Vallilan korttelissa työskennellään avotiloissa ja kohdataan ihmisiä

Uusien toimitilojen myötä OP siirtyi myös uuteen työympäristökonseptiin.

OP Ryhmän uudet toimitilat Helsingin Vallilassa ovat saaneet osakseen myötämielisen vastaanoton, mistä kertoo myös rakennukselle viime vuonna myönnetty teräsrakennuspalkinto. OP on rakennuttanut Vallilan kortteliin noin 60 000 m² uutta ja saneerannut yli 20 000 m² olemassa olutta tilaa.

Korttelin ehdoton katseenvangitsija on OP:n yrityskulttuurin mukaiseksi ideoitu uudisrakennus, jonka suunnittelussa inspiraatiota on haettu Suomen luonnosta. – Uudisrakennuksen hiidenkiviä jäljittelevä arkkitehtoninen muotokieli symboloi OP:n suomalaista, vakaata sekä turvallista toimintatapaa ja historiaa. Rakennuksesta mielenkiintoisen tekee myös sen osittain vinot julkisivut sekä teräsrakenteisella lasikatteella katettu galleriakerros, kertoo kiinteistöjohtaja Auni Palo.

Haasteena tiukka aikataulu

Vallilan korttelin rakennustöiden tiukkaan aikatauluun vaikutti Pohjola Vakuutuksen vuokrasopimuksen päättyminen Lapinmäentiellä. – Hankkeessa ei ollut varmasti yhtään osuutta, joka ei olisi ollut jollakin tavalla vaativa. Kaikki projektin osapuolet rakennuttajakonsultista arkkitehtiin, suunnittelijoihin ja työmaahan tekivät kuitenkin äärimmäisen hyvää tiimityötä ja kohde valmistui kaksi päivää ennen määräaikaa alittaen sille asetetun 200 miljoonan euron budjetin noin 10 miljoonalla, Palo kertoo.

Uusi työympäristökonsepti

Uusien toimitilojen myötä OP henkilöstöineen siirtyi myös uuteen työympäristökonseptiin, jonka avainsanoja ovat ”mobiili”, ”monilokaali” ja ”virtuaalityö”. – Uudessa konseptissa työ ei ole enää sidottu omaan työpisteeseen, vaan sitä voi tehdä melkein missä tahansa. Vallilan korttelista löytyy laajoja avotiloja, mutta myös erilaisia vetäytymis- ja neuvottelutiloja palavereita ja keskittymistä vaativaa työtä varten, Palo kertoo.

Yli 3000 OP:n työntekijää on jo siirtynyt uuden työympäristökonseptin mukaisiin tiloihin ja heiltä saatu palaute on ollut pääosin positiivista. – Ihmiset tykkäävät kohdata toisiaan sen sijaan että sulkeutuisivat päiväksi omaan konttoriinsa, Palo sanoo.