lundenkuvateksti

Turun maineikkaimpien kehityshankkeiden takana perheyritys

Kauppakeskusten, liikehuoneistojen sekä teollisuusalueiden syntyyn vaaditaan systemaattista toimintaa, asiakaslähtöistä suunnittelua ja sitä kautta vankkaa alan kokemusta. Rakennustoimisto Lundén Oy:n mielenkiinnon kohteena ovat Turun alueen suuret kehityshankkeet ja niiden tulevaisuus. Nyt tähtäimenä Skanssi!

Juuret kantavat 70-luvulle

Turkulaisen perheyrityksen historia alkaa jo vuodesta 1973, jolloin Juhani Lundén perusti ensimmäisen rakennusalan yrityksensä. Yritys on kerännyt mainetta Turussa suurilla kehityshankkeillaan, joista tunnetuimpia ovat Turku Halli, Veritas Stadion, DataCity (Turun Teknologiakeskus Oy) ja tänä päivänä Lemminkäisenkadun päässä sijaitsevat High Tech Centerit sekä lukuisilla muilla merkittävillä kohteilla. Yrityksen pitkässä historiassa on koettu monta muutosta. Yksi tärkeimmistä on ollut vuonna 2005, jolloin Juhani Lundénin poika Janne Lundén tuli jatkamaan perheyritystä. Viisi vuotta myöhemmin Janne Lundén päätti myydä liiketoimintansa Consti Korjausurakointi Oy:lle. Vahvan kokemuksen myötä Janne Lundén perusti syksyllä 2012 uudelleen vastaavan alan yrityksen, jonka hän ja hänen perheensä omistavat tänä päivänä. Yritys tunnetaan nimellä Rakennustoimisto Lundén Oy ja sen hallituksen puheenjohtajana toimii edelleen hänen isänsä rakennusneuvos Juhani Lundén.

Tie menestykseen

Lundénit uskovat suunnitteluohjauksen olevan yksi avain rakennusalalla menestymiseen. Kun rakennusliikkeellä on vahva kokemus urakoinnista, voidaan käytännön tasolla hankkeiden toteuttaminen näin ollen huomioida jo suunnitelmia luodessa. Tämä takaa hankkeisiin tehokkaimmat sekä taloudellisimmat ratkaisut.

Rakennustoimisto Lundén Oy perustaa liiketoimintansa systemaattiseen toimintamalliin, riippumatta suhdanteiden heilahteluista. Tämä on toinen tärkeä elementti menestykseen. Ensin hankintaan maa-alue/tontti, sen jälkeen alueelle kehitetään rakennushanke, hankitaan asiakkaat ja rakennutetaan kohde. Heidän toimintansa perustuu pääasiallisesti omiin kehityshankkeisiin niin teollisuus, toimisto-, kauppa- kuin asumisrakentamiseen Turussa ja Turun talousalueella. ”On hyvin tärkeää pitää ”rattaat pyörimässä” myös suhdanteiden ollessa laskussa.” kertoo Lundén.

Yrittäjän arvot vaikuttavat

Tänä päivänä asiakkaat haluavat tilata kokonaisuuden lähtökohtaisesti yhdeltä toimijalta, mukaan lukien rakennustyöt, talotekniikka ym. Mikäli toimijalla itsellään ei ole alan osaamista on verkostoituminen toiminnan ehto.

Lundénien kilpailuvaltti on pitkä alan historia ja kokemus, mikä on luonut hyvin laajan verkoston heidän taakseen, koostuen suunnittelijoista, alihankkijoista, tavaran toimittajista sekä asiakkaista. Heidän panostuksensa rehellisyyteen sekä avoimuuteen toiminnassaan on johtanut todella vahvaan luottamusverkostoon ja näin myös pitkiin asiakassuhteisiin. ”Laadukkaan rakentajan maine on tärkeää!” painottaa Janne Lundén.
Miten ylläpidetään systemaattista toimintamallia? ”Panostamalla työntekijöiden hyvinvointiin” vastaa Janne. ”On myös tärkeää että yrittäjä itse nauttii työstään ja sitä kautta luo hyvän ilmapiirin ympärilleen.”

Turku ja Tulevaisuus

Rakennusala on yleisesti hyvin suhdanneherkkä, missä niin laskut kuin nousutkin näkyvät hyvin nopeasti. Taantuma aiheuttaa jopa vääristyneen kilpailutilanteen ja tällä hetkellä urakkahinnoittelut ovat niin alhaalla, että on hyvin vaikeaa saada urakointia kannattavaksi liiketoimintaa ajatellen.
Kapasiteetti Turussa on hyvä, mutta hyvin riippuvainen markkinoista sekä suhdanteista. Tällä hetkellä päätösten tekeminen on hidasta ja tästä johtuen suunnitteilla olevien hankkeiden valmistuminen pitkittyy, kun lopullinen päätös hankkeiden toteuttamiseen ja aloittamiseen siirretään tulevaisuuteen.

”Tuleva ja lähivuodet ovat todennäköisesti erittäin haasteellisia rakennusalalla ja varmasti markkinoilla tapahtuu paljon muutoksia. Me kuitenkin uskomme vahvasti omaan tekemiseen arvojemme mukaisesti ja näin ollen tulevaisuus näyttää valoisalta”, päättä Janne Lundén.