peab-web

Korjausrakentamista kokonaisvaltaisella otteella

Peab Oy pyrkii edelleen kasvaville saneerausmarkkinoille kokeneen ja ammattitaitoisen henkilöstönsä turvin. Käynnissä olevat korjaushankkeet osoittavat yrityksen korjausrakentamisosaamisen korkean tason. Nykyiset hankkeet ovat osittain perustason saneerauksia, mutta joukkoon mahtuu myös uutta ja innovatiivista saneerausta, jotka tuovat mukanaan uusia haasteita sekä ratkaisumalleja saneerausrintamalle.

Korjausrakentamisen vahvistaminen Turun alueella on yksi laadukkaasta asuntotuotannostaan tunnetun Peab Oy:n tulevaisuuden strategisista painopisteistä. – Työmaata riittää, sillä yli puolet Suomen rakentamisen liikevaihdosta tulee tällä hetkellä saneerauksesta. Myös Turun alueen asuntokanta alkaa olla sen verran vanhaa, että korjausvelkaa löytyy, toteaa Peab Oy:n Turun toimiston yksikönjohtaja Petri Valkeinen.

 

Tulevina vuosina Peab Oy haluaa olla mukana niin asunto-osakeyhtiöiden, toimitilojen kuin vaativien erikoiskohteidenkin saneeraamisessa. Kokeneen henkilöstön turvin projekteja voidaan toteuttaa myös uudenlaisilla urakkamalleilla, kuten KVR-urakointina. Tämä urakkamalli on tuttu mm. omaperusteisessa asuntotuotannossa kuin perinteisten kilpailu-urakoidenkin osalta, mutta saneerauskohteissa se on vielä tuntemattomampi käsite.

 

Raisiolaista kerrostaloa odottaa laaja-alainen saneeraus

 

KVR-mallilla (kokonaisvastuu rakentamisesta) toteutetaan myös Raision Lumparlan alueella sijaitseva Raision Vuokra-asuntojen kerrostalokohde, jonka saneeraustyöt Peab Oy on aloittanut alkuvuodesta 2016. Kyseessä oleva kohde käsittää kaksi vuonna 1974 rakennettua kolmikerroksista pienkerrostaloa, joiden saneerausurakan Peab Oy voitti kaksivaiheisen urakkakilpailun tuloksena. Ensimmäisessä vaiheessa tilaaja kartoitti hankkeeseen sopivat ehdokkaat, mitä seuranneessa toisessa vaiheessa rakennuttaja pisteytti tarjoukset erilaisilla kriteereillä, kuten laatu ja toteuttamistavan innovointi.

 

Raisiolaisilla talovanhuksilla on edessään kokonaisvaltainen muodonmuutos. – Ensimmäisten kerroksien talotekniset tilat, kuten sähköpääkeskus, lämmönjakohuone sekä molempien talojen yhteissaunat remontoidaan saneerauksessa täysin. Asuinkerrosten ilmanvaihto-, sähkö- ja vesitekniikka sekä pesuhuoneiden pinnat uusitaan sekä korjataan vastaamaan nykyrakentamiselle asetettuja vaatimuksia. Tämän lisäksi makuuhuoneisiin lisätään äänieristystä ja keittiöt saavat uudet kalusteet sekä laitteet. Jokaiseen neljään porrashuoneeseen rakennetaan osana muuta saneerausta uudet hissit, joilla parannetaan asukkaiden asuinmukavuutta. Haasteen hankkeen toteutukseen tuovat kuitenkin molempiin taloihin rakennettavat lisäkerrokset, mitkä toteutetaan täysin puuelementtirakenteisina puupalkiston ja vanhan kirjahyllyrungon varaan, kertoo Peab Oy:n työpäällikkö Tuomas Vataa. Innovatiivisuutta on ollut mm. suunnitella riittävän kevyt, nopea- ja helppoasenteinen, mutta samalla arkkitehtonisesti näyttävä rakenne vanhojen ja aikaa nähneiden perustuksien varaan. Toteutustapa on vaihtanut muotoaan projektin aikana niin työmaaorganisaation kuin suunnittelijoidenkin yhteistyönä mahdollisimman kustannustehokkaan ratkaisunmallin löytämiseksi. – Toisena haasteena voidaan myös pitää talotekniikan toteuttaminen perinteisestä linjasaneerauksesta poiketen rakennuksen ulkopuolisilla tekniikkahormeilla, joka uutena toteutustapana tuovat omat haasteensa hankkeeseen ja työmaaorganisaatiolle, Vataa jatkaa. Pilottikohteen tekniikkahormit kohteeseen toimittaa Pilaster Oy.

 

Laaja-alaisella remontilla 1970-luvun talot päivitetään vastaamaan nykyajan vaatimuksia niin tekniikkansa, esteettömyytensä kuin yleisen asumismukavuutensakin puolesta. – Tämän kaltaiset kokonaisvaltaiset projektit mahdollistavat myös huoneistojakauman muuttamisen kaivatunlaiseksi, Valkeinen lisää.

Lisäkerros rahoittaa taloyhtiön muita remontteja

 

Kokonaan uuden kerroksen rakentaminen olemassa olevan talon päälle on tarkkaan harkittu lisä tavalliseen remonttiin. – Lisäkerrokseen rakennetaan kattohuoneistoja, joiden neliöhinnat saattavat nousta muita asuntoja korkeammiksi. Lisäkerroksen myyntituloilla voidaan kustantaa mahdollisesti taloyhtiön muita remontteja, Vataa kertoo. – Lisäkerroksen avulla voidaan myös kasvattaa alueen asumistiehyttä ilman, että se on pois esimerkiksi parkkipaikoista tai oleskeluun tarkoitetusta tilasta, joita kokonaan uuden talon rakentaminen söisi, Valkeinen lisää.

 

Miehet näkevätkin Raision kohteen hyvänä pään­avauksena sekä Peab Oy:lle että koko alueen korjausrakentamiselle. – Korjausrakentamisessa tarvitaan uusia ajattelutapoja ja tämän tyyppinen toiminta on nimenomaan rakentamisen kehittämistä, Vataa toteaa. – Myös rakennuttajaa voi kiitellä ennakkoluulottomuudesta, kun se päätti lähteä mukaan ennakkoluulottomasti tämän kaltaiseen kokonaisvaltaiseen sekä hastavaan projektiin, Valkeinen lisää.

 

Henkilöosaaminen on Peab Oy:n valttikortti

 

Vaikka työ onkin etukäteen huolella suunniteltu, löytyy laaja-alaisesta kohteesta aina myös omat haasteensa. – Esimerkiksi rakentamisjärjestys vaatii tarkkaa harkintaa ja etukäteissuunnittelua koko työmaaorganisaatiolta, jotta vältytään mm. rakentamisaikaisilta kosteusongelmilta ja niistä mahdollisesti aiheutuvista sisäilmaongelmista, Valkeinen toteaa.

 

Työssä tarvitaankin äärimmäisen vahvaa korjaus­rakentamisen tuntemusta ja huolellista perehtymistä olemassa olevaan rakennukseen. Vanhat kohteet vaativat saneeraajiltaan innovatiivista ajattelutapaa, sillä mahdolliset työnaikaiset yllätykset voivat tuoda muutoksia niin rakennesuunnitelmiin ja kuin ennalta suunniteltuihin toteutustapoihin, kuten tämäkin kohde on osaltaan jo osoittanut.

 

Peab Oy:ssä ammattitaito perustuu yksikön vahvaan henkilöosaamiseen. Vataan ja Valkeisen tapaan moni yrityksen työntekijä on tuonut mukanaan aiemmista työpaikoista vuosien kokemuksen korjausrakentamisesta. – Nimenomaan henkilöosaamisen ansiosta olemme saaneet käynnistettyä nopealla aikavälillä saneerausyksikön vahvan toiminnan Turun alueella, Valkeinen painottaa. Raision kohteen vastaavana työnjohtajana toimii Tatu Teriö ja tuotantoinsinöörinä hänen apunaan työmaalla toimii Markus Mikkola.

 

Raision kerrostalokohteen lisäksi Peab Oy on toteuttanut viime aikoina myös muita huoneistosaneerauksia sekä mm. lääketeollisuuden toimitilojen ja toiminnassa olevien kauppojen peruskorjauksia ja laajennuksia.