Helsingin Aleksanterinkadulla sijaitsevan kiinteistön omistaja pyysi lisätarkennusta jo vaadittuun julkisivun kunnostussuunnitelmaan. Rakennusvire Oy suoritti oman määrittelyn rakennuksen kunnosta ja sille tarvittavista toimenpiteistä. Tilaajan edustajat päätyivät Rakennusvire Oy:n tekemään esitykseen. Tässä kohteessa tilaajan suoranainen säästö oli 1,3 milj. euroa. Kohteen kunnostuksen elinkaarena voidaan kuitenkin pitää useita kymmeniä vuosia. Lisätietoja lähtötilanteesta ja korjaustyön suorituksesta Esko Luoma-Halkolalta.

Julkisivu-urakoinnin konkari haluaa haastaa alaa

Rakennusvire Oy:n toimitusjohtaja heittää kentälle vakavasti otettavan kysymyksen: voiko julkisivusaneerausta toteuttaa järkevämminkin kuin nykyään, samalla tilaajan rahoja säästäen?

Kiinteistönsä julkisivukunnostusta suunnitteleva voi ajatella saaneensa lottovoiton, mikäli onnistuu löytämään asiantuntijan, jolla on laaja-alainen näkemys kunnostustyön vaihtoehdoista. – Uskaltaisin sanoa, että asiantuntijalla pitää olla yli kymmenen vuoden erikoistuminen pelkkään julkisivuun. Kokemus pitää olla nimenomaan korjausrakentamisesta, mielellään vanhan parsimisesta, ennen kuin voidaan olettaa, että tilaajan etu tulee jollain tavalla toteutumaan, arvio Rakennusvire Oy:n toimitusjohtaja Esko Luoma-Halkola, joka kertoi näkemyksistään lehtemme lukijoille.

Helsingin Aleksanterinkadulla sijaitsevan kiinteistön omistaja pyysi lisätarkennusta jo vaadittuun julkisivun kunnostussuunnitelmaan. Rakennusvire Oy suoritti oman määrittelyn rakennuksen kunnosta ja sille tarvittavista toimenpiteistä. Tilaajan edustajat päätyivät Rakennusvire Oy:n tekemään esitykseen. Tässä kohteessa tilaajan suoranainen säästö oli 1,3 milj. euroa. Kohteen kunnostuksen elinkaarena voidaan kuitenkin pitää useita kymmeniä vuosia. Lisätietoja lähtötilanteesta ja korjaustyön suorituksesta Esko Luoma-Halkolalta.

Helsingin Aleksanterinkadulla sijaitsevan kiinteistön omistaja pyysi lisätarkennusta jo vaadittuun julkisivun kunnostussuunnitelmaan. Rakennusvire Oy suoritti oman määrittelyn rakennuksen kunnosta ja sille tarvittavista toimenpiteistä. Tilaajan edustajat päätyivät Rakennusvire Oy:n tekemään esitykseen. Tässä kohteessa tilaajan suoranainen säästö oli 1,3 milj. euroa. Kohteen kunnostuksen elinkaarena voidaan kuitenkin pitää useita kymmeniä vuosia. Lisätietoja lähtötilanteesta ja korjaustyön suorituksesta Esko Luoma-Halkolalta.

Miten korjausrakentaminen toimii tänä päivänä, Esko Luoma-Halkola?

Nykysuuntaus on mennyt siihen, että suositaan mittavia kunnostustyökokonaisuuksia. Jos asiakas lähestyy julkisivuongelmansa kanssa alan osaajia, on helpoin vastuuta siirtävin ja ”tuottavin” ehdotus raskas peruskorjaus. Perusteluja raskaalle kunnostukselle on helppo heittää kenen tahansa. Kiinteistönomistajalla ei ehkä ole erikoisosaamista asiasta verrattuna esimerkiksi kokeneeseen korjaussuunnittelijaan, eikä altavastaajan ole helppo puolustaa kevyempää vaihtoehtoa.

Miksi elinkaariajattelu on tärkeää ja miten se tulisi huomioida julkisivuremonttia suunniteltaessa?

Julkisivun elinkaaren määrittely on vaikea asia. Sitä varten täytyy tehdä asialliset kartoitukset ja niiden arviointi vaatii kokenutta arvioitsijaa. Julkisivun elinkaari saattaa olla vasta alkutaipaleella, mutta muutamat pienet rakennustekniset virheet saavat sen näyttämään kuntoisuuttaan huonommalta. Hyvinkin pienillä kunnostustoimilla julkisivulle on saatavissa kymmeniä vuosia lisää elinkaarta. Isoa remonttia voi olla järkevä siirtää jo senkin vuoksi, etteivät toimivat rakenneratkaisut suinkaan ole vielä valmiita ja markkinoille tuodaan jatkuvasti parempia materiaaleja ja ratkaisuja. Yksi näkökulma kiinteistönomistajan kannalta voisi olla myös robottitekniikka, joka saattaa pudottaa julkisivukunnostusten hintoja merkittävästi tulevaisuudessa.

Kuva: Taloyhtiö säästyi suurilta saneerauskustannuksilta. Rakennusvire Oy toteutti kiinteistön korjauksen kunnostaen olemassa olevat parvekkeet. Lähtötilanteessa parvekkeiden betonipilarit olivat rapautuneet ja tiilikaiteiden raudoitus oli ruostunut. Kohteeseen oli esitetty korjaussuunnitelmassa kaikkien parvekerakenteiden purkua ja uusimista. Lisätietoja kohteen lähtötilanteesta ja korjaustyön suorituksesta, Esko Luoma-Halkolalta.

Kuva: Taloyhtiö säästyi suurilta saneerauskustannuksilta. Rakennusvire Oy toteutti kiinteistön korjauksen kunnostaen olemassa olevat parvekkeet. Lähtötilanteessa parvekkeiden betonipilarit olivat rapautuneet ja tiilikaiteiden raudoitus oli ruostunut. Kohteeseen oli esitetty korjaussuunnitelmassa kaikkien parvekerakenteiden purkua ja uusimista. Lisätietoja kohteen lähtötilanteesta ja korjaustyön suorituksesta, Esko Luoma-Halkolalta.

Miten haastat tilaajia ja suunnittelijoita?

Nykykäytännössä suunnittelijat valitaan tuttavuuden tai tunnettavuuden perusteella. Tilaajille voisikin heittää haasteen: muuttakaa kilpailuttamiskäytäntöä! Jos kilpailutus tapahtuisikin niin, että kiinteistönomistaja osoittaisi kiinteistön ja budjetin sen korjaamiselle, silloin suunnittelijan tulisi jakaa raha tärkeysjärjestyksessä julkisivun kunnostamiseen ja perustella ratkaisunsa siten, että tilaajalle selviäisi suunnittelijan asiantuntemus. Parhaan perustelun antanut suunnittelija on varmasti pätevä määrittelemään ja suunnittelemaan myös ison peruskunnostuksenkin toteutuksen.

Tilaajan etu

Yhtenä uutuutena Luoma-Halkolalla on ollut mielessä aloittaa tilaajalle ”kiinteistöjen huoltosopimus”, jonka tarkempi nimike voisi olla Tarkkailusopimus. Sopimukseen kuuluisi kokeneen ammattilaisen tekemät tarkkailukierrokset oikea-aikaisesti, esim. syyssateiden aikana, lumien sulamisajankohtana jne. Ajankohta tarkkailulle on tärkeä, ei tarkkailukäyntien lukumäärät – tässäkin asiassa kokemus on paras opastaja.

Rakennusvire Oy:n ja Esko Luoma-Halkolan tarjoama haaste onkin mitä luultavimmin sellainen, johon yhä useamman kannattaisi tarttua. :)

Rakennusvire Oy ja Esko Luoma-Halkola

Rakennusmestarin peruskoulutus, kolmenkymmenen vuoden kova koulu julkisivujen korjausrakentamisessa, intohimo ja itsevarmuus. Nämä asiat kuvaavat Esko Luoma-Halkolaa, joka luotsaa yhtä Suomen johtavista julkisivu-urakointiin erikoistuneista yrityksistä.

Rakennusvire Oy on tänä päivänä moniosaajayritys, joka on määrittänyt linjansa selkeästi. Ylirappaukset, 70-luvun lähiötalot jne. massatyöt on jätetty muiden tehtäväksi, ja Luoma-Halkola tiimeineen on keskittynyt haastaviin kohteisiin, jotka vaativat tekijältään moniosaamista ja kokonaisuuden hallintaa.  – Usein tilaaja, suunnittelija tai valvoja tarvitsee työn toteutukselle vaihtoehtoista näkökulmaa käytettävän rahasumman ja korjaustyön kohdentamisen optimoimiseksi – siinä tilanteessa kokemuksemme voi tuoda merkittäviä säästöjä ja/tai elinkaaripidennyksiä kiinteistölle, Luoma-Halkola toteaa.

Rakennusvire Oy:n henkilökunta (kesäaikana 25 omaa työntekijää) on erittäin kokenutta, suomalaista ammattiporukkaa ja myös kalusto sekä toimintakiinteistöt ovat omia. – Takana on jo 26 vuotta ja vähintäänkin saman verran edessä! Kilpailu on kiristynyt entisajoista, joten uutta pitää tietysti koko ajan kehitellä, jos meinaa säilyttää asemansa, Luoma-Halkola sanoo.

Myös Rakennusvireen tulevaisuus on taattu, sillä yrittäjän kolme riplomi-insinööri poikaa vain odottavat käskyä astua remmiin.

 

Rakennusvire Oy

Lintuvaarantie 55, 02660 Espoo

Esko Luoma-Halkola

p. 0400 447 100

[email protected]

www.rakennusvire.fi