bathtub-890561_uudenmaan-lämpötekniikka_solidhouse_300_CMYK

Kiinnostaako vedensäästö? Vuosittain 15–20 % säästö vedenkulutuksessa

Kiinteistön päivittäisiä menoeriä voidaan karsia nykyään monin tavoin. Yksi niistä on vedensäästöhanke, joiden toteuttaminen on viime aikoina yleistynyt etenkin pääkaupunkiseudulla.

Nykypäivänä veden haaskaaminen on ympäristöongelma, joka aiheuttaa kiinteistöissä myös turhia kuluja. Tilanteen korjaamiseksi Uudenmaan Lämpötekniikka Oy on lähtenyt tarjoamaan asiakkailleen vedensäästöön liittyviä toimenpiteitä, joissa yksinkertaisen tekniikan avulla ylimääräisiä kulueriä pystytään leikkaamaan varsin tehokkaasti.

Vedensäästöprojekti on kannattava investointi kaikissa kiinteistöissä, mutta Uudenmaan Lämpötekniikka Oy on toteuttanut niitä etenkin kerrostaloihin, liiketiloihin ja hoitokotien kaltaisiin kohteisiin, joissa vettä käytetään päivittäin paljon. – Olemme sen verran iso toimija, että meillä riittää kapasiteettia ja harjaannusta suorittaa näitä paljonkin. Tiedämme myös kokemuksesta tämän vahvaksi tuotteeksi, toteaa yrityksen toimitusjohtaja Petri Honka.

Räätälöityjä ratkaisuja

Hanke käynnistyy aina kohdekohtaisella kartoituksella, jonka perusteella määritellään projektin kustannustaso ja kiinteistön säästöpotentiaali. Kohdekäynti ja tarjouksen laatiminen ovat veloituksettomia, eivätkä velvoita tilaajaa toimenpiteisiin.

Varsinainen säästö toteutetaan veden määrää vähentämällä ja verkoston sisäistä painetasoa pienentämällä. – Emme koskaan lähde tinkimään minimitasosta, vaan leikkaamme ainoastaan ylimääräisen pois. Toimenpiteiden jälkeenkin jokaiselta vesipisteeltä tullaan saamaan vettä riittävästi ja määräysten mukaisesti sopivalla paineella, tarkentaa toimialajohtaja Mikko Kekkonen.

Projektina vedensäästöprojekti on jouheva, sillä hyvän tiedottamisen, johdonmukaisen etenemisen ja asiakaspalveluun tottuneen kotimaisen henkilöstön avulla urakka valmistuu lyhyellä rytmillä valmiiksi saakka.

Säästöpotentiaalia löytyy jokaisesta kiinteistöstä

Tekniseltä toteutukseltaan projekti on kohtuullisen yksinkertainen. Ensimmäisenä toimenpiteenä asennetaan vesimittarin yhteyteen vakiopaineventtiili, jolla pudotetaan veden paine tietylle kiinteistöön soveltuvalle tasolle. Sen jälkeen jokaiseen veden käyttöpisteeseen asennetaan vedensäästöosa, jotta saadaan aikaan haluttu uusi virtaama. – Käyttämämme tuotteet ovat hyvälaatuisia ja varmatoimisia, eivätkä vaadi normaalia enempää huoltoa, kuin vesikalusteet muutenkaan vaatisivat, Kekkonen lupaa.

Kohteesta hieman riippuen vedensäästöprojektin jälkeen on noin 15–20 % ja investoinnin takaisinmaksuaika vain 1,5–3 vuotta. Kokonaisuudella tähdätään kuitenkin myös kustannusten ja energian säästöön vihreitä arvoja unohtamatta. – Vesipisteillä käytetään muutakin kuin kylmää vettä. Kun lämmintäkin vettä kulutetaan vähemmän ja pienemmällä paineella, säästyy myös sen tuottamiseen tarvittavaa energiaa, Honka sanoo.