presto_solidhouse_300_CMYK

Ethän tingi kiinteistösi paloturvallisuudesta!

Kiinteistön paloturvallisuudesta ei kannata tinkiä, sillä se voi tulla kalliiksi.

Presto Paloturvallisuus Oy:n toimitusjohtaja Mauri Mettälä on hieman huolissaan, sillä omavarainen varautuminen ja suhtautuminen paloturvallisuuteen kiinteistöissä ja yrityksissä on osittain jopa yllättävän huonolla tolalla. – Valitettavan paljon mennään siitä mistä aita on matalin ja vasta paloviranomaisten huomautusten jälkeen toteutetaan minimitaso, koska on pakko.

Mettälän mukaan tilannetta ei voi kuitenkaan yleistää, sillä on myös kiinteistöjä, joissa paloturvallisuus on hoidettu esimerkillisen laadukkaasti ja järjestelmällisesti. – Yleensä näissä kiinteistöissä toimivat yritykset ovat hoitaneet asiat jopa yli lain vaatiman tason, sillä he ovat ymmärtäneet, että paloturvallisuus on riskienhallintaa, eli ennakointia ja varautumista.

Valitse kumppani oikein!

Paloturvallisuuden suunnittelu, ennakointi ja koulutus ovat varautumisessa tärkeässä roolissa. – Laki edellyttää, että tietyn kokoisilla kiinteistöillä on oltava pelastussuunnitelma, jossa on arvioitu mm. kiinteistön paloturvallisuusriskit ja kirjattu, miten riskejä minimoidaan sekä laadittu tulipalojen varalta toimintaohjeet, Mettälä muistuttaa.

Kiinteistöissä olisikin syytä etukäteen pohtia, millainen on sopiva alkusammutuskalusto ja osaavatko paikalla olevat henkilöt sitä käyttää. – Tulipalo voi lähteä nopeasti liikkeelle esimerkiksi toimistoympäristössä näyttöpäätteestä, roskakorista tai sähkölaitteesta. Siksi tulisi pohtia, uskaltavatko kiinteistössä toimivat henkilöt tällaisessa tilanteessa tarttua alkusammutusvälineisiin. Jos osaamista ja uskallusta ei löydy, on syytä valita ammattitaitoinen kumppani, joka kouluttaa.

Kumppanivalinnassa kannattaa Mettälän mukaan kiinnittää huomiota kokemukseen ja asiantuntemukseen. – Pelkkä hinta ei saisi ratkaista kumppanin valinnassa, kun on kyse paloturvallisuudesta. Presto Paloturvallisuudella on useiden vuosikymmenten kokemus paloturvallisuusalalta, joten kattavaa asiantuntemusta löytyy kaikenkokoisten kiinteistöjen paloturvallisuuden kehittämiseen.

Kaikki paloturvallisuuteen Prestosta

Mettälä on myös sitä mieltä, että alkusammutusvälineiden hankinnassakaan ei kannata painottaa liikaa tuotteen edullisuutta. – Mikäli alkusammutusvälineet eivät toimi tositilanteessa toivotulla tavalla, voi sillä olla ikävät seuraukset. Hankittujen välineiden kunnossapitoon kannattaa kiinnittää huomiota. – Laadukaskin käsisammutin saattaa olla käyttökelvoton, mikäli sitä ei tarkasteta ja huolleta asianmukaisesti ammattitaitoisissa käsissä.

Presto Paloturvallisuus on kokonaisvaltainen paloturvallisuuden osaaja ja asiantuntija, jolta saa kattavasti kaikki kiinteistön paloturvallisuuteen liittyvät laitteet ja palvelut laitteiden huollosta, pelastussuunnitelmiin ja koulutukseen.