Työntekijöiden ja -antajien kohtauspaikka

Henkilöstövuokrausalan arvostus on kasvanut viime vuosina merkittävästi, mihin ovat vaikuttaneet sekä viestintä että työntekijöiden ja -antajien positiiviset kokemukset. – Tänä päivänä työntekijät eivät koe enää rajoittavaksi tekijäksi sitä, että työnantaja ei ole tilaajayritys. Tärkeintä on, että palkka on nivottu oikealle tasolle ja vastaa myös työntekijän omaa näkemystä siitä, millä hinnalla hän on valmis osaamistaan myymään, kertoo VMP Varamiespalvelun aluejohtaja Vesa Suominen.

VMP Varamiespalvelu on osa VMP Group konsernia ja omaa pitkät perinteet Suomessa. Yritys toimii paikallisesti 35 paikkakunnalla myös rakennusalan parissa. – Toimeksiantajiemme listalla on entistä laajempi joukko rakennusalan erilaisia toimijoita. Rakennustoimialalla moniosaajuus on valttia myös työntekijöiden osalta, joten perinteinen apumiesajattelu ei pelkästään enää päde, Suominen sanoo.

VMP haluaa olla edistämässä suomalaisen työelämän kehittymistä tarjoamalla uusia, innovatiivisia tuotteita niin työntekijäasiakkaille kuin työtä tilaaville yrityksillekin. – Hektisyys on alan ominaispiirre, mutta koko palvelukonseptin arviointi tapahtuu viimekädessä ihmisten välisen vuorovaikutuksen ja tekojen myötä, Suominen korostaa. Työskentely VMP:llä tarjoaa työntekijälle vapauden valita tarjoutuvien työtehtävien väliltä. – Paljon on kiinni omasta aktiivisuudesta, mutta työskentely meillä avaa mahdollisuuden myös täysin uuden uran, alan tai työnantajan löytämiseen. Noin viidennes vuokratyösuhteistamme päättyy vakituiseen työsuhteeseen. Toimeksiantajayritykselle puolestaan jää enemmän aikaa keskittyä varsinaiseen bisnekseensä, kun VMP etsii osaavat ja motivoituneet työntekijät heidän työmailleen, Suominen sanoo.