tyollistyminenrakennusalalla

Työllistyminen rakennusalalle

Rakennusala on Suomessa yksi suurimmista teollisuuden aloista työllistäen n. 250 000 henkilöä. Luku pitää sisällään sekä rakentamisen että rakennustuoteteollisuuden. Rakennusalan työllisten määrä jakautuu niin, että rakentaminen työllistää n. 2/3 ja rakennustuoteteollisuus 1/3.
Suomessa rakennusala on varsin pienyritysvaltainen ja alan yrityksiä onkin lähes 50 000 vaikkakin päätoimisten rakennusalan yritysten määrä onkin huomattavasti alhaisempi.
Kun rakentamiseen lisätään vielä kunnossapidon toiminnot, on työllisten määrä jo yli 500 000 ollen aloista suurin Suomessa.
Tarkasteltaessa toimihenkilöiden ansiokehitystä vuodesta 2008 vuoteen 2013, on se rakennusteollisuuden toimihenkilöillä ollut 18,4 % ja talonrakennusalan toimihenkilöillä 13,9 %. Rakennusalan toimihenkilöiden keskiansio vuonna 2013 oli hieman yli 4000 euroa kuukaudessa.
Vastaavasti työntekijöiden ansiokehitys vastaavana aikana oli rakennusteollisuudessa 14,8 % ja talonrakentamisessa 12,9 %. Rakennusteollisuuden keskiansio vuonna 2013 oli 16,55 euroa/tunti ja rakentamisen 17,55 euroa/tunti. Huomioitavaa on, että talotekniikka-alalla keskiansio oli 18,86 euroa/tunti. Tätä korkeampi keskiansio oli ainoastaan paperiteollisuudessa.
Rakennustoiminnan työllisten määrä on kasvanut vuodesta 1997 vuoteen 2013 uudisrakentamisen osalta 1,8 kertaiseksi ja korjausrakentamisen osalta 1,36 kertaiseksi.
Kaikkien edellä mainittujen lukujen perusteella rakennusala on kiinnostava mahdollisuus, varsinkin kun ottaa huomioon, että rakennusalan tehtävät pysyvät Suomessa. Tietenkin ala kansainvälistyy siinä missä moni muukin ala, se taas lisää etenemismahdollisuuksia entisestään.
Rakentamisen parissa tarvitaan monen eri osa-alueen osaavia ammattilaisia ja taitojen vaatimukset lisääntyvät koko ajan. Tavallisimpia rakennusalan ammatteja ovat: elementtiasentajat, kalusteasentajat, kirvesmiehet, kivirakentajat, laatoittajat, LVI-asentajat, kylmälaiteasentajat, automatiikka-asentajat, maalarit, maarakentajat, mittamiehet, muurarit, rakennusmestarit, työnjohtajat, sisäkattoasentajat, sähköasentajat nosturin kuljettajat, työmaainsinöörit, vedeneristäjät, viherrakentajat, arkkitehdit, LVI-suunnittelijat, rakennesuunnittelijat, sisustussuunnittelijat, sähkösuunnittelijat, pihasuunnittelijat.
Rakennusalalle kouluttautumiseen on lukuisia mahdollisuuksia ja tarjonnasta löytyy jokaiselle sopiva ja joustava tie. Lisäksi koulutusta voi koko ajan täydentää työn ohella. Mahdollisuuksia löytyy kaikkea oppisopimuskoulutuksesta tohtorin tutkintoon asti.tyollistuminenrakennusalalle2

Ammattioppilaitokset:

Ammattioppilaitoksissa saadaan rakennus- ja kiinteistöpalvelualan perustutkinto. Usein niissä on mahdollisuus oppisopimuskoulutukseen ja aikuisten erikoisammattitutkintoihin. Monissa ammattioppilaitoksissa on mahdollisuus myös kaksoistutkintoon eli ammatillisen perustutkinnon lisäksi suoritetaan samaan aikaan ylioppilastutkinto.
Rakennus- ja kiinteistöpalvelualan ammattioppilaitoksia Suomessa on yhteensä n. 80 kpl.

Ammattikorkeakoulut:

Ammattikorkeakouluissa saadaan teoriaa ja käytäntöä yhdistävä korkeakoulututkinto ja opiskella voidaan sekä kokopäivätoimisesti että aikuiskoulutuksena työn ohessa. Ylemmässä ammattikorkeakoulututkinnossa saadaan valmiudet asiantuntija- ja kehitystehtäviin. Rakennus- ja kiinteistöpalvelualan ammattikorkeakouluja Suomessa on yhteensä 22 kpl.

Yliopistot:

Yliopistoissa valmistuu rakennusalan eri osa-alueiden diplomi-insinöörejä ja arkkitehtejä. Rakennusalan yliopistoja Suomessa on 3 kpl.

Oppisopimuskoulutus:

Oppisopimuskoulutuksella voi opiskella toisen asteen ammatillisiin perustutkintoihin, ammattitutkintoihin ja erikoisammattitutkintoihin. Edellytyksenä on koulutukseen soveltuva työpaikka ja 15 vuoden ikä. Oppisopimuskoulutukseen kuuluvat sekä ammattiin tekemällä oppiminen että ammattioppilaitoksissa ja aikuiskoulutuskeskuksissa tapahtuva tietopuolinen oppiminen. Oppisopimuskoulutukseen liittyy henkilökohtainen aikaisemman työkokemuksen ja koulutuksen huomioiva opiskeluohjelma. Oppisopimuskoulutuksen ehdoton etu on oikeus palkkaan ja muihin työsuhteen etuihin sekä opintososiaalisiin etuisuuksiin kuten maksuttomaan koulutukseen. Oppisopimuskoulutus on mahdollista myös yrittäjille. Oppisopimustoimistoja löytyy Suomesta lähes kaikista kunnista ja koulutusta järjestävät kymmenet oppilaitokset.
Lähtemällä mukaan rakennus- ja kiinteistöalalle, pääset mukaan myös kehittämään keinoja, joilla saavutetaan EU:n asettamat energiankulutukseen ja kasvihuonepäästöihin liittyvät tavoitteet. RES direktiivin mukaan uusiutuvan energian osuus Suomessa pitää vuoteen 2020 mennessä nostaa 38 %:iin vuoden 2005 tasosta, joka on 28,5 %. Rakennusten lämmityksen osuus kaikesta energian loppukäytöstä Suomessa vuonna 2012 oli 25 % eli 278 PJ (petajoulea).
Rakennusala on monipuolinen mahdollisuus. Se on palkitsevaa erityisesti käden taitoja arvostaville niin kuin myös suunnittelun, tuotekehityksen ja tutkimustyön parissa viihtyville. Ala kasvaa tulevaisuudessa ja tarvitsee tekijöitä.

(Lähteet: Rakennusteollisuus.fi, Oppisopimus.net, Motiva)