Urakoitsija apuna sisustamisessa

paxteamToni Lahtivuori on päätynyt rakennusalalle oman innokkuutensa ja sinnikkyytensä ansiosta. Jo kymmenen vuoden ajan hän on myös pyörittänyt omaa yritystään, Oy Paxteam LTD:ta. Aluksi firma keskittyi pelkästään kylpyhuoneisiin, mutta ajan myötä työntekijöitä palkattiin lisää ja tällä hetkellä tarjontaan sisältyvät lähes kaikki talon sisustan vaatimat rakennustyöt. Ainoastaan sähkö- ja putkitöissä käytetään apuna ulkopuolisia urakoitsijoita.

Lahtivuoren mielestä tärkeintä on, että asiakkaalla itsellään on aluksi selkeä visio siitä, mitä hän haluaa. Sen jälkeen mukaan voidaan pyytää sisustussuunnittelija, joka osaa jäsentää ideat käytäntöön sopiviksi. Urakoitsijakin on hyvä ottaa mukaan kuvioihin mahdollisimman varhaisessa vaiheessa, koska sisustaminen ja remontointi vaativat usein myös rakennusteknisten seikkojen huomioimista. Projektille on tärkeää varata myös riittävästi aikaa, sillä mikään ei tapahdu hetkessä.

Lahtivuori on huomannut, että vaaleus ja avaruus ovat edelleen vallitsevia trendejä sisutusmaailmassa. Isot valkeat laatat pitävät pintansa myös kylpyhuoneen puolella. Koska oman yrityksen verkostot ovat laajat, on materiaalitkin usein kätevintä ja edullisinta tilata firman kautta.
Oy Paxteam LTD erottuu kilpailijoistaan monipuolisuudellaan. Paljon sellaistakin pystytään tekemään, mitä muut eivät tee. Lahtivuori työntekijöineen suhtautuu työhönsä kuitenkin nöyrästi ja uuttakin opittavaa löytyy aina. Tulevaisuudessa olisi tarkoitus panostaa suunnittelutyöhön yhä enemmän ja näin tehostaa toimintaa entisestään.