turvakauppa

Turvallisuus ei synny itsestään

Kiinteistöturvallisuus on yksi tämän päivän kiinteistöomistajan merkittävimpiä haasteita. Aihetta ohjataan aktiivisesti lainsäädännön voimalla, mutta tästä huolimatta turvallisuus on yhä usein laiminlyöty ja helposti sivuutettava aihe kiinteistöjen ylläpidossa.

Säännöllisesti teetettynä ammattilaisten suorittama kiinteistöturvakartoitus on yksi tapa ratkaista aiheeseen liittyvät ongelmat. Suomen Turvakauppa Oy on kehittänyt konseptin jossa isännöitsijöitä, kiinteistöjen omistajia ja yrityksiä on jo muutaman vuoden ajan palveltu aktiivisesti turvallisuuteen liittyvissä asioissa.

Suomen Turvakauppa on pitkän linjan kotimainen turvallisuusosaaja. Vankka tuote- ja asiantuntemus paloturvallisuuden, turvakilpien sekä väestönsuojelun parista antavat varman pohjan palveluiden tuottamiselle, kertoo yhtiön hallituksen puheenjohtaja Heikki Salo. Kartoitus- ja asiantuntijapalvelut ovat olleet luonnollinen kasvusuunta.

”Tarkastuksissa käydään läpi kattava lista kiinteistön ja sen käyttäjien turvallisuuteen liittyviä asioita, kuten poistumisteiden toimivuus ja merkintöjen varmistaminen, väestönsuojan kunto ja varusteiden riittävyys, palosuojeluvälineiden kuten palopostien, sammuttimien ja savunpoistolaitteistojen kunto sekä esimerkiksi korkeanpaikantyöskentelyyn liittyvää käyttäjäturvallisuutta, kuten tikas- ja kattotyöturvallisuus.” kertoo Turvakaupan kiinteistöturvapalveluiden kehityksestä vastaava Atte Koskinen.

”Tarjoamme turvallisuuden stressinpoistoa. Kartoitamme asioiden tilan, raportoimme sen asiakkaalle ja tarjoamme myöskin havaittujen puutteiden korjaavat toimenpiteet. Toimintaamme ohjaavat ajantasaiset lait ja säädökset.” Koskinen jatkaa.

Kuka vastaa kiinteistönne turvallisuudesta?

Turvallisuudesta huolehtiminen ei ole itsestäänselvyys ja useimmiten suurimmat haasteet liittyvätkin ihmisten asenteisiin aihetta kohtaan. Turvallisuutta tulisi pystyä käsittelemään samanlaisena kiinteistön elinkaarta käsittelevänä toimenpiteenä kuin esimerkiksi talotekniikkaa tai muita kiinteistönhoidollisia toimenpiteitä. Toiseksi tulisi keskittyä enemmän tiedottamiseen turvallisuutta koskevissa vastuukysymyksissä.

”Toisin kuin usein ehkä luullaan, isännöitsijä ei ole automaattisesti vastuussa kiinteistöjen turvallisuusasioista.” Koskinen kertoo ja jakaa esimerkkitilanteen: ”Mikäli huoltomies tippuu talotikkailta kattotöiden timmellyksessä, vastuu tapahtuneesta kaatuu useimmiten hallituksen harteille, jonka velvollisuus olisi ollut pitää huoli ettei näin voi käydä.”

Valitettavan usein turvallisuus on aihe, johon havahdutaan vasta kun vahinko on jo sattunut. Tietenkin tämä on hyvä edes tulevien vahinkojen ehkäisyn kannalta, mutta yksikin on liikaa. Ennakoiva turvallisuus vaatii vaivannäköä ja taloudellisia investointeja, jotka pelastaessaan yhdenkin ihmisen ovat jo korvanneet itsensä moninkertaisesti takaisin.