Betoroc-kuormaus_solid_house

Vihreän ajattelun suunnannäyttäjä

Tutustu yritykseen www.rudus.fi

Betoni- ja kivirakentamisen markkinajohtaja Rudus Oy on alansa ehdoton edelläkävijä myös ympäristöasioissa.

Vihreät arvot ovat Rudus Oy:lle tärkeitä, siitä kertoo myös yritykselle jo vuonna 1998 myönnetty ympäristösertifikaatti. Yrityksen kaikki omat työntekijät sekä aliurakoitsijat ovat myös ensimmäisenä Suomessa suorittaneet Ympäristöturvallisuuskortti –koulutuksen. – Olemme tietoisesti panostaneet ympäristöasioihin jo useamman vuoden ajan ja nyt tulokset alkavat näkyä, Rudus Oy:stä kerrotaan. Omalla esimerkillään yritys pyrkii kannustamaan myös muita vihreiden arvojen pariin. – Tavoitteena on, että niin pienet kuin isotkin alan toimijat alkaisivat huomioida ympäristöasiat yhä paremmin. Se olisi koko toimialan yhteinen etu.

Rudus_solid_houseVihreämpää betonia

Yksi askel Ruduksessa ympäristöystävällisemmän toiminnan tiellä on ollut Vihreän betonin tuominen markkinoille. Havahduimme alati voimistuvaan kasvihuoneilmiöön, jonka myötä syntyi ajatus uudesta valmisbetonista, jonka hiilidioksidipäästöt olisivat huomattavasti pienemmät aiempaan verrattuna. Rudus Vihreä betoni valmistetaankin kotimaisista raaka-aineista: sementistä, jonka valmistuksen yhteydessä syntyvät hiilidioksidipäästöt ovat pienempiä kuin ennen, erilaisista teollisuuden sivutuotteista, seos- ja lisäaineista sekä kiviaineksesta. Kun lisäksi Ruduksen tiheä kiviainestoimipiste- ja betoniasemaverkosto mahdollistavat lyhyet kuljetusmatkat, niin nykyaikaisen reseptiteknologian avulla pystytään valmistamaan betonilaatuja, joissa hiilidioksidipäästöjä voidaan parhaimmillaan vähentää jopa yli 50 % tavanomaisiin betoneihin verrattuna.

Rudus Oy on edelläkävijä myös betonin kierrätyksessä kehitettyään erityisen kierrätysbetonista valmistettavan Betoroc®-murskeen, jota voidaan käyttää luonnonmateriaalien sijaan esimerkiksi teiden pohjissa. Betoroc®-murske on hiilidioksidinielu, ts. se sitoo elinkaarensa aikana 60 – 70 % sementin valmistuksen yhteydessä vapautuneesta hiilidioksidista.

Rudus_300_CMYKLuonnon lumoissa

Kiviainesbisnes on Suomessa välttämätöntä, suuren mittakaavan toimintaa, jonka vaikutukset näkyvät auttamatta myös luonnossa. Sen vuoksi Rudus Oy on halunnut yhdessä viranomaisten, järjestöjen ja luontoasiantuntijoiden kanssa tutkia keinoja, joiden avulla luonnon monimuotoisuus voitaisiin säilyttää ja jopa edistää sitä myös kiviaineksen oton jälkeen. Tutkimusten tuloksena syntyi RudusLUMO-ohjelma, jonka myötä kiviainesalueilta on mm. alettu kerätä siemenpankkeja, joiden avulla liiketoiminnan lakattua alkuperäinen maa-aines ja kasvisto saadaan palautetta takaisin luontoon.

Eläimistö puolestaan on otettu huomioon rakentamalla väistökoteja alueella pesiville törmäpääskyille ja lepakoille tai kutulammikoita viitasammakoille. Toimenpiteet ovat osoittautuneet menestyksekkäiksi ja olemmekin asettaneet tavoitteeksemme, että luonto on monimuotoisuuden kannalta arvokkaampi toiminnan päättyessä kuin sen alkaessa.