Uudenkaupungin-putkitus_solid_House_300_CMYK

Helppoa ja tuntuvaa energiansäästöä

Uudessakaupungissa energian säästäminen on otettu tosissaan. Poistoilman lämmöntalteenotolla kerrostalokiinteistön vuosittaista energiankulutusta pystytään pienentämään lähes puolella. 

Uudenkaupungin Rakennus- Putkitus Oy:lle tuleva talvi näyttää positiiviselta. Henkilökunta on täystyöllistetty ja lähiaikoina on käynnistymässä yritykselle merkittäviä hankkeita. Yksi tämän hetken mielenkiintoisimmista kohteista on Uudessakaupungissa kaukolämpöalueella sijaitseva viisikerroksinen asuinkerrostalo, johon yritys on urakoinut avaimet käteen -palveluna lämmöntalteenottolaitteiston.

Ostoenergialla lämmitetty ilma katoaa taivaan tuuliin

1980-luvulla rakennetussa Uudenkaupungin kohteessa koneellinen poistoilmanvaihto on rakennusajankohdalle tyypillinen. Kiinteistön alkuperäiset huippuimurit olivat käytännössä teknisen käyttöiän loppupuolella, joten huippuimurit päätettiin kohteessa korvata lämmöntalteenottojärjestelmällä. Kuten muissakin vanhemmissa rakennuksissa myös Uudenkaupungin kohteessa huippuimuri poistaa ympäri vuoden joka asunnosta huoneenlämpöistä ilmaa taivaan tuuliin. Tässä kohteessa hukkaan menee noin 1500 litraa keskimäärin 21-asteista ilmaa sekunnissa. Korvaamalla huippuimurit lämmöntalteenottojärjestelmällä, saadaan poistoilmasta talteen kaukolämmöllä tuotettua energiaa. Ulospuhallettavan jäteilman lämpötila on LTO-laitteiston jälkeen noin 6 asteista, kertoo URP:n toimitusjohtaja Joonatan Kulmala.

Poistoilma hyötykäyttöön

Uudella lämmöntalteenottojärjestelmällä poistoilmasta saatu lämpöenergia palautuu katolta nesteputkistoa pitkin kiinteistön lämmönjakoverkostoon jossa se hyödynnetään uudelleen kiinteistön lämmittämiseen. Osa talteen otetusta lämpöenergiasta menee kiinteistön lämmitykseen ja osa käyttöveden esilämmitykseen. Lämmöntalteenottojärjestelmällä energiansäästö on tuntuva, sillä kaukolämmön kulutus saadaan siten lähes puolittumaan. Taloyhtiöille tämä tarkoittaa yli 100 000 euron säästöä kymmenessä vuodessa. Tässä kohteessa takaisinmaksuaika investoinnille on 5–6 vuotta. Varmasti jokainen taloyhtiö keksii, mihin lämmityksessä säästetyt eurot voisi käyttää. Kymmenen vuotta on kuitenkin suhteellisen lyhyt aika, ja säästetty summa on mittava, Kulmala sanoo.

Ainutlaatuinen kohde

Vajaan kolmenkymmenen asunnon kiinteistö on ensimmäinen Uudenkaupungin alueella sijaitseva kohde, jossa huippuimurit on korvattu lämmöntalteenottojärjestelmällä. Raumalla ja pääkaupunkiseudulla samantyyppisiä kohteita on toteutettu muutamia. Jotta järjestelmän eduista saataisiin enemmän tietoa ja energiankulutusta pystyttäisiin tarkasti seuraamaan, Uudenkaupungin kohteeseen ollaan tällä hetkellä asentamassa järjestelmän käyttöä tarkkailevia antureita ja automatiikkaa. Mittaustulokset raportoidaan eteenpäin myös isännöitsijälle. Urakan yhteydessä myös kiinteistön alkuperäinen lämmönjakokeskus vaihdetaan uuteen järjestelmään sopivaksi

Kulmala näkee energiatehokkaiden järjestelmien asennustarpeen lisääntyvän tulevaisuudessa. Perusteena on sekä taloudellinen säästö että ympäristönäkökulmat. Taloyhtiöiden kannattaa pohtia kiinteistön energiakuluja ja pyytää asiantuntevalta LVI-urakoitsijalta tietoa eri vaihtoehdoista. Tällä hetkellä yleisin vaihtoehto on maalämpö, mutta poistoilmaan perustuva LTO-järjestelmä on yleistyvä ja hyvä vaihtoehto. Alalla tapahtuu jatkuvasti kehitystä ja asiantunteva LVI-urakoitsija on paras yhteistyökumppani selvittämään sopivinta ratkaisua juuri teidän taloyhtiöönne.