Rakennus Grahn on erikoistunut vanhojen arvokohteiden kunnostukseen pääkaupunkiseudulla.

Kotikaupunkinsa korjausrakentaja

Rakennus Grahn on erikoistunut vanhojen arvokohteiden kunnostukseen pääkaupunkiseudulla. Aidosti helsinkiläisellä yrityksellä on tavoitteena olla kaupungin paras korjausrakentaja.

Rakennus Grahnin toimitusjohtaja Jani Gran on käytännössä kasvanut korjausrakentamisen maailmassa. Toiminnan juuret ovat hänen isänsä alkujaan perustamassa yrityksessä, jonka vetovastuussa Gran on ollut viimeiset 23 vuotta. Rakennus Grahnin ydinliiketoimintaa ja erikoisosaamista on yrityksen perustamisesta lähtien ollut vanhojen arvokiinteistöjen korjausrakentaminen.

– Tänä päivänä meitä työllistää korjausrakentamisen alueella kiinteistöjen muokkaaminen ja hissikuilujen rakentaminen vanhoihin rakennuksiin, mutta teemme paljon myös home-, mikrobi- ja vesivahinkokorjauksia vanhoihin rakennuksiin, Gran luettelee.

Yrityksen palveluihin kuuluvat olennaisesti myös linjasaneeraukset keskusta-alueen vanhoissa rakennuksissa, jotka ovat tavallisesti Museoviraston suojelemia.

– Useimmat näistä kohteista on rakennettu 1900-luvun alussa, ja ne voivat sisältää hyvinkin haastavia rakenteita. Meidän vahvuutenamme on, että tiedämme usein jo etukäteen, mitä odottaa näiltä kohteilta, koska olemme niitä vuosien varrella monesti avanneet.

Kiinteistön ikävuodet ohjaavat suunnitelmaa

Vanhat arvorakennukset ovat haastavia kohteita, jotka vaativat syvällistä kykyä lukea kiinteistöä oikein. Gran painottaa, että korjausrakentamisen alueella hyvä suunnittelu lähtee liikkeelle aina rakennuksen iästä. Kun tämä on tiedossa, voidaan ryhtyä yhdistämään siihen nykytekniikan ratkaisuja.

– Jokaisessa kohteessa on omat haasteensa, mutta yleisimpiä näistä on se, että suunnitelma on piirretty paperilla tietynlaiseksi, mutta käytännössä sitä ei voida toteuttaakaan niin. Tästä joudumme usein huomauttamaan suunnittelijoille, ja yleensä olemme oikeassa, Gran hymyilee.

Useissa vanhoissa kohteissa korjausvelka on karttunut jopa useamman vuosikymmenen ajalta. Tämä tarkoittaa sitä, että kiinteistöteknologia on jäänyt päivittämättä ja menneiden aikakausien remontit ja korjaukset ovat jättäneet jälkensä.

– Mielestäni nykyään on nähtävissä paljon vanhojen kohteiden ylisuunnittelua eli ei hyväksytä sitä tosiasiaa, että asutaan viime vuosisadan alun kerrostalossa. Taloyhtiöt vaativat, että vanhaa rakennusta tulisi huoltaa uudempien aikakausien mukaisesti, Gran harmittelee.

Mieleenpainuvimmat kohteet

Vanhoissa korjausrakentamiskohteissa projektien kesto vaihtelee aina puolesta vuodesta vuoteen. Mieleenpainuvimmista kohteista Gran mainitsee Säästöpankinrannan kiinteistön, jonne rakennettiin hissikuilu.

– Rakennuskohteessa toimi kaksi eri hissitoimittajaa omien työmaidensa parissa.  Asuinrakennuksessa haluttiin ullakkotilat asuinkäyttöön, joten hissikuilu rakennettiin aivan ullakolle saakka ja korotus tehtiin peltikattorakenteisiin.

Gran painottaa, että perinteinen linjasaneeraus on ainoa korjausrakentamisen muoto, jota hän suosittelee arvokiinteistöihin. Yhtenä mielenkiintoisena historiallisena seikkana hän tuo esiin Helsingin keskustasta löytyvät pommituslinjat, jotka tukevat tätä ajatusta.

– Helsingin keskustaa on sota-aikana pommitettu, ja tämän vuoksi siellä kulkee muutama pommituslinja. Tämän linjan ympäristössä sijaitsevat talot ovat pommitusten aikana saaneet paljon tärinää osakseen, eli hyvin monessa niissä on hormirakenteet tukossa. Jotta kokonaisuus saataisiin toimivaksi, emme voi tästä syystä ratkaista ainoastaan pelkkää viemäri- tai putkisto-ongelmaa kyseisissä taloissa.

Helsingin paras korjausfirma

Rakennus Grahn on kasvanut viimeiset kuusi vuotta tavoitteellisesti ja korjausrakentamisprojektit ovat sen myötä laajentuneet. Yrityksen tavoitteena onkin olla kaupungin paras korjausrakennusyritys. Rakennus Grahn on panostanut moniammatillisen yhteistyöverkostonsa kehittämiseen, jotta se tukisi mahdollisimman hyvin yrityksen omaa erikoisosaamista vanhoista arvokohteista.

– Arvoasuntokohteissa alihankintaverkoston täytyy olla luotettava ja turvallinen, jotta saadaan lopputuloksesta hyvä. Me emme ole koskaan puhuneet kilpailijoista, vaan kollegoista, jotta pienemmilläkin yrityksillä olisi mahdollisuus päästä isompiin projekteihin käsiksi, Gran painottaa.

Lopuksi Gran haluaa lähettää terveiset taloyhtiöiden hallituksille, jotka suunnittelevat oman arvoyhtiönsä kunnostamista tai saneerausta ja haluavat prosessista mahdollisimman suoraviivaisen.

– Kun suunnitellaan tämänkaltaista suurta projektia, niin taloyhtiön kokouksiin kannattaa hankkia hallitusammattilainen vaikka ulkopuolelta, jos sellaista ei ole omasta takaa. Suurimmat ongelmat arvokohteiden korjausprojekteissa johtuvat siitä, että ei tiedetä, mitä tilataan, ja tämä saattaa ohjata jo alussa väärille raiteille.