Maa-ainesten asiantuntija Forssan seudulla

www.kuljetusnukari.fi

Vuonna 1993 perustettu Kuljetus Nukari Oy aloitti toimintansa soranmyynnistä. Yrittäjä Pasi Nukarin isä oli jo aiemmin harjoittanut pienimuotoista soranvälitystä Forssassa sijaitsevan kotitilan soramaalta. Yritystoiminnan laajentuessa mukaan tulivat kuljetustoiminta ja maanrakennustyöt.

Maa-aineskuljetusten lisäksi Kuljetus Nukari jalostaa ja seuloo soraa rakentajien tarpeisiin, kallion louhinta ja murskaus teetetään eri urakoitsijalla. Luonnonsoran käyttö on sellaisenaan vähentynyt.

Yrityksen suurimpia asiakkaita ovat Forssan Ympäristöurakointi, Destia, Forssan vesihuoltolaitos ja Forssan Verkkopalvelut. Myös paikalliset viljelijät ja yksityistiet ovat asiakkaina.

Forssan ja lähialueiden lisäksi Kuljetus Nukari toimittaa hiekkaa, soraa ja murskeita Akaan ja Lempäälän suuntaan sekä Loimaalle. Vaikka yritys toimiikin pääsääntöisesti suurten urakoitsijoiden alihankkijana, tehdään maanrakennustöitä ajoittain myös omakotitalotonteilla. Kuljetus Nukarin jalostamat murskeet ovat CE-merkittyjä. Määräysten tiukentuessa asiakkaat ovat alkaneet kiinnittää entistä enemmän huomiota myös luonnonsoran rakennejakoisuuteen.

Nukari kertoo tiukentuneiden laatukriteerien ja sertifikaattien ohessa myös kilpailun tuovan haasteita yrittäjyyteen. Kilpaillulla alalla pärjätään ennen kaikkea laadun ja palvelun joustavuuden ansiosta.

– Forssasta saatava sora-aines on riittävän korkealaatuista, ja se soveltuu käytettäväksi myös betoniteollisuuden tarpeisiin, Nukari lupaa.

Yritys palvelee paitsi asuntoalueiden ja rakennusten työmailla, myös tietyömailla. Rakennusalan hiljaiset hetket alkavat olla ohi myös Forssan seudulla.