Vahanen60seminaari1kansi-1-kopio

Yhteiskunnan rakentaja

Kunnioitettavaan ikään ehtinyt rakentamisen asiantuntijayritys ei ole jäänyt koskaan tuleen makaamaan, vaan on ollut jatkuvasti aktiivinen uusien ja tehokkaampien toimintamallien kehittäjä.

Rakentamisen asiantuntijana toimivalla Vahanen-yhtiöllä on tänä vuonna syytä juhlaan, täyttäähän yritys jo 60 vuotta. Pitkän historiansa aikana Vahanen on saavuttanut maineen vahvana edelläkävijänä rakennetun ympäristön suunnittelussa. Eri alojen asiantuntevuus on karttunut vuosien saatossa lukuisten projektien myötä, minkä lisäksi yritystä on ajanut eteenpäin myös jatkuva uusiutumiskyky ja halu tehdä asioita yhdessä.

Moniosaajuus on vuosien työn tulos

Yhtiön perustaja Mikko Vahanen aloitti rakennussuunnitteluun panostamisen ohella myös työn kosteudenhallintaan ja vedeneristämiseen liittyvän asiantuntijuuden kehittäjänä. Tälle pohjalle yhtiön on ollut helppo rakentaa ainutlaatuista osaamistaan kosteustekniikan ja sisäilman alueilla myös myöhempinä toimintavuosinaan.

Vahasen kehitystä ei pysäyttänyt edes 1990-luvun lama, vaan myös silloin yhtiössä katsottiin rohkein mielin eteenpäin. Isänsä työtä jatkamaan tulleen Risto Vahasen johdolla yrityksen toiminta alkoi keskittyä yhä enemmän ja enemmän korjausrakentamiseen. Juuri lamavuosien aikana Vahasella luotiinkin toimivat mallit asukaslähtöiseen asunto-osakeyhtiöiden saneeraukseen, ja monet silloin syntyneistä toimintatavoista ovat käytössä yhä edelleen – yhtenä esimerkkinä mainittakoon kiitelty PutkiremonttiPlus-malli.

Korjausrakentamisen ohella Risto Vahanen koki tarpeelliseksi kehittää myös materiaalitutkimusta, joka on sittemmin mahdollistanut Vahanen-yhtiön laajan tietämyksen rakennusmateriaalien käyttäytymisestä ja soveltamisesta. Työn tuloksena syntyi myös yksi maamme johtavista rakennusalan tutkimuslaboratorioista.

Työ jatkuu edelleen

Viime vuosina Vahanen-yhtiössä on keskitytty jo olemassa olevien periaatteiden jalostamiseen yhdistämällä yhä voimakkaammin eri alojen asiantuntijuutta. Kun perinteinen insinööritoimisto on sisällyttänyt palveluihinsa entistä vahvemmin myös esimerkiksi arkkitehtuurin, on tuloksena lähes kaikki rakennetun ympäristön suunnittelupalvelut hallitseva moniosaajayritys.  Asiakaslähtöisessä suunnittelutyössään Vahanen pyrkii ottamaan huomioon niin tekniset, taloudelliset, sosiaaliset kuin yhteiskunnallisetkin ulottuvuudet. – Emme suunnittele vain rakennuksia, vaan kehitämme parempaa rakennettua ympäristöä ja yhteiskuntaa luomalla terveitä ja kestäviä ratkaisuja, Vahaselta kerrotaan.

Vaikka yhtiö onkin ehtinyt kunnioitettavaan 60 vuoden ikään, ei kaikki työ ole silti vielä takanapäin. Ajat muuttuvat jatkuvasti tuoden mukanaan uusia haasteita, ja siksi myös aktiivisen kehitystyön täytyy jatkua yhä edelleen. Vahanen-yhtiössä jos missä tiedetään, että rakennetun ympäristön tulee kehittyä yhdessä yhteiskunnan kanssa.