Suomen Vesityö Oy:llä on kaikki edellytykset hoitaa ranta kerralla kuntoon aina ruoppauksesta valmiiseen laituriin asti.

Vesirakentamista kymmenien vuosien kokemuksella

Vesirakentaminen vaatii laaja-alaista osaamista ja asianmukaista kalustoa. Suomen Vesityö Oy:llä on kaikki edellytykset hoitaa ranta kerralla kuntoon aina ruoppauksesta valmiiseen laituriin asti.

Helsinkiläinen Suomen Vesityö Oy on vesirakentamiseen, ruoppauksiin, rantarakentamiseen, laiturirakentamiseen sekä niihin liittyviin korjauksiin erikoitunut yritys. Se perustettiin vuonna 1980 ja keskittyi aluksi ruoppaustöihin. Vuonna 2005 yritykseen fuusioitui Rantarakenne Oy, jonka toimialaa olivat puolestaan laitureitten rakentaminen ja korjaukset. Kun voimat yhdistettiin, on fuusion jälkeen kyetty tarjoamaan asiakkaille yhä kokonaisvaltaisempaa palvelua.

– Asiakaskuntaamme kuuluvat yksityishenkilöt, kunnat ja kaupungit sekä rakennusliikkeet. Toimimme Kotka – Turku – Tampere  – kolmion sisällä, kertoo toimitusjohtaja Jukka Laiho.

Laaturakentamista mökkilaitureista aina vesibussilaitureihin

Yrityksen päätoimialaa on vesirakentaminen, ja kalusto on sen mukaista.

– Kun merellä liikutaan, se vaatii oman kaluston. Meillä on kolme hinaajaa, kolme ruoppauslauttaa sekä erinäinen määrä proomuja kuutiotilavuudeltaan 150:stä 450:een. On myös iso lastiproomu, jonka kantavuus on 2000 tonnia, toteaa työnjohtaja Ari Laavainen.

Aktiivinen sesonkikausi työskentelyssä on pidentynyt leutojen talvien myötä ja usein työn sarkaan päästään kiinni jo maaliskuussa.

– Syksy tuo aina omat mausteensa, koska sääolosuhteet ovat toisinaan huonot. Kun työkausi on pidentynyt, se aiheuttaa toisaalta kiirettä, sillä kaluston huollolle on aina varattava oma aikansa, miehet muistuttavat.

Julkiset hankkeet työllistävät yritystä eniten. Tiukentuneet ympäristömääräykset ja ELY- keskusten omat määräykset ovat jonkin verran verottaneet yksityishenkilöiden intoa laittaa rantojaan kuntoon, sillä aina kun projektiin tarttuminen vaatii monimutkaisten hakemusten täyttöä sekä mahdollisten tutkimusten teettämistä, kynnys kasvaa. Usein asiat koetaan niin vaikeiksi, että niiden annetaan olla.

Meriläjityspaikkaa tarvittaisiin

Vuosien varrella on tehty paljon mielenkiintoisia hankkeita, joista Suomen Vesityön luotsit nostavat esiin yhden mieleen jääneen projektin.

– Pohjoisrannassa meillä oli vaativa työmaa, niin kutsutun Halkolaiturin peruskunnostus tai uudelleenrakennus. Se oli urakkalaajuudeltaan merkittävä kahden vuoden hanke, joka sijaitsi näkyvällä paikalla, Laiho muistelee.

– Kyseessä oli 1800-luvun lopulta peräisin oleva puuarkkulaituri, joka oli jo huonossa kunnossa. Se purettiin, alue ruopattiin ja siihen tehtiin massanvaihto. Sitten rakennettiin kahdessa vaiheessa kulmatukimuurielementtilaituri. Laituria käyttävät perinnelaivat pystyivät toimimaan kokoa ajan normaalisti, sillä toinen puoli oli käytössä, kun toista puolta korjattiin. Projekti oli haastava  logistiikan osalta, koska toimittiin ydinkeskustassa.

Vesiväylä- ja laiturimaailmassa korjausvelka kasvaa myös koko ajan, kuten tieliikenneverkon suhteen olemme saaneet lukea. Yrityksessä ollaan kuitenkin iloisia siitä, että pääkaupunkiseudulla pyritään kuitenkin koko ajan korjaamaan jotakin.

– Eräs ongelma yleisesti on meriläjitysalueiden puuttuminen. Puhdasta, ruopattua maa-ainesta ajetaan nyt maankaatopaikoille, koska sille ei ole lähikunnissa asianmukaista meriläjityspaikkaa. Tähän olisi syytä kuntien panostaa. Meriläjityspaikan puuttuminen vähentää yksityishenkilöidenkin ruoppausinnokkuutta kustannusten kasvaessa, Laavainen tähdentää.

Kilpasilla infrarakentajien kanssa

Yhtiön valmistamat laiturit ovat pääasiassa omaa tuotantoa. Ponttonilaiturien suhteen Jukka Laiho joutuu tekemään usein ankkuri- ja muita suunnitelmia, koska ne ovat usein erilaisia rakenteiltaan, eikä niiden mukana yleensä ole valmiita suunnitelmia.

Kilpailu urakoista käy kuumana, koska hankkeista taistelevat myös ne firmat, jotka toimivat yleensä infrarakentamisessa.

– Olemme vahvoilla silloin, kun urakka edellyttää vesikalustoa. Aikataulut ovat alalla kuin alalla nykyään kireitä, niin myös meillä. On otettava huomioon materiaalin toimitus- ja kuivumisajat. Päätökset ja suunnittelu vievät ilmeisesti niin paljon aikaa, että se on ilmeisesti puristettava urakoitsijasta, toteaa Laavainen lakonisesti.

Paljon vahvuuksia kilpailussa kuitenkin yrityksellä on. Moni tilaaja on kiitellyt sitä, että Suomen Vesityö on hoitanut työt sovitussa aikataulussa ja suunnitelmien mukaisesti. Ongelmatilanteisiin on reagoitu nopeasti.

– Työntekijöillämme on äärettömän kova ammattitaito juuri tähän työhön, Ari Laavainen muistuttaa.

– Ja pieni firma on aina ketterä reagoimaan, lisää Jukka Laiho.