MKJ_solid_house_300_CMYK

Haastavalla kuljetusalalla on erotuttava edukseen

Kilpailu kuljetusalalla on kovaa, mutta MKJ Palvelut Oy:llä on käytössään valttikortit, joilla erottua muista. Yritys ei ole perinteinen kuljetusliike, sillä kuljetuspalveluiden ohella se tekee myös kiinteistötöitä, kuten talvikunnossapitoa. Lisäksi yritys pystyy reagoimaan äkillisiin työtarjouksiin hyvin lyhyellä varoitusajalla. Kun yrittäjä Mika Alitalo veljensä kanssa vuonna 1994 perusti MKJ Palvelut, toiminta painottui talvikauteen ja lunta ajettiin kahdella maataloustraktorilla. Ajan myötä toiminta on laajentunut ja konekanta kasvanut yhdeksällä kuorma-autolla, neljällä kiinteistöhuoltoalan koneella ja kahdella irtoperäveturilla. Ylimääräisiä laitteita tarvitessaan yritys kääntyy alihankkijoidensa puoleen. Yrityksen huomattavin asiakaskunta ovat Turun talousalueen yritykset, joista monen kanssa asiakassuhteet ovat kestäneet jo vuosia.

Kovan kilpailun lisäksi alalle haasteita on tuonut Alitalon mukaan muutama vuosi sitten tehty kuljettajantutkinnon päivittäminen sekä alhaiset kuljetushinnat. Kun tutkinnolle kertyy hintaa n. 800 euroa ja se on uusittava viiden vuoden välein, on lyhytaikaisia tuuraajia ja kesätyöntekijöitä vaikea saada. – Moni on jäänyt siksi pois. Jos työnantaja maksaa tuuraajan tutkinnon, se tuo yrityksiin huomattavia lisäkustannuksia ja lisäksi yrityksen saama hyöty jää lyhytaikaiseksi, Alitalo sanoo. Koska kilpailu on kovaa ja alalle on helppo tulla, tämä on vaikuttanut siihen, että kuljetushinnat ovat pysyneet alhaisina: – Metsäteollisuus on maassamme suurimpia autokuljetusten käyttäjiä. Tällöin puutavaran kuljetushintoja laskee volyymin suuruus, koska yksikköhinnat kuljetusliikkeille pienenevät. Tämä on myös osaltaan aiheuttanut hintojen vääristymistä markkinoilla muissa kuljetuksissa. On harhaluulo, että tuotteen hinta nousee kuljetuksen myötä. Esimerkkinä voin kertoa, että maitopurkin hinnassa kuljetuksen osuus on 1,5 senttiä. Vaikka kuljetushinnat nostettaisiin sille tasolle, jolle ne kuuluisivat, vaikutukset tuotteen hintaan olisivat hyvin pienet.