetusarvot muita oleskelutiloja alhaisemmiksi.

Lämpöpumppujen lyhyt oppimäärä:

Ilma-ilmalämpöpumppu (ILP) on täydentävä lämmitysjärjestelmä, joka ottaa lämpöä ulkoilmasta ja lämmittää huoneilmaa. Se ei lämmitä käyttövettä eikä sitä liitetä vesikiertoiseen lämmönjakojärjestelmään, ja sen rinnalle tarvitaan päälämmitysjärjestelmä.

Vesi-ilmalämpöpumppu (UVLP) hoitaa koko talon lämmitystarpeen. Se siirtää lämpöä ulkoilmasta vesikiertoiseen lämmönjakojärjestelmään ja lämmittää käyttöveden.

Poistoilmalämpöpumppu (PILP) hoitaa koko talon lämmitystarpeen. Se siirtää lämpöä talon lämpimästä poistoilmasta sisäilmasta vesikiertoiseen lämmönjakojärjestelmään ja lämmittää käyttöveden.

Maalämpöpumppu (MLP) hoitaa koko talon lämmitystarpeen. Se kerää ja siirtää maaperään, kallioon tai veteen varastoitunutta auringon lämpöä vesikiertoiseen lämmönjakojärjestelmään ja lämmittää käyttöveden.