fläktwoods

Ympäristöystävällisyys ja paloturvallisuus ohjaavat ilmastointialaa

Fläkt Woods Oy on ilmastointialan merkittävä toimija niin kotimaassa kuin Pohjolassakin. Fläkt Woods Groupeen kuuluva yritys on toiminut Suomessa jo 80 vuoden ajan ja muodostanut jalansijan osaavana tuote- ja palveluntarjoajana. Kotimaan tuotanto sekä vienti ovat tuoneet noin 120 miljoonan euron liikevaihdon, ja yrityksen riveistä löytyy 450 asiantuntijaa. Suomalaisesta osaamisesta nautitaan tänä päivänä Pohjoismaissa, Keski-Euroopassa ja Yhdysvalloissa.

Yritys valmistaa kanaviston osia, ilmastointikanavia, päätelaitteita, ilmanjakolaitteita sekä ilmastointipuhaltimia. Alalla näkyy Rainer Knutsin mukaan kaksi megatrendiä: energiatehokkuus, jonka kautta myös ympäristöystävällisyys ja kustannustehokkuus, sekä turvallisuus. Fläkt Woods on onnistunut kehittämään tuotteensa trendien mukaisiksi tarjoten sekä energiatehokkaita että paloturvallisia ratkaisuja. – Tuotteemme toimivat muuttuvissa tilanteissa niin, että ilmastointi kykenee säätämään itsensä tilan muuttuvien olosuhteiden mukaisesti. Kun esimerkiksi neuvotteluhuone on täynnä ihmisiä, ilmastointi tuottaa enemmän ilmaa, kun huone on tyhjä, ilmastointi ylläpitää ilman laatua minimitasolla.

Varsinkin kerrostaloihin on kehitetty yrityksen ratkaisuja tulipalon varalta, jolloin puhaltimet toimivat palotilanteen etenemisen eri vaiheissa eri tavoin, välillä alipaineella ja välillä ylipaineella. – Tuotteiden avulla ilmastointi voidaan rakentaa tavalla, joka jakaa paloalueet osastoihin ja näin myös rajaamaan tulipalon lähde ja savun leviäminen rakennuksessa. Tarkoituksena on hallita savun määrää ja estää palon eteneminen niin tulipalon alussa kuin sammutusvaiheessa.