Hallituksen kärkihanke digitalisoi kiinteistö- ja rakennusalaa

Digitalisaatio on vahvasti kaikkien huulilla – myös rakennusalalla. Kiinteistö- ja rakennusalan digitalisaatiota vauhdittava hanke uudistaa alaa tulevina vuosina monin tavoin.

Rakennetun ympäristön ja rakentamisen digitalisaatio -hanke (KIRA-digi) toteuttaa osaltaan julkisten palveluiden digitalisoimisen kärkihanketta. Vuoden 2018 loppuun kestävän KIRA-digin rahoitus on yhteensä noin 16 miljoonaa euroa, josta puolet maksaa valtio ja puolet kiinteistö- ja rakentamisala.

Koko ala puhaltaa yhteen hiileen

Hanketta toteuttavat yhdessä Kiinteistö- ja rakentamisfoorumi (KIRA-foorumi), kunnat ja ministeriöt. – Kiinteistö- ja rakentamisalalla on vahva tahto hyödyntää digitalisaation tarjoamia mahdollisuuksia. Nyt on aika tehdä asioita aidosti uudella tavalla, ei vain kehittää olemassa olevia toimintatapoja. Hanke muuttaa alan toimintakulttuurin entistä avoimemmaksi ja tukee uuden bisneksen syntymistä, johtoryhmän puheenjohtaja Tarmo Pipatti kuvaa.

Kiinteistö- ja rakentamisala onkin ensimmäinen toimiala, jossa kaikki toimijat ja keskeiset viranomaiset toimivat tiivisti yhdessä kirittääkseen koko toimialan digitalisaatiota.

Lisää tehoa ja tuottavuutta digitalisaation avulla

Rakennettu ympäristö tarjoaa lukuisia mahdollisuuksia uusien teknologioiden hyödyntämiseen ja ihmisten arjen sujuvoittamiseen. Digiratkaisujen avulla voidaan esimerkiksi tehostaa kiinteistötiedon hyödyntämistä, ja rakennuksen ylläpito helpottuu, kun sitä koskevat tiedot ovat kaikkien käytettävissä koko elinkaaren ajan. Uusien ratkaisujen avulla voidaan myös parantaa rakentamisen tuottavuutta ja laatua, kun prosessit etenevät jouhevammin.

Jatkossa esimerkiksi rakentamisen ja kaavoituksen julkinen tieto avataan kaikkien käyttöön, sujuvasti yhteen toimivat järjestelmät ja yhtenäiset toimintatavat notkeuttavat prosesseja ja joukko kokeiluhankkeita luo uutta liiketoimintaa.

Rahoitusta kokeiluhankkeille

Hanke kokoaa saman sateenvarjon alle useita kiinteistö- ja rakentamisalan digitalisaatioon liittyviä toimia. Alan toimintaympäristöä parannetaan mm. yhtenäistämällä tietojärjestelmiä ja niiden käyttämää termistöä, purkamalla digitalisaation esteitä ja perkaamalla lainsäädäntöä. Rakentamiseen liittyvän tiedon avoimuutta lisätään ja sen jakamista helpotetaan, jotta julkinen tieto olisi kaikkien kiinnostuneiden hyödynnettävissä.

Syksyllä käynnistyy pilottihankkeiden haku, jonka kautta rahoitetaan kokeiluja, jotka tarjoavat uudenlaisia, koko kiinteistö- ja rakennusalan arvoketjua hyödyttäviä ratkaisuja ja toimintatapoja.

Asunto-osakerekisterikin sähköistyy

Maa- ja metsätalousministeriö on asettanut sähköisen asunto-osakerekisteri -hankkeen (ASREK). Sähköisellä asunto-osakerekisterillä tarkoitetaan uutta rekisteri- ja palvelukokonaisuutta, jonka avulla voidaan rekisteröidä osakehuoneistoja koskevat tiedot ja omistajamerkinnät sähköisesti sekä tukea uusien digitaalisten palvelujen kehittymistä.

ASREK-hankkeen tavoitteena on luoda osakehuoneistoja koskeville tiedoille ja omistajamerkinnöille sähköinen rekisteri, jonka avulla tietojen saatavuus, luotettavuus ja kattavuus paranevat. Tämä luo edellytykset sähköiseen asiointiin ja sähköisiin palveluihin, kuten esimerkiksi asunto-osakkeiden sähköiseen kaupankäyntiin, vakuuksien hallintaan ja asunto-osakeyhtiön hallintoon.

Sähköinen rakennuslupa-asiointi kasvaa kovaa vauhtia

Rakentamiseen liittyvä sähköinen lupa-asiointi kasvaa kovaa vauhtia Suomessa. Jo yli 80 kuntaa on avannut verkossa Lupapiste-palvelun käyttöön rakennusluvan hakijoille ja useat kymmenet kunnat ovat avaamassa palvelun käyttöön luvanhakijoille vuoden 2016 aikana. Kaikkiaan sähköisessä hakemuspalvelussa on mukana yli 140 kuntaa ja käyttäjiä palvelulla on yli 42 000.

Suurista kaupungeista pitkällä ovat esimerkiksi Vantaa ja Tampere. Tampereella enää alle kymmenen prosenttia lupahakemuksista tulee paperisina. Kaupungin tavoitteena on, että sähköisen arkistoinnin myötä paperiliikenne loppuu kokonaan vuonna 2017. Tämä nopeuttaa jatkossa tiedonhakua sekä säästää merkittävästi kustannuksia sekä asiakkaalta että kunnalta, kun piirustusten tulostus jää täysin pois.

– Kyseessä on suurin muutos tietokoneen käyttöönoton jälkeen, kuvailee Tampereen lupa-arkkitehti Esa Perttunen sähköisen asioinnin merkitystä.

Lupapisteessä voidaan hakea rakennetun ympäristön lupia sekä hoitaa luvanhakuun liittyvä viranomaisasiointi sähköisesti – ajasta ja paikasta riippumatta. Lupapisteen tuottaa digitaalisen liiketoiminnan asiantuntijayritys Solita Oy ja palvelu on kehitetty yhteistyössä ympäristöministeriön sekä käyttäjäkuntien kanssa.