arol-finance_solidhouse_web

AROL Finance heittää taloushallinnon kiemurat pois harteiltasi

AROL Finance Oy tarjoaa taloushallinnon palveluita yritysten tarpeisiin suunnitelluilla ja helposti käyttöön otettavilla asiantuntija- ja vuokrajohtajapalveluilla sekä tilitoimistopalveluilla.

– Meistä yrityksen perustajista kukin olemme toimineet erilaisissa taloushallinnon ja liikkeenjohdon tehtävissä sekä yksityisellä että julkisella sektorilla, Suomessa ja ulkomailla yli 10 vuoden ajan ennen oman yrityksemme perustamista. Kokemuksen kautta tiedämme, mitä tehokas taloushallinto pitää sisällään ja mitä asiakkaan kuuluu meiltä vaatia ja saada, Ari Mäkinen kertoo.

Mäkisen mukaan yhtiön ydintehtävä on tukea asiakasyrityksiä, jotta he voivat keskittyä omaan ydinliiketoimintaansa. –  Se tarkoittaa, että asioinnin on oltava helppoa, selkokielistä ja joustavaa. Toimintamme perustuu asiakkaan tarpeiden mukaan rakennettuihin ja tarvittaessa räätälöityihin ratkaisuihin, joiden lähtökohtana on aina liiketoiminnan kasvun ja kannattavuuden kehittäminen.

AROL Finance on perustettu vuonna 2009 ja yhtiö on tehnyt matkan varrella kolme yrityskauppaa eli ostanut kolmen tilitoimiston toiminnot ja yhdistänyt ne yhdeksi kokonaisuudeksi. – Olemme kasvaneet myös orgaanisesti. Henkilöstömme määrä on tällä hetkellä noin 30 ja toimipisteemme sijaitsevat Turussa ja Kirkkonummella. Meillä on asiakkaina paljon rakennusalan yrityksiä rakennusliikkeistä, arkkitehti- ja suunnittelutoimistoihin.

Sähköinen taloushallinto on tätä päivää

Mäkisen mukaan yhtiö tarjoaa perinteisiä tilitoimistopalvelua, mutta kirjanpidon maailma on mennyt ja menee entistä vahvemmin sähköiseen maailmaan. – Sähköisyys on tätä päivää ja tarkoittaa esimerkiksi sitä, että laskut tulevat sisään, hyväksytään ja maksetaan sähköisesti. Näin asiakkaalta jää yksi työvaihe pois ja aineisto on saman tien kirjanpidossa eli tekeminen nopeutuu ja automaatio kasvaa. Palvelu on samaa mitä ala on tarjonnut viimeiset 50 vuotta, vain väline on muuttunut.

Talousjohtaja sinunkin yritykseesi?

AROL Finance tarjoaa yrityksille myös talousjohtaja/Controller-palvelua. – Isommissa yrityksissä talousjohtaja on ylimmän johdon ja toimitusjohtajan sparrauskumppani, joka tulkitsee lukuja ja analysoi mihin suuntaan yritys on menossa. Koimme, että tarjoamalla tällaista osaamista palveluna pk-yrityksille, voimme auttaa vaikkapa erilaisten hankkeiden rahoitussuunnitelmien laatimisessa tai toimia apuna Finnveran tai Tekesin suuntaan. Yrityskoon kasvaessa analyyttisen talousosaamisen tarve kasvaa, mutta yrityksen on oltava melko suuri ennen kuin on järkevää palkata oma talousjohtaja. Meidän mallimme on sellainen, että tuotamme osaamisen palveluna, jolloin asiakas maksaa talousjohtajapalveluista käytön ja tarpeen mukaan. Näin yrityksellä on oikeanlaista osaamista käytettävissä juuri silloin kun siihen on tarvetta. Periaatteemme on myös se, että emme anna pelkkiä neuvoja, vaan olemme mukana toteuttamassa asioita. Pk-yritysten toimitusjohtajathan ovat usein joka paikan höyliä, jotka tekevät suurimman osan asioista itse. Heidän vahvuutensa saattaa olla aivan muualla kun taloushallinnossa – kuten pitääkin olla.

Mäkisen mukaan taloushallinnon ulkoistuspalvelu on luottamusbisneksestä, joka parhaimmillaan johtaa erinomaisiin tuloksiin. –  Meillä on hyviä esimerkkejä siitä, kuinka olemme onnistuneet tervehdyttämään yrityksen kulurakennetta tai saattamaan yrityksen kasvu-uralle.