isännöintimestarit

Isännöitsijä on sekä taloyhtiön johtaja että yksittäisen asukkaan tuki

Muutama vuosikymmen sitten isännöitsijä oli taloyhtiön tavalliselle asukkaalle suhteellisen kaukainen henkilö, jonka puoleen käännyttiin harvoin. Tämän päivän tilanne on kuitenkin täysin toinen. 

Isännöintialan arki on muuttunut hyvin hektiseksi. Taloyhtiöiden kirjava asukaskunta nuorista vanhuksiin, lisääntyvä monikulttuurisuus, uudet viranomaismääräykset ja vanhenevien talojen kasvavat korjaustarpeet vaativat osakseen paljon huomiota. – Uusia asioita nousee esiin yhtä mittaa, siksi isännöitsijän täytyy kouluttautua jatkuvasti ja pysyä muutenkin ajan hermolla, kertovat Satu ja Tiina Virta Isännöintimestarit Oy:stä.

Viisi vuotta toimineessa Isännöintimestarit Oy:ssä työskentelee kolme isännöitsijää. He vastaavat pääosin Turun keskustassa sijaitsevista, 1950–60-luvuilla rakennetuista taloista, joissa korjausrakentaminen ja sen mukanaan tuomat haasteet ovat nyt erityisen ajankohtaisia.

Tiedottaminen on isännöitsijän tärkein tehtävä

Isännöitsijän vastuulla on seurata taloyhtiön kuntoa ja informoida hallitusta ja asukkaita mahdollisesta remontin tarpeesta riittävän hyvissä ajoin. Vastuu päätöksenteosta on viime kädessä asunnonomistajilla ja yhtiökokouksessa, mutta isännöitsijän rooli tiedottajana on silti merkittävä prosessin etenemisen kannalta. – Vain kunnollisen informaation avulla taloyhtiössä osataan kantaa vastuu ja tehdä oikeita päätöksiä, Satu Virta toteaa.

Tilanteen kartoituksesta vierähtää usein pitkä tovi, ennen kuin remontti todella käynnistyy. Isännöitsijä on mukana päätöksenteon kaikissa vaiheissa osallistumalla tarvekartoituksesta alkaen korjauksen takuutarkastukseen saakka. Riittävästä tiedottamisesta ja ohjeistuksesta tulee huolehtia myös remontin aikana.

”Omaisuudestaan kannattaa olla kiinnostunut”

Kaikkea vastuuta ei voi kuitenkaan sälyttää pelkästään isännöitsijän harteille. Isännöintimestarit Oy:ssä toivotaankin, että asukkaat tulisivat entistä enemmän mukaan taloyhtiönsä toimintaan. – Asunto on suuri sijoitus, siksi siihen liittyvistä asioista kannattaa olla myös kiinnostunut, Tiina Virta pohtii. Kun vuorovaikutus isännöitsijän ja asukkaiden kesken toimii, lisää se aina sekä taloyhtiön sisäistä yhteisöllisyyden tunnetta että yleistä asumismukavuutta.