Envic_oy_syvätty_solid_house

Uusin tekniikka takaa tarkemmat mittaustulokset

Envic Oy:n kehittämät ja valmistamat laadukkaat elektroniset mittaus- ja valvontalaitteet ovat erinomaisia laitteita rakennusteollisuuden, sisäilman laadun , teollisuusprosessien ja laboratorioiden olosuhde- ja prosessivalvontaan. Mittalaitteilla valvotaan fysikaalisia ympäristösuureita kuten lämpötilaa, kosteutta, painetta, CO2 pitoisuutta, ilman virtausnopeutta ym. suureita. Laitteet ovat Envic Oy:n oman tuotekehityksen tulosta ja ne valmistetaan Suomessa.

Envic oli parikymmentä vuotta sitten etunenässä kehittämässä nykyaikaisia paneelimittareita, eikä meno ole muuttunut tähän päivään tultaessa. Pyrimme jatkuvasti olemaan ajan hermolla erityisesti mittausominaisuuksien kehittämisessä ja uusimman tekniikan käytössä. Nykyisin lähes kaikki tekniikka itse mittauksesta alkaen on digitaalista. Uutena laitteena meillä on ns. MEMS-anturit, jossa mitattava suure muutetaan digitaaliseen muotoon ja se voidaan helposti siirtää langattomasti tai johtoja pitkin dataloggerin muistiin. Mittaustiedot ovat helposti luettavissa internetin kautta. Tarkempaan tietojen analysointiin meillä on myös erityinen valvomo-ohjelmisto. Anturien ja dataloggereiden lisäksi Envicin valikoimasta löytyy mittauksia tulkitsevia lähettimiä niin digitaali- kuin analogisessa muodossa, paneelimittareita, hälytyskeskuksia ja ohjelmistoja.

– Lisääntynyt tieto ja lisääntynyt tarve tuntea ilmiöt ja niiden vaikutukset tuotannossa ja ympäristössä ja niihin liittyvät määräykset ja direktiivit lisäävät mittaustarpeita jatkuvasti, Tapio Kyläpekka kertoo. – Tulevaisuudessa aiomme kehittää mittaustekniikkaa entisestään.