085_MUOKATTU

Uutta vauhtia puurakentamiseen

hHIETAKULMA_190x57

www.hietakulma.fi

 

Oman osaamisensa arviointi ja alan mukana muuntautuminen ovat yrityksen elinehto. Sen Olli Hietanen on oppinut seuratessaan perheyrityksensä kehittymistä 1990-luvulta asti. Tänä päivänä hän on toimitusjohtajan paikalta yhä enemmän motivoitunut vastaamaan alan tarpeisiin hyvän strategisen johtamisen avulla.

Hietakulma Oy on pitkien perinteiden yritys, jonka puurakentaminen on vuosien saatossa kehittynyt alan jokaisen uuden tuulahduksen mukana. Vuonna 1988 perustettu yritys teki alun perin alihankintaa rakennusalalla, mutta toiminta on vuosien aikana muuttunut ja kehittynyt paljon. Nykypäivänä Hietakulman toiminta keskittyy puuelementtien, kattoristikoiden ja puutalojen valmistukseen. Asiakkaat löytyvät lähinnä Satakunnasta, Pirkanmaalta ja pääkaupunkiseudulta, ja yrityksen palveluita käyttävät niin yksityisasiakkaat kuin ammattirakentajatkin. Tuotteiden lisäksi Hietakulma tarjoaa asiakkailleen suunnittelupalvelua ja räätälöityjä ratkaisuja.

Strategia korostaa yrityksen vahvuuksia

Hietakulman tuoreen toimitusjohtajan Olli Hietasen tehtävänä on insinöörityön lisäksi kehittää yritystä eteenpäin, ja juuri se motivoi häntä erityisen paljon. – Yrityksen strateginen johtaminen on tärkeä osa liiketoimintaa. Jos emme olisi panostaneet siihen, tuskin olisimme tässä nyt. Yritys on nähnyt kaksi isompaa lamaa, mutta hyvän strategisen johtamisen ja suunnittelun avulla niistä on selvitty, hän kertoo. Jokaisen vastoinkäymisen myötä toimintaa on muunneltu ja tehostettu, mutta päätöksen tekeminen ei aina ole niin yksinkertaista. – On vaikeaa päättää jonkin asian luopumisesta, mutta kylmät faktat on vain lyötävä pöytään. Olemme aiemminkin joutuneet tiukkojen päätösten eteen, ja tämänhetkinen strateginen linjaus on keskittyä vain olennaisiin asioihin, eli siihen missä olemme hyviä.

Linjaus seuraa Hietasen ajatusta siitä, että avoimuus asiakkaita ja kilpailijoita kohtaan on tärkeässä asemassa. – Panostamme yhteistyöhön ja vuorovaikutukseen, se on aina ollut tapamme toimia. Rehellinen ja rehti täytyy olla, varsinkin jos tietää, että jokin asia ei kuulu omiin vahvuuksiin. Miksi kamppailla sen asian kanssa yksin, kun naapuriyritykseltä voi pyytää asiantuntijuutta ja näin tarjota asiakkaalle parhaan mahdollisen ratkaisun. Avoimuutta kaivataan ehdottomasti lisää alalle. Ei se ainakaan maailmaa paranna, että lyödään ovet kiinni ja sanotaan, että älkää tulko tänne kyselemään.

Tärkeää on myös pitkän tähtäimen ajattelu. Hietakulmassa on aina pyritty pitkiin asiakassuhteisiin tarjoamalla juuri sitä, mitä asiakkaat tarvitsevat. – Olemme erilainen toimija siinä mielessä, että emme lähde perinteiseen bulkkituotantoon, vaan palvelemme asiakkaitamme yksilöllisesti ja ennen kaikkea hyvin. Valmistamme toisin sanoen juuri niitä tuotteita, jotka edistävät asiakkaidemme toimintaa.

007

Alalla suositaan tehokkuutta

Hietanen on kymmenen vuoden ikäisenä ollut ensimmäistä kertaa työmaalla ja Hietakulman vakituisena työntekijänä vuodesta 2010 asti. Alaa monia vuosia seuranneena hän toteaa, että se on muuttunut paljon. – Ostokäyttäytyminen, myynti ja markkinointi ovat muuttuneet vahvasti vuosien aikana, eikä muutos näytä hidastuvan. Kun teemme toimintasuunnitelman viideksi vuodeksi, saamme aina puolessa välissä muuttaa sitä. On oltava valmis muuntautumaan ja vastaamaan yhä hektisemmän alan tarpeisiin, jotka perustuvat tehokkuuteen, hän kertoo.

Hietakulman puuelementit ovat vastaus rakennusalan tehokkuusvaatimuksiin, sillä rakennusliikkeet pystyvät elementtien avulla pystyttämään kohteitaan huomattavasti nopeammin. Vastatakseen vielä paremmin asiakkaiden tarpeisiin        lla tehdään isoja investointeja, jotka nopeuttavat tuotteiden saamista työmaille. – Tehtaamme tulevalla kapasiteetilla omakotitalon puuelementtien ja kattoristikoiden teoreettinen läpimenoaika on noin 2,5 päivää, paritalon viikko ja rivitalon kaksi viikkoa. Investoinnin avulla pystymme myös varmistamaan, että viime hetken tilauksille on olemassa tuote, joten asiakkaat saavat aina tarvitsemansa. Toki suunnittelutyö on tärkeä osa taloprojektia, eikä suunnittelua parane hoputtaa liikaa, mutta kun oikea aika tulee, on oltava nopea.