susannelunden

Toimivat tilat syntyvät suunnittelijan avustuksella

Nykyään yhä useampi rakentaja tai remontoija pohtii suunnittelijan palkkaamista. Kotiseudulleen Turkuun juuri palannut tilasuunnittelun ja sisustuksen ammattilainen Susanne Lundén kertoi meille, millaisiin asioihin tilassa tulisi kiinnittää huomiota ja milloin suunnittelijan apuun kannattaa turvautua.

Jokainen tila ”hengittää” omalla tavallaan ja suunnittelussa tärkeintä onkin ottaa huomioon erilaiset käyttäjät ja heidän tarpeensa. Kaikista tiloista, neliömäärään katsomatta, täytyy löytyä aina tietyt perustoiminnot, ja siksi pienen tilan suunnitteleminen voi olla usein jopa vaikeampaa kuin neliömäärältään suuren. Erittäin tärkeää roolia tilassa näyttelee valo, joka parhaimmillaan mukautuu muuttuviin tilanteisiin.

– Valon avulla tilaan luodaan hehku ja erilaiset tunnelmat, pohtii Lundén.
Vuonna 1990 Lahden Muotoiluinstituutissa opintonsa aloittanut Lundén valmistui tilasuunnittelijaksi 1995, jonka jälkeen hän muutti Helsinkiin ja perusti siellä oman yrityksensä, Suunnittelukonttori Lundén Oy:n. Kiinnostus arkkitehtuuriin, sisustamiseen ja tiloihin syntyi Susannelle jo nuoruusvuosina, sillä jo paljon ennen opintojensa aloittamista Lundénin aika kului pitkälti kuvataideharrastusten parissa.

Lähtökohtana toimivuus

Lundénin intohimona on luoda toimivia tiloja. Vuosien varrella hänen tyylinsä on pysynyt selkeyttä, yksinkertaisuutta ja harmoniaa kunnioittavana. Hänen kädenjälkensä näkyy tänä päivänä lukuisissa yksityiskodeissa ja julkisissa tiloissa sekä Helsingissä että kotikulmilla Turussa, saaristoa ja Lappia unohtamatta.

Suunnittelijan vahvuudet löytyvät kyvyssä hahmottaa tilaa..

Suunnittelijan vahvuudet löytyvät kyvyssä hahmottaa tilaa ja saada sen kaikki neliöt hyötykäyttöön. Työssään hän ottaa kohteen haltuun pohtimalla sen eri käyttötarkoituksia, valon ja ihmisten kulkua tilassa. Tavoitteena on aina löytää suunnitelmissa ratkaisu, joka kestää aikaa.
– Kaiken sen, mitä tilaan sisustusarkkitehtonisesti luodaan, olisi tarkoitus olla pysyvää, toimivaa ja ajankohtaista vielä vuosikymmentenkin jälkeen, toteaa Lundén.
Trendejä tulee ja menee, mutta tilasuunnittelijan tärkein tehtävä on luoda harmoninen pohja, johon sisustuksellista ilmettä on myöhemmin helppo muunnella värien, kalusteiden ja tekstiilien avulla.

Miksi palkkaisin tilasuunnittelijan?

Ammattitaitoinen tilasuunnittelija voi tarjota kullanarvoisia neuvoja ja auttaa asiakasta haaveiden todeksi saattamisessa. Asiantuntijan puoleen kannattaa kääntyä rohkeasti jo heti rakennusprojektin alkumetreillä, sillä tilasuunnittelussa sanonta ”hyvin suunniteltu on puoliksi tehty” pitää täydellisesti paikkansa. Huolellisesti laaditut luonnokset ja suunnitelmat helpottavat urakoitsijoiden toimintaa ja maksavat itsensä takaisin usein jo rakennusvaiheessa.
Suunnitteluprosessi alkaa aina alan ammattilaisen käynnillä tilassa ja asiakkaan toiveiden sekä tarpeiden perusteellisella kartoittamisella. Luonnostelu jatkuu, kunnes ratkaisu miellyttää asiakasta. Suunnittelu vaatii usein myös psykologista silmää, jotta asiakkaan toiveet saadaan täytetyksi parhaalla mahdollisella tavalla. Hyvän urakoitsijan ja luottopuusepän löytyminen on suunnittelijalle kullanarvoista, sillä heidän työpanoksellaan suunnitelmista ja asiakkaiden unelmista tehdään totta.

Lundénin työ tilasuunnitelmien parissa jatkuu entiseen malliin niin Turussa kuin Pääkaupunkiseudullakin:
-Minulle on tärkeää olla jokaisessa projektissa intohimoisesti ja täydellä sydämellä mukana, jotta asiakkaille voidaan luoda mahdollisimman toimivat tilaratkaisut, Lundén kuvailee haastattelun päätteeksi.