exoterico

Tiivis lämmöneriste vähentää vedon tuntua

Asunnossa oleva vedon tunne aiheutuu usein puutteellisista korvausilmaventtiileistä. Näiden huomioon ottaminen julkisivusaneerauksen yhteydessä on tilaajalle kaikkein kustannustehokkainta. Myös kosteuden ulos siirtyminen rakennuksen ulkoseinän kautta on täysin verrannollinen sisäilmanvaihdon tehokkuuteen. 

Tiukentuvien rakennusmääräysten myötä sekä korkean asumismukavuuden lisäämiseksi, on kehitetty toinen toistaan tehokkaampia menetelmiä kiinteistöjen saneerauksiin.

Julkisivukorjausten yhteydessä tehtäviin lämmöneristesaneerauksiin on esimerkiksi nykyään saatavilla uretaanieriste. Ruiskutusmenetelmän ansiosta eriste tunkeutuu syvälle rakenteisiin, tiivistäen mahdollisia rakenteiden rajapinnoissa olevia rakoja. Näin ollen voidaan esimerkiksi vanhoissa elementtitaloissa minimoida asunnoissa olevaa vedontunnetta. Toinen hyöty on eristekerroksissa, uretaani kerrokset ovat ohuempia kuin villoituksen uusimisessa, täten voidaan minimoida saneerausvaiheessa ulkoseinään tulevaa lisäpaksuutta.

Ensimmäisten joukossa

Julkisivusaneerauksiin erikoistunut Exoteriko Oy aloittaa Helsingissä ensimmäisen uretaanieriste -kohteensa helmikuussa. – Juuremme juontavat vahvasti maalaus- sekä rappausurakoista, mutta jo viimeiset 10vuotta pohjatöiden menetelmät ovat olleet samoja arkkitehtuurisista pinnoista riippumatta. Tämä kuitenkin tuo alallemme ihan uutta teknologiaa lämmöneristykseen, kertoo yrityksen toimitusjohtaja Jorma Salminen.

”Kaikki ratkaisut julkisivuihin. Takuulla.

– Jotta asukkaat saisivat uusista lämmöneristeistä kaiken mahdollisen hyödyn irti, kehottaisin taloyhtiöitä investoimaan julkisivuremontin yhteydessä myös kunnollisiin tuloilmaventtiileihin ja kartoittamaan kiinteistön ilmanvaihtojärjestelmät. Sitä kautta huolehdittaisiin sekä riittävästä korvausilman saatavuudesta että kosteuden ulos viennistä.

95 % Exoteriko Oy:n liikevaihdosta koostuu asunto-osakeyhtiöiden julkisivujen korjausrakentamisesta ja markkina-alueena on sekä Varsinais-Suomi että Uusimaa. Sesonkiaikana yritys työllistää parhaimmillaan jopa 100 saneerausalan ammattilaista, joista puolet koostuu aliurakkaverkosta. – Olemme pitkänlinjan toimija ja kokemuksemme julkisivukorjauksiin perustuu jo kolmannessa polvessa olevaan yrittäjyyteen.