Laki


Rakennuslupa vai toimenpidelupa

Rakentamiseen ja erilaisiin korjaus- ja muutostöihin on pääsääntöisesti hankittava rakennuslupa tai muu viranomaisen hyväksyntä. Rakennus- ja toimenpideluvasta säädetään maankäyttö- ja rakennuslaissa ja lupaa haetaan kunnan rakennusvalvontaviranomaiselta. Lupa saatetaan tarvita kiinteistön...
Lue lisää »


Kuka vastaa aikaisemman osakkeenomistajan virheellisestä muutostyöstä?

Nykyinen osakkeenomistaja ei ole vastuussa aikaisemman osakkaan hyvän rakennustavan vastaisesta huoneiston käyttötavan muutoksesta. Sen sijaan hän voi eräässä tilanteessa olla vastuussa yhtiön rakenteille ja eristeille aiheutuvista vahingoista.

Asunto-osakeyhtiön vastuu

Korkein oikeus antoi...
Lue lisää »


Hyvitystä remonttivastikkeesta?

Osakkeenomistajalla on oikeus saada yhtiöltä hyvitystä, mikäli hän on suorittanut huoneistossaan vastaavan korjauksen tai uudistuksen kuin minkä yhtiö päättää suorittaa myöhemmin kaikissa huoneistoissa, ja yhtiölle aiheutuu tästä säästöä. Hyvityksessä on...
Lue lisää »


Ryhmärakennuttaminen - Uusi uudisrakentamisen keino

Syyskuun alussa tuli voimaan ryhmärakennuttamista koskeva laki. Uuden lain tarkoituksena on edistää ryhmärakennuttamista turvaamalla ryhmärakennuttamishankkeisiin osallistuvien oikeudellinen asema ja edesauttaa hankkeiden rahoittamista.

Omatoimisen ja rakennusliikevetoisen asuntorakennuttamisen välimuoto

Ryhmärakennuttamislaki säätelee hankkeita, joissa rakennuttamisen...
Lue lisää »


OMAKOTITALON OSTAJALLA ON VELVOLLISUUS OLLA HUOLELLINEN!

Omakotitalon ostajalla on lakisääteinen velvollisuus tarkastaa kaupan kohde huolellisesti. Huolimattomuus tarkastusvelvollisuudessa saattaa käydä ostajalle kalliiksi, ja vapauttaa myyjän myöhemmin paljastuviin virheisiin liittyvistä vastuistaan.

Ostajan tarkastusvelvollisuus

Ostajan tarkastusvelvollisuudesta säädetään kiinteistön kauppaan sovellettavassa maakaaressa....
Lue lisää »


Kattosortumat johtivat uuteen lakiin

Eduskunta hyväksyi kuluvan vuoden helmikuussa lain laajarunkoisten rakennusten rakenteellisen turvallisuuden arvioinnista. Uudella lailla pyritään parantamaan hallien ja muiden laajarunkoisten rakennusten turvallisuutta. Lakiuudistuksen taustalla ovat useat viimeisen viidentoista vuoden aikana sattuneet...
Lue lisää »


Puolison asumisen turvaaminen kuoleman varalta

Avio- ja avopuolison asema ja taloudellinen turvallisuus kannattaa huomioida testamentilla ennen toisen kuolemaa. Kun asioihin on etukäteen varauduttu, ei tarvitse murehtia mitä yhteiseen käyttöön hankitulle omaisuudelle tapahtuu ja samalla ehkäistään...
Lue lisää »


Kaupungin maille luvattomia rakennuslaajennuksia

Ei ole kovin harvinaista, että puutarhavaja tai muu piharakennelma tulee rakennettua osin, tai jopa kokonaan oman tontin rajojen ulkopuolelle. Asian paljastuessa tiluksiltaan eksyneille annetaan useimmiten kehotus tilanteen korjaamiseksi. Viimeisenä keinona...
Lue lisää »


Korjausrakentamisen energiatehokkuusvaatimukset

Viime syksynä voimaantulleet korjausrakentamisen energiamääräykset edellyttävät energiatehokkuuden huomioimista myös korjausrakentamisessa.

Mitä korjausrakentamisen energiatehokkuusmääräykset tarkoittavat?

Kun on kyse rakennuksen luvanvaraisesta korjaamisesta, käyttötarkoituksen muuttamisesta tai teknisten järjestelmien korjaamisesta, edellytetään energiatehokkuudelta tiettyjä vähimmäisvaatimuksia. Energiatehokkuuden parantamisvaatimukset...
Lue lisää »


Oletko harkinnut liikehuoneistosi muuttamista asunnoksi?

Tiesitkö, että huoneiston käyttötarkoituksenmuutos edellyttää taloyhtiön yhtiökokouksen päätöstä, ja että taloyhtiö voi niin halutessaan vaatia ison osan muutoksesta aiheutuvasta arvonnoususta itselleen!

Esimerkki tapauksessa Helsingin hovioikeus on antanut asiaa koskevan tuomion, jonka...
Lue lisää »


Items for Page: There are no posts that match the selection criteria.