Ekopartnerit lajittelee Jätejakeet jo syntypaikalla, jotta asiakas saa suurimman taloudellisen hyödyn tekemisestään.

Rakennusjätteiden käsittely on keskeinen osa rakentamista

www.ekopartnerit.fi

 

Liikkeelle lähdetään siitä, että tehdään jätteenhallintasuunnitelma, alustaa Eko­partnerit Turku Oy:n toimitusjohtaja Juha Hämäläinen.

– Tarjoamme kaiken kokoisille rakennusliikkeille täyden palvelun järjestelmät, jatkaa myyntiryhmäpäällikkö Johanna Peltomaa.

Suunnitelmassa valitaan ensin oikeat keräilyvälineet pienistä muovisista keräysvälineistä aina isompiin lavoihin, puristimiin ja keräilykontteihin. Välineet kuljetetaan kohteeseen laaditun jätehuoltosuunnitelman mukaisesti.

Merkittävänä osana palvelua on eri jätejakeiden prosessointi. Pyrkimyksenä on, että jätejakeet lajitellaan jo syntypaikalla, jotta asiakas saa suurimman taloudellisen hyödyn tekemisestään. Jos tämä ei onnistu, voidaan jakeet kuljettaa pois yhdessä kuormassa ja lajittelu tehdään Ekopartnerien toimesta heidän toimipisteessään. Mahdollisuus on myös vuokrata järjestelijäpalvelu kohteeseen.  Tällöin resurssit vapautuvat työmaalla jätteiden lajittelusta.

Jätejakeet lajitellaan ensisijaisesti materiaalihyötykäyttöön ja toissijaisesti energiahyötykäyttöön tai hyödynnettäväksi peittomateriaalina loppusijoitusalueella. Viimeisenä kaatopaikkakelpoisuusmääräykset täyttävät jätejakeet ajetaan loppusijoitukseen.

Ekopartnerit on vahvasti paikallinen toimija

Ekopartnerit operoi noin 20 km säteellä toimipisteestään keräysprosessin tehostamiseksi, tilanteesta ja järjestelyistä riippuen toteutetaan myös pidempiä matkoja.

– Yrityksen keskeiset toimipisteet sijaitsevat Turussa ja heti asiakasrajapinnassa kiinni. Viesti välittyy nopeasti ja pystymme reagoimaan asiakkaiden tilanteisiin joustavasti, kertoo Hämäläinen.

Kasvussa oleva 5-vuotias yritys tuntee myös alan haasteet hyvin. Tulevaisuuden kiristyvien säännösten osalta Ekopartnerit Turku Oy on toiminut ennakoivasti lainsäädäntöön nähden. On tiedostettu nykytila sekä lähdetty tehostamaan toimintoja tulevan lainsäädännön mukaiseksi ajoissa.

– Kaikessa pyritään tehostamaan prosessia niin, että asiakas hyötyy, toteaa Peltomaa.

Ketterän yrityksen laadunvalvontaprosessin avulla jätekuormia tarkastetaan ja annetaan tarvittaessa palaute työmaalle. Keräily elää työmaan etenemisen mukaan. Keräilyvälineitä ja tyhjennysaikatauluja vaihdetaan tarpeen mukaan. Myyjät ovat mahdollisuuksien mukaan työmaan suunnitteluprosessissa mukana alusta alkaen.

Asiakkaat voivat myös seurata jätteidensä kertymää nettiraportin kautta. Myös monet teollisuusyritykset käyttävät raporttia hyödyksi muun muassa omissa yrityskertomuksissaan. Raportit lisäävät myös asiakkaan oikeusturvaa. Ne toimivat näyttönä siitä, että jäte on toimitettu ympäristöluvan omaavalle vastaanottajalle.