Huittislainen Esakon Oy on suuntautunut betonirakentamiseen, betonirakenteiden kunnossapitoon sekä saneerauskohteiden erikoisosaamiseen.

Yksi tekijä moneen työhön

ESAKON_160www.esakon.fi

 

Huittislainen Esakon Oy on suuntautunut betonirakentamiseen, betonirakenteiden kunnossapitoon sekä saneerauskohteiden erikoisosaamiseen. Yritys tekee myös terästen ja betonirakenteiden pinnoituksia.

– Teemme esimerkiksi piikkaustyöt, betonijyrsintää sekä betoninsahausta ja timanttiporausta. Meillä on monipuolinen kalusto betonin työstämiseen. Suoritamme myös teräsrakenteiden pinnoitusta, ja meillä on oma hiekkapuhaltamo sekä maalaamo. Yrityksellä on myös liikuteltava kalusto, jolla pääsemme kätevästi asiakkaan luokse niin hiekkapuhallus- kuin maalaustöihin. Myös nostokalustoa löytyy moneen lähtöön, yrittäjä Esa Lähteenmäki kertoo.

Lähteenmäki on ollut alalla yli parikymmentä vuotta, ja sinä aikana kehitystä on tapahtunut monissa asioissa.

– Betonirakentaminen on nykypäivänä paljon tehokkaampaa. Kalusto, sekä työmenetelmät koneellistumisen myötä ovat muuttuneet. Käsipiikkaustyöt ovat monesti kohteen viimeistelyä. Lisäksi kohteet, jonne koneella ei pääse, edellyttävät myös käsin piikkausta. Vesipiikkaus mahdollistaa kohteiden terästen säilymisen vaurioitumattomana, vesihiekkapuhalluksella saadaan lähes pölyämätön hiekkapuhallus, Lähteenmäki luonnehtii.

Siltojen korjausvelka kasvaa

Esakonin työympäristöt ovat monimuotoiset. Rakennusten sisä- ja ulkopintojen lisäksi yritys on tehnyt paljon työtä siltojen parissa.

– Jos nyt Varsinais-Suomessa korjataan 10–15 siltaa vuodessa, niin enemmän täytyisi tehdä, sillä korjausvelka kasvaa koko ajan. Meillä viimeisin hankinta siltatyömaille on ollut betoni jyrsin, jolla pystyy tekemään vaikkapa liikuntasaumajyrsintää, kaatokorjauksia sekä tiemerkintäkorjauksia.

– Vahvuutemme on, että tilaajan ei tarvitse hankkia kalustoa vuokraamosta, koska meiltä löytyy lähes kaikki kalusto koko projektin läpivientiin. Omaamme myös laajan tietotaidon, yrittäjä toteaa.

Esakonin toiminta-alue käsittää koko Suomen Porista alaspäin, mutta pääasiallinen työskentelyalue sijoittuu Varsinais-Suomeen.

Pinnoitteet aina tarpeen mukaan

Betonin jyrsiminen on tarkkaa puuhaa. Jos materiaalista otetaan liikaa pois, kalliiden aineiden menekki kasvaa.

– Se on tarkka materiaali työstää siinä mielessä, että saadaan korjaus suoritettua järkevillä hinnoilla. Kustannustehokkuuden lisäksi on kyettävä säilyttämään myös työn laatu, Esa Lähteemäki tietää.

Erilaisia seinä- ja lattiapinnoitteita on paljon, ja yritys käyttää lattioissa pääasiassa itsestään siliäviä kaksikomponenttipinnoitteita. Pinnoitteet valitaan aina asianmukaisesti kulutustarpeen mukaan, ja esimerkiksi painepesun voimakkuus vaikuttaa siihen, millä tuotantotilat pinnoitetaan. Pinnoitteiden suhteen on noudatettava aina valmistajan suosituksia; näin varmistetaan laadukas työ, joka kestää.

Koska pinnoitemateriaalit ovat kalliita, on syytä tehdä juuri se, mikä on kulloinkin tarpeen. Varastotilojen suojaamiseen esimerkiksi riittää usein pölynsidontalakkaus. Teollisuus- ja korjaamolattiat sekä tuotantotilat joutuvat usein alttiiksi kemikaaleille ja mekaaniselle rasitukselle, jolloin tarvitaan kovempia pinnoitteita.

Tulevaisuus Esakonissa näyttää valoisalta, ja korjausrakentamista riittää aina. Monen alan osaamisella töitä löytyy erilaisilta sektoreilta, eivätkä kaikki munat ole samassa korissa. Monialaisuus tuo myös mielekkyyttä ja vaihtelua työhön.