Alti-systems_solid_house_300_CMYK

Kylmätekniikka on tulevaisuuden ala

Tutustu yritykseen: www.alti-systems.fi

Lietolainen Alti-Systems Oy on jo liki kymmenen vuoden ajan tarjonnut asiakkailleen kylmäteknisiä ratkaisuja avaimet käteen periaatteella. – Olemme yksi alan harvoista toimijoista, joka hoitaa sekä itse kylmätilarakentamisen, että myös sinne tulevan tekniikan, kertoo yrityksen toimitusjohtaja Timo Alanne.

Suurin osa Alti-Systems Oy:n asiakkaista tulee yrityspuolelta, joten kokemusta on vuosien varrella ehtinyt karttua hyvinkin monenlaisista projekteista – niin Varsinais-Suomessa kuin pääkaupunkiseudullakin.

Alti-Systems Oy:n vahvuus piilee sen henkilöstössä, jonka keskimääräinen koulutus kylmätekniikkaan on korkea. – Liki puolet henkilökunnastamme on kylmämestarin tutkinnon suorittaneita. Koska kyseessä on erikoisala, vaatii se silti myös jatkuvaa ajan hermolla pysymistä ja uuden oppimista, Alanne tietää. Esimerkiksi tiukentuvat ympäristötavoitteet tuovat mukanaan omat haasteensa.

Yrittäjä uskoo, että kylmätekniikan kysyntä tulee vain lisääntymään, sillä se on käytännössä ainoa tapa hoitaa esimerkiksi elintarvikkeiden säilyvyys. – Etenkin laitteiston kunnossapito on kasvava alue, ja siihen mekin olemme panostaneet. Myös lämmöntalteenotto on nostanut päätään viime vuosina, Alanne kertoo.

Vaikka varsinaisia kylmätekniikan ammattilaisia ei löydy vielä paljoa, toivoo Alanne, että heidän osaamistaan hyödynnettäisiin silti enemmän. – Esimerkiksi LVI-suunnittelijoiden kannattaisi kuunnella meitä paremmin. Eri alojen ammattilaisten yhteistyötä tiivistämällä päästäisiin varmasti aiempaa toimivimpiin lopputuloksiin, mies uskoo.