2015-10-27-Funikulaari---background---ext-03_300_CMYK

Kakolanmäen alueelle koittaa uusi aika

Rakennustyöt ovat käynnistyneet Kakolan alueella niin uudis- kuin korjausrakentamisenkin osalta. Turun kaupungin tavoitteena on, että alueesta kehittyy elävä ja monimuotoinen kaupunkikeskittymä.

Kakolan alue on laajuudeltaan ja rakennuskannaltaan ainutlaatuinen Suomessa. – Turun kaupungin näkökulmasta on hienoa, että Kakolanmäen alue on nyt lähtenyt rakentumaan ja kehittymään. Olemme myös huojentuneita siitä, että alueelle on löytynyt tasapainoinen yhdistelmä toimijoita, joilla on halu rakentaa alueelle uutta ja korjata vanhaa. Kaupungillakin on ollut Kakolanmäen alueella paljon pelissä, sillä olemme tehneet mittavia investointeja mm. katuverkoston infran rakentamiseen. Nyt näyttää siltä, että alueen rakentaminen edistyy aikataulussa ja toimijoilla on hyvä draivi päällä, Turun kaupungin kaupunkisuunnittelujohtaja Timo Hintsanen toteaa tyytyväisenä.

Arkkitehtuurikilpailu suunnittelun pohjaksi

Se, että Kakolanmäellä ollaan nyt tässä pisteessä, on sisältänyt monenlaisia käänteitä vuosien varrella. – Kakolanmäen tulevaisuus nousi 2000-luvun alussa jopa useiden kuntavaalien keskeiseksi teemaksi, Hintsanen muistelee.

Valtion omistama Senaattikiinteistöt teki ensimmäisen suunnitelman Kakolan alueen tulevaisuudesta jo vuonna 2001. Hintsasen mukaan suunnitelma oli hyvä lähtökohta, mutta sen heikkoutena nähtiin liian tiivis rakentaminen. – Suunnitelman mukaan Kakolan alue olisi käytännössä rakennettu täyteen. Siksi esitimmekin kaupunginhallitukselle, että suunnitelma hyväksyttäisiin jatkosuunnittelun pohjaksi, mutta rakentamista kevennettäisiin 10 %:lla rakennusoikeudesta. Kaupunginhallitus ja -valtuusto päättivät kuitenkin käynnistää kansainvälisen arkkitehtuurikilpailun, jotta suunnittelun tueksi saataisiin enemmän vaihtoehtoja. Kilpailu käynnistettiin vuonna 2004 ja siitä tuli Suomen kansainvälisin arkkitehtikilpailu, sillä saimme liki 60 ehdotusta Suomen rajojen ulkopuolelta. Kilpailun voitto jaettiin vuonna 2005 suomalaisen ja australialaisen ehdotuksen kesken.

Elämää 24/7

Suunnittelun pohjaksi valittiin suomalaisen arkkitehtitoimisto Helinin ehdotus. – Australialaisen toimiston ehdotuksessa oli kuitenkin toiminnallinen hienous, jonka halusimme ottaa kaavasuunnitelmaan mukaan. Heidän suunnitelmassaan niin kaikkiin olemassa oleviin, historiallisiin rakennuksiin kuin uudisrakennuksiinkin oli suunniteltu sekä asumista että muita toimintoja. Näin Kakolanmäestä syntyisi Turun kaupungin tavoitteiden mukaan alue, jossa on elämää 24/7.

2008_02_25-Länsi-ilmakuva_muokattu_300_CMYK_optKiinnostaako korjausrakentaminen?

Kun suunnitelma oli hyväksytty, nousi kaupungilla ja Senaattikiinteistöillä yhteinen huoli korjausrakentamisen kustannuksista. – Meillä oli jo kokemusta Turun Taidemuseon korkeiksi kohonneista korjauskustannuksista, ja Kakolan vankilahan edustaa samaa aikakautta. Olimme myös huolissamme, kiinnostaisiko vanhojen rakennusten kunnostaminen ja käyttöönotto rakentajia, toteuttajia ja kehittäjiä yhtä paljon kuin uudisrakentaminen. Pohdimme yhdessä Senaattikiinteistöjen kanssa, miten voisimme varmistaa, että alueen vanhat rakennukset saadaan uuteen käyttöön. Senaattikiinteistöt ratkaisi asian siten, että he eivät luovuttaneet uudisrakentamisen tontteja, ellei toimija ottanut kontolleen myös osaa vanhasta rakennuskannasta. Kakolanmäellähän on lähes 50 000 kerrosneliömetriä suojeltua, vanhaa rakennuskantaa.

Turun kaupunki yllättyi positiivisesti. – Maailma on näköjään muuttunut, sillä osa toimijoista oli selkeästi kiinnostunut uudisrakentamisesta, mutta joukossa oli myös paljon kiinteistökehittäjiä, joita kiinnosti vain korjausrakentaminen. Nyt suurinta osaa vankilan muuttamisesta asuin-, matkailu ja ravintolakäyttöön toteuttaa Verkaranta Yhtiöt Oy. He ovat erikoistuneet vanhan korjaamiseen. He haluavat keskittyä siihen ja ovat tästä syystä myyneet uudisrakennusoikeuksiaan muille rakennusliikkeille.

Korjataan maalaisjärjellä

Kaupungin toiveissa on, että Kakolaa ei lähdettäisi ”ylikorjaamaan”, vaan että alueen korjaustoimenpiteet toteutettaisiin maalaisjärjellä. – Näin rakentamisen kustannukset pysyvät kohtuullisina, sillä Kakolanmäestä ei ole tarkoitus rakentaa luksusaluetta. Sellaiselle ei Turun mittakaavassa ole kysyntää. Toivomme myös, että alueella tulisi olemaan monipuolista ja kohtuuhintaista asuntotarjontaa, jotta siitä syntyy elävä ympäristö, jossa voivat asua kaikenikäiset ja eri elämäntilanteissa olevat ihmiset. Olisi myös hyvä, että Kakolanmäkeen syntyisi monipuolisia palveluita. Alueen päätoteuttajan ajatuksissa on ainakin kylpylän, ravintoloiden, panimon, leipomon, lastentarhan ja hotellin kaltaisia toimintoja.

2015-10-27-Funikulaari---ulkoa---ext-02_300_CMYKKakolanmäelle kulkee mäkiföri

Kakolan alueen sijainti korkean mäen päällä on luonnollisesti vaativa. – Yksi kaupungin keskeisistä tehtävistä on alueen saavutettavuuden parantaminen, Hintsanen painottaa.
Kakolanmäelle aiotaankin rakentaa rinnehissi funikulaari, jota kutsutaan myös mäkiföriksi. Turun kaupunginvaltuusto hyväksyi talousarvion, joka sisältää funikulaarin rakentamisen osana Kakolanmäen joukkoliikenneratkaisua. Kaupungin arvioiden mukaan Kakolanmäen joukkoliikenteen kytkeminen rinnehissillä on pitkällä aikavälillä kustannustehokkain tapa järjestää Kakolanmäen joukkoliikenne. Uuden bussilinjan käynnistäminen Kakolanmäelle olisi ollut haasteellista mäkisen ja mutkaisen reitin vuoksi, lisäksi rinnehissin ylläpitokustannusten arvioidaan olevan bussiliikennettä edullisemmat. Funikulaari aiotaan rakentaa vielä tämän vuoden aikana.

Kakolanmäkeen kaavailtu maamerkki puhuttaa

Tuore keskustelua herättänyt aihe on Verkaranta Yhtiöiden Kakolanmäkeen ehdottama 26-kerroksinen tornitalo, josta kaavaillaan Turun uutta maamerkkiä ylimmän kerroksen näköalapaikkoineen ja ravintoloineen. – Kakolanmäen rakennuskorkeuteen vaikuttaa Museoviraston kanta, jonka mukaan uudisrakentaminen ei saisi uhata sitä että vankilakokonaisuus on näkyvin osa aluetta. Nyt kaupungissa on virinnyt vilkas keskustelu, sillä alueen asemakaava ei sitä vielä mahdollista. Mielipiteitä on puolesta ja vastaan, mutta yleinen ilmapiiri tuntuu olevan aika myönteinen ehdotusta kohtaan. Pyrimme kaupungin taholta siihen, että saisimme ratkaistua asemakaavaprosessin tältä osin vielä kuluvan vuoden aikana.

Turun keskustan täydennysrakentaminen tiivistyy

Hintsanen muistuttaa, että Kakolanmäen alue on selkeää Turun keskustan laajentumisaluetta. – Turun kaupunki pyrkii kasvamaan yhä lähemmäs Aurajokea ja merenrantaa, ja tavoitteena on täydennysrakentaa keskustan aluetta voimakkaasti. Keskustamaisen asumisen vetovoima on nousussa ja pyrimme tätä omalta osaltamme edistämään, sillä asuminen tuo keskustaan ympärivuorokautista elämää, joka puolestaan edistää kaupungin elinkeinoelämää.