airduo

Toimiva ilmanvaihto ei ole itsestäänselvyys

Laadukkaaseen ilmanvaihtoon ei riitä pelkkä järjestelmän asennus, vaan sen toiminnasta täytyy pitää myös huolta. Säännöllisillä tarkastuksilla voidaan välttyä monilta turhilta huolilta. 

Kun Airduo Oy alkoi 1990-luvun puolivälissä tarjota ilmanvaihtojärjestelmien puhdistuksia, suhtauduttiin monessa taloyhtiössä asiaan epäillen. Kuluneina vuosina asenteet ovat kuitenkin muuttuneet ja asiakkaat ovat yhä valveutuneempia myös puhdistuksen suhteen. Heikentynyt ilmanvaihto vaikuttaa yleiseen asumismukavuuteen ja voi aiheuttaa herkimmille jopa hengitystieoireita. Puhdistustarpeeseen herätäänkin usein vasta henkilöstön sairastelun myötä.

Ennakointi on kaiken A ja O

Ilmanvaihtolaitteiston korjaaminen on usein kalliimpaa kuin säännöllinen huolto, siksi ennakoiviin toimenpiteisiin kannattaa panostaa. Niin omakotitaloissa kuin kerros- ja rivitaloissakin, huolto-/suodatinvaihto tulisi tehdä myös säännöllisesti. Julkisissa rakennuksissa kaksi kertaa vuodessa tehtävä huolto on jo melkeinpä itsestään selvyys. Taloyhtiöissä tärkeintä on käydä läpi yhteiskanavajärjestelmä, venttiileitä asukkaat voivat putsata tarvittaessa itsekin.

Ilmanvaihtokonetta on tärkeää pitää myös säännöllisesti päällä, sillä ammutetun laitteen moottoreihin muodostuu kosteutta, eikä kone sen jälkeen välttämättä käynnisty enää ollenkaan. Asunnon kosteusongelmat ja puutteellisesti huollettu ilmanvaihto kulkevat usein muutenkin käsi kädessä.

Ala kaipaa valvontaa

Airduo Oy on Turun alueen suurimpia ilmanvaihtokanavien puhdistuksia tarjoava yritys. Käytetty laitteisto on alan parhaimmistoa ja kapasiteettia riittää suurempienkin kohteiden huoltoon.

Etenkin uudisrakennuspuolella ilmanvaihtoon liittyvät säädökset ovat vuosien saatossa muuttuneet ja tarkentuneet paljon. Yrittäjä Hannu Alho toivoisi, että myös alan sisäistä valvontaa lisättäisiin, jotta epäpuhdas kilpailu karsiutuisi pois markkinoilta.

Airduo panostaa omalta osaltaan myös alan tulevaisuuteen ottamalla harjoittelijoita Turun ammattikoulun ilmanvaihtoalan opiskelijoista. Yrityksen palveluksessa ilmanvaihdon tulevat asiantuntijat oppivat myös puhdistukseen liittyvät tärkeät taidot.