louhintaviili

Louhintatyö vaatii kokeneet tekijät

Louhintatyöt ovat muuttuneet paljon sitten vuoden 1969, jolloin Kalle Viilin isä perusti Louhinta Viili Oy:n. – Kalusto on nykyään niin pitkälle automatisoitua, että työntekijän tarvitsee lähinnä vain seisoa vieressä ja katsoa, että kaikki toimii niin kuin pitääkin, naurahtaa yrittäjä. Ihan näin yksinkertaista ei louhintatyö todellisuudessa ehkä kuitenkaan ole, sillä erikoisalaa leimaavat monenlaiset haasteet. Usein louhintoja tehdään rakennusten läheisyydessä eikä naapurikiinteistöihin saa tulla vaurioita. Aivan pystymetsästä ei alan yrittäjäksi myöskään voi lähteä, sillä räjähdysaineiden kanssa työskentelemistä säädellään monenlaisin lupakirjoin, joiden saanti on mahdollista vasta tietyn työkokemuksen jälkeen. Myös kaluston investointi vaatii paljon pääomia.

Louhinta Viilin työllistäjiä ovat maanrakennusliikkeet, joille louhintaa tehdään aliurakointina. Pian muuttuvan jätevesilainsäädännön myötä yritystä työllistävät tällä hetkellä erityisesti vesi- ja viemärikanaalit. Kysyntä omakotitalojen pohjien louhinnalle on myös kasvamaan päin muutaman hiljaisen vuoden jälkeen.

Kalle Viili pyörittää louhintayritystään pääsääntöisesti yksin, mutta kiireisinä aikoina hän saattaa palkata myös apuvoimia. Koska alalla toimimista säädellään tarkasti, voi hyvän työntekijän löytyminen olla joskus haasteellista parhaiden miesten ollessa jo palkattuina. Louhinta Viilin menestys perustuu kuitenkin ennen kaikkea pitkään kokemukseen ja luotettavuuteen, josta todistaa myös yritykselle myönnetty Rala-pätevyys.