Turtolan Kaivin Oy on vuonna 1993 perustettu, pääosin Pirkanmaalla toimiva maarakennusalan urakointia ja konevuokrausta harjoittava yritys.

Luotettava kumppani kokonaisurakoissa

 

Turtolan Kaivin Oy on vuonna 1993 perustettu, pääosin Pirkanmaalla toimiva maarakennusalan urakointia ja konevuokrausta harjoittava yritys. Asiakkaisiin kuuluvat rakennus- ja maarakennusalan yritykset, teollisuusyritykset, julkishallinto, valtion ja kuntien liikelaitokset sekä yksityiset rakentajat.

Turtolan Kaivin Oy suoriutuu ammattitaitoisesti erittäin vaativistakin rakennuskohteista. Kaikissa työkohteissa tavoitteena on korkea ja tasainen työn laatu, kustannustehokkaat vaihtoehtoiset ratkaisut sekä yhteisesti sovitun aikataulun noudattaminen.

– Pääresurssimme muodostuvat ammattitaitoisesta työnjohdosta, kuljettajista ja työntekijöistä sekä monipuolisesta ja nykyaikaisesta kalustosta, työpäällikkö Juha Mikkonen kertoo.

Ammattitaitoinen ja kokenut projektinjohto sekä nimetty työnjohto ovat aina mukana projekteissa alusta loppuun. Projektinjohto on aktiivisesti yhteydessä asiakkaaseen koko työn ajan.

Käynnissä olevia kokonaisurakoita

– Tällä hetkellä Turtolan Kaivin tekee Tampereen Kaukajärvellä uuden Kaukaniemen kaava-alueen katuja ja kunnallistekniikkaa. Alueelle tulee katuja noin 700 metriä ja vesihuoltoa noin kilometrin verran. Samalla kaduille rakennetaan sähkö- ja teletekniset työt. Messukylässä Hervannan valtaväylälle rakennetaan myös kahta yli 70 metriä pitkää rumpusiltaa, jotka liittyvät Vuohenojan virtauksen kokonaisvaltaiseen parantamiseen.

– Keväällä alkaa Vuoreksen asuinalueelle Isokuusen kaava-alueen katujen ja kunnallistekniikan rakentaminen. Isokuusen pääurakassa katuja ja kunnallistekniikkaa on reilut puoli kilometriä. Projektissa toteutetaan koko katurakentaminen, käsittäen vesijohdot, sadevesiviemärit, hulevesijärjestelmät sekä jätteenimukeräysputkiston.

– Näiden lisäksi Turtolan Kaivin tekee alkukesästä lähtien jonkin verran katusaneerauksia. Saneerauksien yhteydessä uusitaan katujen kerrosrakenteet, valaistus sekä kaikki vesihuolto.

Keskittyminen pääurakointiin

Yrityksen kalustoon kuuluu yhteensä noin 30 kone- ja kuljetusyksikköä. Vakituista henkilökuntaa on noin 15 ja kesäaikaan vähän enemmän.

– Aika isoja kokonaisuuksia me teemme ja olemme keskittyneet nimenomaan pääurakoihin. Näemme vahvuuksinamme tehokkuuden, luotettavuuden sekä projektihallinnan, jossa olemme koko ajan läsnä. Työt järjestetään niin, että pysymme sovitussa aikataulussa, Mikkonen lupaa.

Konevuokrausta

– Kauttamme on vuokrattavissa koneyksiköitä kuljettajan kanssa. Tämän lisäksi ajamme kiviaineksia tilauksesta. Meillä on tela-alustaisia kaivinkoneita kahdeksasta tonnista aina 45-tonniseen saakka. Tela-alustaisia on noin kymmenen koneen verran, pyöräalustaisia seitsemän ja kuorma-autoja kymmenen. Kuorma-autoista kaksi on kasetteja ja yksi puoliperä. Näiden lisäksi kalustoon kuuluu pyöräkuormaajia, valssijyriä, tiehöylä ja omat murskalaitokset etu- ja jälkipäällä. Pystymme tekemään murskauksessa kaikki lajikkeet. Lisäksi meillä on oma multaseula, joten pystymme jalostamaan myös maa-aineksia, Mikkonen kertoo.

– Yksi selkeistä vahvuuksistamme on se, että meillä itsellä on kaikki maanrakentamisessa tarvittava kalusto. Kun tarvitaan isoa konetta, tuodaan paikalle oikeasti iso kone, kun sitä ei enää tarvita, se vaihdetaan pienempään. Meillä on kolme omaa lavettia, joilla liikutellaan omia ja muiden urakoitsijoiden koneita, Mikkonen lisää.

Maa- ja kiviainekset

Turtolan Kaivin Oy toimittaa Pirkanmaan talousalueella kaikki tien-, talon- ja viherrakentamisen maa- ja kiviainekset. Yrityksen kautta saa muun muassa murskeet, sepelit, kivituhkat, seulotun hiekan, täytesoran, täytemaan, seulotun mullan ja kuorikatteen. Kaikki toimitukset suoritetaan joustavasti ja luotettavasti käytössä olevan monipuolisen kuljetuskaluston avulla. Lisäksi kattava alihankintaverkosto takaa sen, että suurienkin työmaiden toimitukset pysyvät aikataulussa.

Laatuun panostetaan vahvasti

Turtolan Kaivin Oy on panostanut vahvasti laatuun, ja sille on myönnetty Rakentamisen Laatu RALA ry:n myöntämä Rala-pätevyys sekä Rala-sertifikaatti. Rala ry arvioi yhtiön toiminnan vaatimustenmukaisuutta vuosittaisissa seuranta-auditoinneissa.

– Olemme panostaneet pätevyyksiin, joten olemme lähteneet rakentamaan tätä meidän konseptia laatu edellä. Projekteissa toimitaan toiminnanohjausjärjestelmän mukaisesti, Mikkonen painottaa.

Yritys käyttää vakituisia aliurakointikumppaneita, joten rakentamisen prosessi ja ketju  ovat tuttuja.

– Pyrimme siihen, että meillä on aina samat yhteistyökumppanit. Kumppanuussuhde mahdollistaa sen, että projektihallinta etenee aina tietyn prosessin mukaan. Jokainen aliurakoitsijamme tietää oman ”ruutunsa”. Tällöin projektiin ei tarvitse lähteä rakentamaan uutta organisaatiota nollasta, vaan kehitämme olemassa olevaa toimintaa. Alihankintakumppaneidemme kautta löytyvät kaikki lisäavut, siksi pystymme vastaamaan hyvin isoihin kohteisiin, Mikkonen summaa.