C&C Solutions Oy:n kehittämä urakoitsijakartoitus tarjoaa apua kertarakentajalle ja alan ammattilaiselle.

C&C Solutions löytää työlle parhaat tekijät

www.omakotitalorakentaminen.fi

 

Suomeen on syntynyt täysin uudenlainen ja ainutlaatuinen kaikille rakentajille sopiva palvelukonsepti, urakoitsijakartoitus. Helsingissä toimivan C&C Solutions Oy:n kehittämä urakoitsijakartoitus tarjoaa niin kertarakentaja kuin alan ammattilaisellekin selvää säästöä ajassa, vaivassa ja rahassa. Mikä tärkeintä, urakoitsijakartoitus varmistaa lopputuloksen tarkoituksenmukaisuuden saamalla työlle parhaat mahdolliset tekijät.

– Kuluttajasektorilla olemme kertarakentajan apu, tuki ja turva rakennusprojektissa; autamme rakentajaa löytämään toimijat aina projektinjohtajasta sopivimpaan urakoitsijaan. Kun toimijoiden kanssa vältetään epäselvyydet, kustannuksetkin pysyvät raameissa. Oikeilla valinnoilla helpotetaan projektin läpivientiä, eikä asiakkaan stressitaso nouse, yrityksen perustajiin kuuluva Turo Manninen kertoo.

– Ammattilaispuolella suurin volyymi meillä on aliurakoitsijaverkon päivityksissä sekä rikastamisessa, eli autamme ammattirakennuttajaa löytämään uusia, vaatimukset täyttäviä kumppaneita.

Uniikki idea syntyi perustajien pitkästä taustasta rakennusalalla. Huomattiin, että palvelulle olisi kysyntää, ja vastaanotto on ollut hyvä. Liikkeelle lähdetään asiakkaan tarpeiden kartoittamisesta ja C&C Solutionsiin onkin hyvä olla yhteydessä jo siinä vaiheessa, kun esimerkiksi omakotitontti on hankittu, ja sille vasta mietitään rakennuksia. Myös taloyhtiöiden kannattaa esim. linjasaneerauksia harkitessaan miettiä, olisiko ulkopuolinen asiantuntemus projektissa paikallaan.

– Voimme tehdä kilpailutukset asiakkaan puolesta. Meillä on vahvat verkostot ja yhteistyökumppanit, Manninen muistuttaa.