Decoworksin referensseihin kuuluvat muun muassa Kehärata ja Länsimetro, joissa yritys toteutti asemien liukuportaitten verhoukset ja hissien pieliä.

Erikoissisustamisessa kädentaidot ratkaisevat

www.decoworks.fi

 

Iloinen ja joustava palveluasenne, laadukas työn jälki sekä ammatillinen erikoisosaaminen ovat usein asioita, jotka ratkaisevat, kun asiakas valitsee kohteelleen toteuttajaa. Sovituista asioista on aina pidettävä kiinni.

Varmaan missään muualla maailmassa ei katsota niin paljon hissin seiniä ja rullaportaiden pieliä kuin Suomessa, sillä olemmehan ujoa kansaa. Vaikka katse hakeutuukin erilaisiin pintoihin, harvemmin kuitenkaan tulee ajatelleeksi, että joku nämäkin on suunnitellut ja tehnyt. Erikoissisustukset ovatkin oma taiteenlajinsa, joka vaatii tekijältään tarkkaa suunnittelua, monenlaisten materiaalien hallintaa sekä vahvaa ammattitaitoa. Yksi tällaisten erikoistöiden tarjoaja Suomessa on Decoworks Oy, joka perustettiin kahden omistajan toimesta vuonna 2013.

– Omistajilla oli ollut saman alan yritystoimintaa aiemmin, ja henkilökunta siirtyi mukana uuteen yritykseen. Meillä on töissä yli 20 vuotta alalla työskennelleitä ihmisiä eli kokemus on vankkaa, kertoo Kirsi Somervuori Decoworksin taustasta.

Vaativaa käsityöläisyyttä

Toiminta lähti liikkeelle vauhdikkaasti. Vajaassa kolmessa vuodessa yritys on reilusti tuplannut työntekijämääränsä, ja monia mielenkiintoisia projekteja on oltu tekemässä; tässä mainittakoon nyt vaikkapa Kehärata ja Länsimetro, joissa yritys toteutti asemien liukuportaitten verhoukset ja hissien pieliä. Myös Helsingissä on päästy tekemään joitakin vanhoja arvokohteita, kuten Töölön kirjasto sekä Stockmannin Akateeminen kahvila. Myös Itis lukeutuu referensseihin.

– Pääasiassa toimimme hissiliiketoiminnassa erikoissisustuksissa eli teemme hissikorien sisustuksia, hissikorikuiluja ja niitä yhdistäviä erikoisosia sekä liukuportaitten verhouksia eli rajapintoja, jotka piilottavat portaat. Olemme tehneet hieman myös alihankintana laivateollisuuteen materiaalitoimituksia, jotka ovat lähteneet Japaniin, Somervuori summaa.

Yrityksen tehdas on Salossa, ja työkohteet sijaitsevat usein pääkaupunkiseudulla, jonkin verran myös Varsinais-Suomessa. Työ vaatii huippuosaamista kädentaitojen osalta, sillä jokainen kohde on aina uniikki ja suunnitellaan paikoilleen itsenäisenä projektina.

– Kaikki mahdolliset materiaalit ovat käytössä; mm. puu, lasi, alumiinikenno ja erilaiset metallit. Nyt olemme tehneet myös digiprinttauksia. Tänä keväänä meille on valmistumassa oma puuosasto, joka helpottaa oman työn tekemistä ja tuo meille valtavasti uusia mahdollisuuksia laajentaa toimintarepertuaaria. Tämän myötä olemme suuntaamassa toimintaa myös rakennusliikkeisiin eli esimerkiksi ravintoloitten, hotellien ja kauppakeskusten erikoissisustuksiin, Kirsi Somervuori kertoo.

”Teemme tuotteita asiakkaille, emme itsellemme”

Vauhdikkaan alun jälkeen tulevaisuuden tavoitteena on nyt kasvun hallinta ja maltillisuus. On tärkeää säilyttää nykyiset työpaikat, pysyä ajan hermolla ja olla jatkuvasti perillä markkinoiden tilanteesta. Apuna työssä on käytetty ulkopuolista konsulttia, jota Somervuori on pitänyt hyvänä ratkaisuna, sillä ulkopuolinen näkee usein asiat toisin.

– Virheisiin ei ole varaa. Olemme hyvin tarkkoja siitä, että standardit ja korkea laatu pysyvät. On tärkeää, että sovitut asiat tehdään sovitussa aikataulussa.

Prosessissa on neljä vaihetta: Mitoitus, suunnittelu, valmistus ja asennus. Parhaan mahdollisen ratkaisun löytyminen on vain osa totuutta; asiakaspalvelu on erittäin suuressa roolissa.

– Menestymiseen vaaditaan nöyryyttä. Vaikka joskus jokin asia tiedettäisiin paremmin, sitä ei tuoda ensimmäisenä esiin asiakkaalle. Asiakaspalvelua tämä on; teemme tuotteita asiakkaille, emme itsellemme. Emme lähde ensimmäisenä lyttäämään asiakkaan ideoita vain siksi, että niiden toteuttaminen olisi meille haasteellista, vaan yritämme vastata siihen, mitä asiakas haluaa. Eivät nämä aina helppoja projekteja ole. Mutta olemme joustavia, ja pyrimme vastaamaan asiakkaan tarpeisiin myös nopealla aikataululla, Somervuori toteaa.

– Virheisiin ei ole varaa. Olemme hyvin tarkkoja siitä, että standardit ja korkea laatu pysyvät. On tärkeää, että sovitut asiat tehdään sovitussa aikataulussa.

Millainen voisi olla Decoworksin toiminnan motto, kun summataan yhteen vaativan ja korkealuokkaisen työn omat erityispiirteet, hieno tekemisen meininki ja asiakkaan huomioiminen?

– Asiakasta arvostaen ja kunnioittaen, laatua väheksymättä, Kirsi Somervuori kiteyttää.

Tulevaisuus näyttää kehittyvän yrityksen osalta valoisalta ja eteenpäin mennään luottavaisin mielin. Hyville tekijöille löytyy aina töitä.