Hommat menee putkeen

Putkia on monenlaisia ja moneen käyttöön tarkoitettuja.

Talonrakennuksessa yleisimmin käytettävä putki on valmistettu pitkästä reiästä, joka on ympäröity metallisella tai muovisella kuorella. Putken on oltava ontto koko matkaltaan; jos käyttää eripituista reikää kuin kuori on, siitä koituu kokemuksen mukaan toimintahäiriöitä. Yksi tärkeimmistä putken ominaisuuksista on se, että putken sisähalkaisijan on oltava pienempi kuin ulkohalkaisijan, sillä muussa tapauksessa reikä jää putken ulkopuolelle.

Kun putki toimitetaan työmaalle, on sen oltava täytettynä ilmalla. Muu sisältö, kuten vesi, öljy, höyry tai bensiini vaihdetaan sinne myöhemmin työmaalla, kun tiedetään putken käyttötarkoitus. Tavallisesti putki toimitetaan työmaalle ilman ruostetta. Nykyään tosin muutamat toimittajat asentavat ruosteen jo varastossa ajan säästämiseksi. Suositeltavaa on kuitenkin asentaa ruoste vasta työmaalla, jolloin se tulee oikeisiin kohtiin.

Mikäli putken pituus on yli 152 metriä (500 jalkaa), on sen molempiin päihin kirjoitettava sanat ”pitkä putki”, jotta putken myyjä tietää kyseessä olevan pitkän putken. Yli 3,2 km (2 mailia) pituiseen putkeen on kirjoitettava sanat ”pitkä putki” myös keskelle, ettei myyjän tarvitse kävellä putken päähän asti tarkistaakseen, onko putki pitkä. Vielä on muistettava, että halkaisijaltaan yli 15 cm (6 tuumaa) olevan putken kylkeen on kirjoitettava sanat ”suuri putki”, ettei myyjä luule sitä virheellisesti pieneksi putkeksi.

Mikäli putki on varustettu laipoilla, on laipoissa oltava reiät pultteja varten. Tärkeää on huolehtia siitä, että ne ovat erillään keskellä olevasta pitkästä reiästä. Tilattaessa kulmallista putkea on muistettava kertoa haluaako oikealle vai vasemmalle kaartuvan kulman. Muussa tapauksessa on vaarana, että putki asennetaan työmaalla väärään suuntaan. Putken takuu ei vastaa tällaisesta virheestä. Hankittaessa putkea on myös kerrottava, että haluaako tasaisen maan, ylämäen vai alamäen putken. Näin varmistetaan, että neste tai ilma kulkee putkessa juuri haluttuun suuntaan. Asian voi toki myöhemmin korjata asentamalla putken pintaan virtaussuuntaa osoittavan nuolen.