envic_solidhouse_300_CMYK

Uusi tiedonkeruulaite valvoo asbestipurussa eristetyn tilan painesuhteita

Turkulainen Envic Oy tarjoaa asiakkailleen elektronisia mittaus- ja valvontalaitteita, joiden avulla voidaan tarkkailla erilaisia fysikaalisia suureita, kuten lämpötilaa, kosteutta, painetta tai virtausnopeutta. Liitännäismahdollisuuksien ja antureiden ansiosta samalla laitteella voidaan mitata myös useita eri suureita.

Envic Oy:n asiakaskuntaan kuuluu suuri joukko rakennusliikkeitä, mutta mittauslaitteita menee myös teollisuuden ja laboratorioiden tarpeisiin. Tuotteiden toimitusalue kattaa koko Suomen, minkä lisäksi yritys on toimivien kontaktiensa ansiosta harjoittanut pitkään myös ulkomaanvientiä.

Envic Oy:n uusin innovaatio on hälyttävä paine-eroja mittaava dataloggeri, jota käytetään asbestipurun yhteydessä. – Vuoden alusta voimaan astuva uusi määräys velvoittaa valvomaan asbestipurussa eristetyn tilan painesuhteita. Sitä varten olemme kehittäneet tämän uuden tiedonkeruulaitteen, joka mittaa erittäin tarkasti pieniäkin paine-eroja ja kerää mittaustulokset muistiin myöhempää purkua ja lukemista varten. Tarvittaessa dataloggeri voi myös lähettää keräämänsä tiedot sähköpostiin, kertoo Envic Oy:n Tapio Kyläpekka.

Kyläpekka uskoo, että lähivuosina mittalaitteet tulevat hyödyntämään yhä enenevissä määrin erilaisia pilvipalveluita tiedon varastoimisessa. – Vaikka mitattavat suureet pysyvät samana, menee tiedonkeruu varmasti pienempiin ja pienempiin yksiköihin. Langattomien laitteiden mittausetäisyydet tulevat varmasti myös kasvamaan kun taas niiden energiantarve pienenee. Parhaimmillaan pieni laite voisi ottaa tarvitsemansa energian jopa ympäröivästä ilmasta, Kyläpekka arvelee.