Länsi-suomen-Voima_4_solid_house-300-CMYK

Harjavallan vesivoimalaitos uudistuu

Länsi-Suomen Voima Oy toteuttaa mittavan peruskorjaushankkeen Harjavallan vesivoimalaitoksessa. Tavoitteena on mm. parantaa Kokemäenjoen virtaaman säännöstelymahdollisuutta ja tulvariskin hallintaa.

Vesivoiman osuus Suomen koko energiatuotantopaletista on noin 15–20 % luokkaa. Se on puhdasta, kotimaista, uusiutuvaa ja hiilidioksidivapaata energiaa, jota pystytään tuottamaan tehokkaasti, toimintavarmasti, luontoarvoja kunnioittaen ja mikä tärkeintä – ilman veronmaksajien tukia.

Länsi-Suomen Voima Oy on puolestaan yksi maamme merkittävimmistä vesivoiman tuottajista. Sen Harjavallassa sijaitsevaa vesivoimalaitosta alettiin rakentaa vuonna 1937, ja jo parin vuoden kuluttua molemmat voimalaitoksen kahdesta koneyksiköstä olivat toiminnassa. Vuosien saatossa vesivoimalaitosta on pidetty kunnossa monien korjaustoimenpiteiden avulla, joista viimeisin iso toteutettiin vuonna 1985. Nyt, kolmekymmentä vuotta myöhemmin, on taas koittanut aika suuremmalle satsaukselle.

Taustalla ilmastonmuutokseen liittyvät kysymykset

Kun Länsi-Suomen Voima Oy:ssä alettiin miettiä Harjavallan vesivoimalaitoksen peruskorjausta, nousivat päällimmäisinä pinnalle kysymykset ilmastonmuutoksen vaikutuksesta laitoksen toimintaan. – Ohjaavina tekijöinä hankkeen suunnittelussa toimivat Suomen ympäristökeskuksen laskelmat ilmastonmuutoksen vaikutuksista koko Suomeen, kertoo toimitusjohtaja Pekka Pollari, joka tiimeineen valvoo Harjavallan työmaata.

Tutkimusten mukaan ilmastonmuutoksen vaikutuksesta tulvat tulevat lisääntymään ääriolosuhteissa ja kesän virtaukset puolestaan pienenevät dramaattisesti. Pitkällä aikavälillä kyseinen kehitys vain kärkevöityy. Harjavallan vesivoimalaitoksen osalta tämä tarkoittaa sitä, että kapasiteettia täytyy saada talvikuukausiksi lisää, kun taas kesällä sen sijaan vähien vesien läpäisyyn riittäisi pienempikin koneisto. – Ongelma ratkaistaan rakentamalla olemassa olevien kahden koneyksikön rinnalle kolmas, pienempi yksikkö, jonka avulla pystytään hoitamaan kesän notkahdus, Pollari kertoo.

Myös UPM:n vesivoimapäällikkönä toimiva Pollari on tuonut projektiin mukanaan vahvan ammattitaidon ja pitkän kokemuksen vastaavista hankkeista. Hän uskoo, että samantyyppisiä lisäkoneyksiköiden rakentamisia tullaan näkemään ilmastonmuutoksen voimistuessa myös muualla kuin Harjavallassa.

Peruskorjauksen eteneminen ja vaikutukset

Vesivoimalaitoksen peruskorjaukseen liittyvät rakennustyöt aloitettiin toukokuussa 2014 ja uusi koneyksikkö olisi tarkoitus saada käyttöön elokuussa 2016. Koko uudistusprojekti valmistunee vuoden 2017 loppuun mennessä.

Sata10-nimeä kantava hanke edustaa nykyaikaista vesivoimarakentamista parhaimmillaan. Sitä toteuttamassa ovat useat urakoitsijat, kuten Skanska, Andritz Hydro ja VEO Oy. Tällä hetkellä Harjavallan vesivoimalaitoksen kahden turbiinin teho on 72 MW ja keskimääräinen vuosituotanto 390 kWh. Uudistuksen myötä teho nousee 110 megawattiin ja vuotuiseksi energiantuotannoksi tulee 460 kWh. Samalla myös tulvasuojelu Kokemäenjoella paranee.

Suomalaisia energiamuotoja tukemassa

Tuotettiinpa energiaa millä menetelmällä tahansa, löytyy sille aina myös vastustajia. – Sähkö pyörittää yhteiskuntaa, joten jollakin tavalla sitä on pakko tuottaa, Pollari toteaa. – Mielestäni olisi tärkeää suosia nimenomaan kotimaisia energiamuotoja sen sijaan, että yhä suurempi osa sähköstä tuodaan Suomeen ulkomailta, mies jatkaa. Toimitusjohtajan mielestä olisi myös järkevää, että jo rakennetuista vesistöistä otettaisiin irti kaikki niistä saatava hyöty.

Vesivoima on monelta kantilta katsottuna yksi parhaimmista vaihtoehdoista maamme energiatarpeen tyydyttämiseen. Turvallisuudesta huolehditaan viranomaisten suorittaman patotarkkailun avulla, ja luontoarvoja Harjavallassa puolestaan kunnioitetaan Länsi-Suomen Voima Oy:n ja Varsinais-Suomen ELY-keskuksen yhteishankkeella, jonka myötä Kokemäen kalakannan suojelemista ja ylläpitoa tuetaan rakentamalla kalahautomo joen siioille ja lohille. – Hanke on osa uudenlaista ajattelutapaa, ja se toteutetaan voimalaitoksen peruskorjauksen yhteydessä, Pollari kertoo.