kaivinkoneurakointi_lönnqvist_solid-house_300_CMYK

Kosteikkotyöt ja ruoppaukset vaativat tekijältään vahvaa ammattitaitoa

Tutustu yritykseen www.juhalonnqvist.fi

Juha Lönnqvist juhlii lokakuussa 30-vuotista taivaltaan yrittäjänä. Kaivinkoneurakointi Lönnqvist Oy on palvellut asiakkaitaan aina siitä saakka, kun mies pääsi armeijasta ja osti ensimmäisen oman kaivinkoneensa. Tähän päivään mennessä kaluston määrä on kasvanut hurjasti, ja yrityksen palvelutarjonta kattaa sen ansiosta mm. vesijohto- ja viemärihankkeet, talonpohjat, kaapeloinnit sekä vaativat ruoppaus- ja kosteikkotyöt.

Uusia kosteikkoja rakennetaan jatkuvasti puhdistamaan metsistä ja pelloilta tulevia valumavesiä. Kosteikon rakentamiseen tarvitaan aina erityiskalustoa, johon myös Kaivinkoneurakointi Lönnqvist on pyrkinyt satsaamaan. Oman haasteensa kosteikkorakentamiseen tuo se, että maastosta ei ole yleensä tehty pohjatutkimuksia. – Silloin ammattitaito ja kokemus astuvat mukaan kuvioon. Täytyy osata miettiä ja arvioida, miten hommasta selvitään, eikä vain syöksyä työhön umpimähkään, Lönnqvist tietää.

Myös vesistöihin panostetaan yhä enemmän ja siksi rantojen ruoppauksetkin ovat koko ajan ajankohtaisempia. Pienen mökkirannan ruoppaus onnistuu Ely-keskukseen tehtävän ilmoituksen avulla, mutta ennen projektiin ryhtymistä täytyy kuitenkin suunnitella tarkoin mm. se, mihin ruopattu massa voidaan läjittää.

Kaivinkoneurakointi Lönnqvistin kautta hoituvat myös muunlaiset vesistöurakat. – Olen rakentanut monennäköisiä ja kokoisia lammikoita esimerkiksi pelloille tai kallioiden väliin, Lönnqvist kertoo. – Vaikkei omaan rantatonttiin olisikaan mahdollisuutta, voidaan vesistö silti toteuttaa yllättäviinkin kohteisiin, yrittäjä vakuuttaa.