Toimivat mittarit takaavat turvalliset olosuhteet

www.envic.fi

 

Tiukentuvat määräykset rakennusalalla vaativat entistä tarkempaa valvontaa. Luotettavien mittareiden avulla varmistetaan ympäristöolosuhteiden säilyminen raja-arvojen sisällä.

Sisäilman laatu, lämpötila, ilmankosteus ja paine ovat tärkeitä tekijöitä kotioloissa, työpaikoilla, koulussa – ihan kaikkialla. Ilmanlaatu kärsii erityisen herkästi pienissä tiloissa, missä on samaan aikaan paljon ihmisiä, puhumattakaan tiloista, joissa käsitellään vaarallisia aineita tai ilmaan pääsee haitallisia hiukkasia, kuten asbestitöiden yhteydessä.

Pienetkin olosuhteen muutokset saattavat olla haitallisia, mutta niitä on mahdotonta havaita silmämääräisesti. Siksi olosuhteiden tarkkailu vaatii avuksi elektronisia mittauslaitteita, jotka paikallistavat minimaalisetkin muutokset ja hälyttävät raja-arvojen rikkoutuessa. Yksi alan asiantuntijayrityksistä on turkulainen Envic Oy. Nimi Envic muodostuu sanoista Environmental Control, ympäristöolosuhteiden valvonta.

Envic kehittää ja valmistaa elektronisia mittaus- ja valvontalaitteita teollisuuden, rakennusautomaation ja ympäristövalvonnan tarpeisiin. Teknisten mittausten asiantuntija Tapio Kyläpekka selvittää, kuinka pikkutarkasta työstä fysikaalisten suureiden mittauksessa on oikein kyse. – Sisätiloissa on aina oltava pieni alipaine. Otetaanpa esimerkiksi asbestinpurkutila, jossa paineen on oltava -5 pascalia, jotta ilmaan pääsevä asbestipöly pysyy hallitussa tilassa. Vesipatsaana -5 pascalin paine vastaa 1/3 millimetriä, eli puhutaan hyvin, hyvin tarkoista arvoista.

Suomalaista osaamista arvostetaan

Jatkuva tuotekehitys on alalla välttämätön edellytys ja samalla yksi suurimmista haasteista. Yhteistyö korkeakoulujen kanssa tuo tuoretta näkökulmaa, ja insinööritöiden avulla luodaan ratkaisuja yksittäisiin ongelmiin. Omaperäisillä ratkaisuilla vahvistetaan asemaa nopeasti elävällä alalla.

Envic kehittää omia ratkaisuja muun muassa orgaanisten yhdisteiden ja ilmanvirtausnopeuden mittaukseen liittyen. Kyläpekka uskoo ulkomaanviennin vahvaan kasvuun. – Mittaustarpeet alalla kasvavat, ja monissa Euroopan maissa määräykset ovat Suomeakin tiukemmat. Kehitämme tuotteita todelliseen tarpeeseen – suomalainen osaaminen on arvossaan myös kansainvälisillä markkinoilla.